Szkolenie Wywieranie wpływu. Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi - skuteczna perswazja

Opis szkolenia

Szkolenie wywieranie wpływu rozpoczyna samoocena umiejętności komunikacyjnych dotyczących wywierania wpływu społecznego. Następnie rozwijamy i ćwiczymy te elementy, które są najtrudniejsze dla Uczestników. Kurs wywieranie wpływu przewiduje trening
w zakresie ekspresywnego i receptywnego wywierania wpływu.

W ramach wywierania wpływu ekspresywnego Uczestnicy wykonują ćwiczenia na precyzyjne mówienie, przekonywanie do swoich racji, negocjowanie, zjednywanie, inspirowanie. W ramach receptywnego wywierania wpływu koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności: słuchania ze zrozumieniem, dociekanie, dostrajanie, ukierunkowywanie- motywowanie.

Uczestnicy szkolenia wywieranie wpływu dowiadują się również:
po czym poznać manipulację, jakie są jej najczęstsze przejawy
i jak się przed nią bronić.


Uzyskane umiejętności podczas szkolenia wywieranie wpływu

 • Podejmowanie decyzji w oparciu o korzyści i wartości związane
  z kulturą organizacyjną firmy/instytucji
 • Przedstawianie precyzyjnie i przejrzyście własnego punktu widzenia
 • Umiejętne stosowanie argumentacji racjonalnej i emocjonalnej
 • Świadomość roli dobrych relacji ze współpracownikami
  oraz komunikacja temu sprzyjająca; budowanie zaufania
 • Świadome posługiwanie się komunikacją niewerbalną (kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała, ruch, głos)
 • Znajomość reguł przekonywania i trików perswazyjnych
 • Świadomość własnych mocnych stron będących podstawą
  do tworzenia własnego pozytywnego wizerunku i autorytetu
 • Umiejętność uzyskiwania ustępstw i kompromisów
 • Świadomość roli własnego zaangażowania w procesie długotrwałego wypracowywania dobrych rozwiązań
 • Znajomość technik manipulacji w kontekście skutecznej obrony przed nimi

Szkolenie wywieranie wpływu – program szkolenia

I. Autodiagnoza umiejętności związanych z wywieraniem wpływu – praca z kwestionariuszem oceny

II. Ekspresywne wywieranie wpływu

 1. Precyzyjne i skuteczne prezentowanie swojego punktu widzenia
 2. Wyrażanie potrzeb/oczekiwań w sposób bezpośredni
 3. Zasady przekonywania/perswazji/argumentacji
 4. Jak mówić do tzw. trudnych odbiorców – radzenie sobie
  z następującymi typami postaw: roszczeniowa, sceptyczna, wycofana, konfrontacyjna, dominująca, wyniosła,
 5. Negocjowanie, czyli sztuka prezentowania konsekwencji/korzyści z podejmowania określonych działań
 6. Ćwiczenie umiejętności zjednywania/inspirowania/motywowania innych
 7. Egzekwowanie umów
 8. Feedback w codziennych sytuacjach zawodowych

III. Receptywne wywieranie wpływu

 1. Aktywne słuchanie, zbieranie informacji
 2. Umiejętność wyłączania monologu wewnętrznego w rozmowie
 3. Rozumienie emocji i mechanizmów działania drugiego człowieka tzw. II pozycja percepcyjna oraz technika zakładania pozytywnych intencji
 4. Świadome parafrazowanie by kontrolować przebieg rozmowy
 5. Umiejętność zadawania pytań zachęcających do działania
 6. Uważność i logiczne wnioskowanie z wypowiedzi drugiej osoby
 7. Odzwierciedlanie jako sposób na budowanie zaufania
 8. Kształtowanie w sobie postawy nieoceniającej
 9. Sztuka obserwowania zachowań drugiej osoby koncentracja
  na faktach bez interpretacji
 10. Ukierunkowywanie drugiej osoby z szacunkiem dla jej własnych wartości
 11. Różnica między wywieraniem wpływu a manipulacją
 12. Najczęstsze sposoby i techniki manipulacji
 13. Świadomość własnych wartości, potrzeb, światopoglądu
  jako metoda ochrony przez manipulacją

Podczas warsztatu przy każdym ćwiczeniu pracujemy zarówno
nad aspektem werbalnych jak i niewerbalnych umiejętności wywierania wpływu przez Uczestników.

Metodologia podczas szkolenia wywieranie wpływu

 • filmy szkoleniowe
 • ogrywanie scenek
 • praca w parach
 • dyskusja grupowa
 • studia przypadków
 • nagrywanie Video i analiza uzyskanego materiału
 • mini wykłady – prezentacje PowerPoint
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

15-16 lipiec
19-20 sierpień
16-17 wrzesień
14-15 październik
11-12 listopad
9-10 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sztuka dyskusji
Podejmowanie decyzji
Prezentacja i autoprezentacja
Zarządzanie produkcją
Mentoring
Zarządzanie pracownikami
Negocjacje

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Wywieranie wpływu napisz.