Szkolenie zarządzanie zespołem sprzedażowym

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie zespołem sprzedażowym zorientowane jest na liderów grup sprzedażowych, managerów sprzedaży i wszystkich tych, którzy koordynują zespołami sprzedażowymi. Na kurs składają się dwa główne moduły. Pierwszy dotyczy pracy z zespołem, rozumienia specyfiki jego zadania, radzenia sobie z problemami, które przed nim stoją jako typowymi w handlu – komunikacja interpersonalna, motywacja, perswazja i wpływanie na ludzi. Drugi zaś związany jest z rozwojem lidera/managera (kreowanie motywacji własnej, umiejętności przywódczych, działanie na rzecz poszerzenia umiejętności w stosownym przekazywaniu feedbacku). 

Szkolenie komasuje wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi oraz sprzedaży, zawiera elementy pracy nad strategią i komunikowaniem. Uczestnicy kursu zapoznają się z następującymi tematami: strategia zarządzania zespołem sprzedażowym, odpowiedzialne zarządzanie zespołem sprzedażowym, określanie celów krótko i długoterminowych, wspieranie pojedynczych członków zespołu w rozwoju, formy wyzwalania w handlowcach energii i siły do dalszej pracy,  efektywne zarządzanie czasem, mechanizmy pobudzające motywację i jej poziom, macierz Kena Blancharda, poziomy neurologicznego funkcjonowania człowieka Roberta Diltsa i ich znaczenie w procesie komunikowania się z ludźmi, kluczowość informacji zwrotnej w przebiegu motywowania zespołu.

 

Umiejętności uzyskane w trakcie szkolenia Zarządzanie zespołem sprzedażowym: 

 • tworzenie strategii zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • umiejętność świadomego zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • rozumienie kluczowości wyznaczania celów krótko i długoterminowych,
 • umiejętność wspierania pojedynczych członków zespołu w rozwoju,
 • poznanie skutecznych sposobów wyzwalania w handlowcach energii i siły do dalszej pracy,
 • efektywne zarządzanie czasem,
 • pojęcie świadomości mechanizmów motywacyjnych, którymi zarządzający może oddziaływać na podwładnych, 
 • zrozumienie od czego zależy siła motywacji,
 • poznanie macierzy Kena Blancharda i uświadomienie sobie kiedy wspierać, a kiedy ukierunkowywać handlowców w ich działaniach,
 • poznanie oraz zrozumienie poziomów neurologicznych funkcjonowania człowieka Roberta Diltsa i ich ważkości w procesach komunikacji interpersonalnej,
 • zrozumienie wagi i przydatności informacji zwrotnej w procesie motywowania zespołu, 
 • udzielanie wspierającego i rzeczowego feedbacku w stosunku do zespołu sprzedażowego. 

 

Szkolenie zarządzanie zespołem sprzedażowym program:

 1. PLANOWANIE STRATEGICZNE

 

 1. Quo vadis?! – czyli jakie można osiągnąć korzyści z dobrze skonstruowanej strategii sprzedażowej.
 2. Cele krótko i długoterminowe – poruszenie kwestii świadomości priorytetów i warunków ich realizacji.
 3. Kto ponosi odpowiedzialność za ustalane cele sprzedażowe?
 4. Zasoby zewnętrzne i wewnętrzne w kontekście określonych celów, czyli analiza SWOT zespołu sprzedażowego.
 5. 3 filary sprzedaży:
 • Efektywne generowanie bieżącej sprzedaży,
 • Jak poszerzać bazę nowych klientów?
 • Impregnowanie obecnych klientów przed wpływem konkurencji, czyli jak budować lojalność klientów?
 1. Tego się nie da, bo… – hamulce wewnętrzne zespołów sprzedażowych.

 

 1. WDRAŻANIE W CZYN

 

 1. Ustalenie określonych grup klientów – Rzecz najważniejsza!
 2. W tym jesteśmy mistrzami świata, czyli zdefiniowanie obszarów przewagi konkurencyjnej.
 3. Marketing edukacyjny, jako narzędzie do nauki klienta i poszerzanie jego perspektyw na dostrzeganie przez niego możliwości.
 4. Jak nadać tempo strategii? – Twoja wizja, nasza strategia i ich rzutowanie na klientów.
 5. 20% twoich decyzji wpływa na 80% twoich przychodów. Tylko które 20%?, czyli efektywne aranżowanie czasem i zasobami.
 6. Nauka analizy aktywności sprzedażowej zespołu.

 

III. POWOŁYWANIE ZAANGAŻOWANEGO ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO

 

 1. Masz dwoje uszu i tylko jedne usta, więc właściwie z nich korzystaj – jak poznać indywidualny system wartości członka zespołu? 
 2. Jak wywoływać zmianę w postawach członków zespołu? 
 3. Różnica między wydawaniem poleceń, a stawianiem wyzwań i inspirowaniem zespołu – na jakim poziomie neurologicznego funkcjonowania ludzi można na nich oddziaływać?
 4. Konsekwencja – najmocniejsze narzędzie wywierania wpływu na zespół.
 5. Przepływ informacji w zespole i wpływ komunikacji na efektywność w sprzedazy. 

 

 1. JA JAKO LIDER  

 

 1. Zastanów się kim jesteś i po co robisz to co robisz? Tożsamość i misja lidera – jej wpływ na zaangażowanie pozostałych członków zespołu. 
 2. Każdy handlowiec jest inny, czyli jak dostosować styl przywództwa do etapu rozwoju podwładnego? 
 3. Bądź liderem, którego potrzebuje twój handlowiec – model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda. 
 4. Jak nagradzać swój zespół?
 5. Czy znasz 12 najważniejszych czynników decydujących o zaangażowaniu pracowników? – analiza wyników badań Instytutu Gallupa.
 6. Relacje z bezpośrednim przełożonym, czyli metaczynnik oddziaływujący na wszystkie inne motywatory sygnalizujące zaangażowanie zespołu.
 7. Co wpływa na siłę motywacji handlowca? – odkrycie Victora Vrooma.
 8. Jesteś tak dobry, jak dobry jest twój zespół, czyli samoświadomość lidera.

 

 1. COACHING ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO 

 

 1. Wspólnie osiągniecie więcej, czyli coaching wspierający zespół.
 2. Rola i kluczowość informacji zwrotnej, czyli Lider obserwuje, wyciąga wnioski i klarownie oświadcza czego oczekuje w przyszłości
 3. Czy to koniec? – jak wesprzeć pracownika wobec wypalenia zawodowego angażując w to zespół.
 4. Postaw na orły! – dopingowanie najlepszych i stawianie im wyzwań.
 5. Stwórz z nich wojowników sprzedaży, czyli szkolenie umysłów.
 6. Jestem fighterem? – model sukcesu w budowaniu pewności siebie sprzedawcy.
 7. Nie muszę niczego udowadniać – skąd czerpać siłę i energię?

 


Metodologia:

Podczas szkolenia wykorzystujemy następujące metody szkoleniowe:

 • wykład
 • case study
 • odgrywanie ról
 •  praca z kamerą
 • feedback
 • dyskusja
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

10-11 czerwiec
8-9 lipiec
7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik
4-5 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sprzedaż / techniki sprzedaży
Zarządzanie pracownikami
Negocjacje
Asertywność
Feedback - informacja zwrotna

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie zespołem sprzedażowym napisz.