Szkolenie zarządzanie stresem - radzenie sobie ze stresem

Opis szkolenia

Na samym początku szkolenia zarządzanie stresem, uczestnik
ma za zadanie stworzyć swoją mapę sytuacji stresowych – jest
to niezbędne, by w trakcie kursu każda osoba mogła pracować
na materiale dobranym odpowiednio wobec siebie.

W trakcie trwania kursu radzenia sobie ze stresem opracowywane są takie zagadnienia jak: powody pojawiania się stresu i ich analiza w różnych sytuacjach; praca nad inadekwatną samooceną jako przyczyną zwiększonego ryzyka pojawienia się stresu w stosunkach społecznych; praca nad przekonaniami kluczowymi, utrudniającymi realistyczną ocenę faktów w kontaktach interpersonalnych; techniki kontroli emocji; właściwe techniki relaksacji w zależności od miejsca przebywania (dom, praca); segment “asertywność w komunikacji, jako czynnik zmniejszający ryzyko stresu”, racjonalne planowanie pracy i rodzajów odpoczynku. 

W skład szkolenia zarządzanie stresem wchodzą również: świadome formułowanie celu i rozplanowywanie zadań w odniesieniu do osobistych wartości, elementy wiedzy w zakresie inteligencji emocjonalnej odnoszące
się do panowania nad lękiem, segment związany z pracą z tremą podczas wystąpień otwartych, jak również praca nad przyzwyczajeniami, mającymi na celu unikanie podwyższonego poziomu stresu. 


W trakcie szkolenia zarządzanie stresem Uczestnik nabywa: 

 • umiejętność dostrzegania plusów w nieprzyjemnych okolicznościach
 • umiejętność dostosowania się do sytuacji stresowych
 • umiejętność relaksowania się po stresujących wydarzeniach, zebraniach, spotkaniach
 • umiejętności w zakresie redukowania zmęczenia

 

Szkolenie zarządzanie stresem – radzenie sobie ze stresem | program szkolenia:

 1. Ćwiczenie umiejętności diagnozowania okoliczności stresowych
 • Tworzenie mapy sytuacji stresogennych i stresorów indywidualnych dla każdego Uczestnika
 • Oznaczanie nasilenia emocji
 • Diagnozowanie przyczyn: stereotypów i przekonań będących przyczyną nadmiernego stresu
 1. Racjonalne planowanie i kontrolowanie życia a profilaktyka
  w zarządzaniu stresem.
 • Subiektywizacja i ustalanie celów
 • Określanie priorytetów i umiejętność oddzielania tego, na co możemy wpływać, od tego, co znajduje się poza naszą kontrolą – poznanie technik zarządzania stresem w przypadku każdej z tych sytuacji
 • Świadome planowanie zadań i relaksu
 • Jak wpływa na nas rzetelny wypoczynek, a jak tylko pozorne odreagowanie stresu – matryca Eisenhowera (określanie ważności i pilności zadań)

III. Segment dotyczący Inteligencji Emocjonalnej
oraz komunikacji interpersonalnej – techniki obniżające poziom stresu w sytuacjach społecznych

 • Umiejętność określania własnych emocji
 • Wprawne i rzeczowe rozpoznawanie uczuć innych osób
 • Zdrowe reakcje w sytuacjach konfliktowych: dojrzałe zarządzanie własną złością oraz adekwatne i kontrolowane reagowanie
  na złość innych
 • Asertywne odmawianie i wyrażanie swoich potrzeb oraz ich wpływ na zarządzanie stresem
 • Rozsądne pomaganie
 • “Złożoność ja” – czym jest i jak o nie dbać
 • Jak pielęgnować bliskie relacje
 1. Zarządzanie stresem a wystąpienia publiczne
 • Czym są negatywne przekonania, zwiększające tremę?
 • Jak powstrzymać ruminacje i wymyślanie „czarnych scenariuszy”?
 • Techniki zmniejszania tremy przed i w trakcie wystąpień publicznych
 • Wchodzenie w kontakt z widownią jako rozwiązanie obniżające tremę
 • Właściwa autoprezentacja i jej wpływ na zmniejszenie tremy
 • Relaksacja przed wystąpieniami otwartymi
 • Entuzjazm: technika ataku zamiast obrony
 • Metody zwiększania pewności siebie w trakcie przemówień
  przed audytorium
 1. Jak pielęgnować zdrowie aby zmniejszać ryzyko reakcji stresowych
 • Właściwa postawa w trakcie chodzenia, siedzenia i stania
 • Techniki zdrowego oddychania
 • Medytacja – co to takiego i jak ją stosować w praktyce?
 • Higiena zdrowej codzienności i jaką rolę odgrywa w niej sport
 • Treningi relaksacyjne idealne do samodzielnego wykonywania
  w domu

 

Metody szkoleniowe wykorzystywane
w trakcie szkolenia radzenie sobie ze stresem:

 • Praca indywidualna z kwestionariuszami
 • Rozmowa
 • Praktyczne ćwiczenia relaksacyjne
 • Praktyczne ćwiczenia medytacji
 • Mini wykłady – prezentacje Power-point
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

5-6 czerwiec
3-4 lipiec
5-6 sierpień
4-5 wrzesień
2-3 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Prezentacja i autoprezentacja
Sztuka dyskusji
Sztuka perswazji
Komunikacja interpersonalna
Inteligencja emocjonalna
Zarządzanie konfliktem

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie stresem napisz.