Szkolenia dla szkół

Mam zaszczyt przedstawić Państwu ofertę szkoleń dla nauczycieli  i zajęć dla uczniów firmy KM STUDIO. Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością szkoleniową i doradczą. Od pięciu lat współpracujemy z nauczycielami i prowadzimy warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów. Zajęcia, które Państwu proponujemy mają charakter warsztatowy lub wykładowy ( w zależności od potrzeb). Dla szkoły zapewniamy komplet materiałów na CD lub w wersji drukowanej.

Poniżej prezentujemy listę tematów, które zazwyczaj realizujemy dla szkół:

 • Stymulowanie rozwoju dziecka w świetle jego praw ( szkolenie dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczania wczesnoszkolnego)
 • Warsztaty emisji głosu dla nauczycieli
 • Integracja zespołu klasowego: szkolenie dla wychowawców klas
 • Wspólne cele i działania szkoły, rodziców i środowiska lokalnego: „Nauczyciel – uczeń – rodzic: jak budować pozytywne relacje i wspólnie rozwiązywać problemy
 • Mobbing w szkole – jego przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
 • Szkoła przeciwko agresji: metody pracy z uczniami doświadczającymi i stosującymi przemoc
 • Zrozumieć ucznia i tworzyć zgraną klasę – przyjazne środowisko nauki i pracy. Jak budować dobre relacje w klasie?
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem, czyli o problemach młodzieży w wieku dojrzewania
 • Współpraca zamiast walki, czyli jak uczyć dzieci współdziałania – program szkoleniowy dla wychowawców nauczania zintegrowanego
 • Sztuka motywowania uczniów do nauki
 • Zaburzenia odżywiania – profilaktyka, wykrywanie i co dalej?
 • Kreatywne nauczanie: metody aktywizujące w pracy z uczniem
 • Psychologiczne aspekty oceniania
 • Wywiadówka – o metodach prowadzenia spotkań dla rodziców
 • Praca z dzieckiem zamkniętym i wycofanym
 • Praca z dzieckiem zdolnym: diagnoza pedagogiczna, uwarunkowania psychologiczne w funkcjonowaniu uczniów zdolnych, współpraca z rodzicami
 • Dziecko zagrożone przemocą i pedofilią: jak rozpoznawać zagrożenie, jak reagować, jak rozmawiać z uczniami i rodzicami
 • Indywidualizacja procesu kształcenia: jak pracować ze zróżnicowanym zespołem klasowym? – pobierz program
 • Praca z dzieckiem zdolnym: diagnoza pedagogiczna, uwarunkowania psychologiczne w funkcjonowaniu uczniów zdolnych, współpraca z rodzicami
 • Zastosowanie metod i technik pedagogiki Marii Montessori w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uzdolnionymi w świetle nowej podstawy programowej
 • Zastosowanie zintegrowanych metod i technik w procesie nauczania języka angielskiego ( szkolenie dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczania wczesnoszkolnego)

Wszystkie szkolenia są jednodniowe.
Cena szkolenia:
6 godzin zegarowych – koszt – 1600 PLN ( w tym materiały).
3 godziny zegarowe – koszt – 1000 PLN ( w tym materiały).

Liczba osób w grupie- do uzgodnienia.