Szkolenie Linux Sieci - Konfiguracja sieci TCP/IP

Opis szkolenia

Szkolenie Linux sieci przeznaczone jest dla przyszłych użytkowników i administratorów systemów Linux chcących zapoznać się z technikami tworzenia i administrowania siecią w systemie Linux. Uczestnicy szkolenia sieci w Linuxie nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej systemu Linux. Szkolenie Linux Sieci prowadzone jest od podstaw po zaawansowane techniki administracyjne w tym systemie operacyjnym.

Szkolenie Linux sieci konfiguracja TCP/IP

 1. Podstawowe informacje
  Historia sieci, protokołu TCP/IP i UUCP
  Obsługa sieci w systemie Linux
 2. Wstęp do protokołu TCP/IP 
  Interface sieciowy
  Adres IP
  Tłumaczenie adresów (Address Resolution)
  Trasowanie IP (IP Routing)
  Protokół ICMP (The Internet Control Message Protocol)
  Tłumaczenie nazw na adresy IP (Resolving Host Names)
 3. Konfiguracja sprzętu
  Konfiguracja jądra
  Rodzaje urządzeń sieciowych
  Instalowanie karty Ethernet
  Omówienie protokołów PLIP, PPP, SLIP
 4. Konfiguracja sieci opartej na protokole TCP/IP
  Ustalanie nazwy (hostname)
  Przypisywanie adresów IP
  Tworzenie podsieci
  Zarządzanie plikami hosts oraz networks
  Konfiguracja Interfaceów sieciowych
  Wszystko o ifconfig
  Konfiguracja interfaceów za pomocą pakietu iproute2
  Komenda traceroute
  Komenda netstat
  Zarządzanie tablicą ARP
  Konfiguracja DNS
 5. Zapora sieciowa TCP/IP (Firewall)
  Projektowanie zapory sieciowej
  Netfilter oraz IP Tables
 6. Uruchamianie usług sieciowych 
  Super Server inetd (xinetd) kontra standalone
  Zarządzanie dostępem do usług poprzez tcpd
  Plik Services oraz Protocols
 7. Network File System (NFS) 
  Mountowanie udziałów NFS
  Konfiguracja serwera NFS
 8. Electronic Mail 
  Protokóły SMTP oraz POP3
 9. Prosta konfiguracja pakietu postfix

Metodologia pracy podczas szkolenia Linux Sieci, konfiguracja sieci TCP IP

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik
30-31 październik
27-28 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1600 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Podstawy linuxa
Bezpieczeństwo sieci
Bezpieczeństwo systemu
Programowanie BASH

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Sieci w Linuxie napisz.