Szkolenie Coaching w zarządzaniu

Opis szkolenia

Szkolenie coaching w zarządzaniu jest zaplanowane dla menagerów chcących doskonalić umiejętności zarządzania ludźmi. Trening jest skierowany do osób, które mają już doświadczenie
w kierowaniu ludźmi, znają podstawowe reguły zarządzania takie jak: wyznaczanie celu, precyzyjne mówienie, delegowanie zadań, typy pracowników, motywowanie, kontrola.

Szkolenie coaching w zarządzaniu ma na celu zainspirowanie Uczestników do przyjęcia postawy coachingowej wobec swoich pracowników po to aby pomóc im przejąć inicjatywę w działaniu
oraz stworzyć przestrzeń do pełnego realizowania swoich zawodowych możliwości.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia coaching w zarządzaniu

Uczestnicy po szkoleniu coaching w zarządzaniu potrafią:

 • poprawnie formułować cele coachingowego zarządzania dla siebie jako zarządzającego coacha
 • precyzyjnie przedstawiać cele, zadania i oczekiwania swoim podwładnym w ramach coachingowego zarządzania
 • stosować wybrane narzędzia coachingowe przydatne w coachingu wewnątrz organizacji
 • zastosować w praktyce model GROW oraz inne narzędzia diagnozujące
 • zastosować w praktyce wiedzę oraz narzędzia do pracy
  z przekonaniami i nastawieniem podwładnego
 • przeprowadzić poprawnie rozmowę coachingową z pracownikiem
 • Uczestnicy po szkoleniu rozumieją na czym polega motywowanie w ujęciu coachingowym a także
 • wiedzą na jakich poziomach funkcjonują podwładni
  i co z tego wynika w związku z ich motywacją, zaangażowaniem, samodzielnością, inicjatywą, kreatywnością.

Szkolenie coaching
w zarządzaniu – program szkolenia

1. Istota zarządzania coachingowego
– Czym jest coaching?
– Jak wygląda zarządzanie coachingowe na tle innych modeli zarządzania?
– Na czym polega stosowanie coachingu w zarządzaniu?
– Czym się różni rola coacha wewnątrz organizacji od roli coacha zewnętrznego?
– W jaki sposób łączyć rolę menagera z rolą coacha?
– Korzyści i koszty zarządzania coachingowego

2. Cel jako kluczowy element w coachingowym stylu zarządzania
– Poprawne (i niepoprawne) określanie celu w zarządzaniu coachingowym i konsekwencje, które z tego wynikają
– Ustalanie wskaźników zmiany
– Ćwiczenia z kamerą polegające na ćwiczeniu rozmów
z pracownikami w oparciu o przekształcanie celu na zadania
i oczekiwania wobec pracownika
– Zakres odpowiedzialności za realizację celu (u osoby zarządzającej i u pracownika)
– Sposób komunikowania jasno określający zakres odpowiedzialności za zadania – ćwiczenia
– Ćwiczenia w sprawnym przechodzeniu od problemu, przez cel
i komunikację do zadań i ich realizacji

3. Podstawy funkcjonowania pracownika w ujęciu coachingowym – praca z najczęstszymi problemami pojawiającymi się w pracy osoby zarządzającej (wybrane tematy dotyczące pracy Uczestników)
– Skąd się bierze motywacja do pracy?
Czemu pracownikom brakuje motywacji?
– Co może a czego nie może zrobić menager w tym zakresie?
– Jak sobie radzić z symptomami wypalenia zawodowego/zmęczenia – jak je rozpoznawać, rozumieć, unikać, pracować z nimi
– Kłopoty z konsekwencją/ wytrwałością przy realizacji zadań
– Jak radzić sobie ze stresem – własnym i pracowników
– Jak unikać nadmiarowej złości
– Unikanie mechanizmu obwiniania/ poczucia krzywdy
– Czemu tak trudno jest z zrealizować wyznaczony cel
– Czym jest świadome życie i dlaczego ludzie go unikają

– Jak sobie radzić z:
– narzekaniem
– pracoholizmem
– poczuciem sensu/bezsensu pracy/życia
– niską asertywnością w pracy (i nie tylko) Pracowników?
Czemu zmiana jest taka trudna i jakie są warunki jej powstania?

4. Ćwiczenia oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych case study z wykorzystaniem narzędzi coachingowych

4.1 Piramida R. Diltsa jako podstawa pracy narzędziami
w coachingu holistycznym

4.2 Praca nad celem:
– cel a efekt
– siatka celów
– wyznaczanie celów krótko, średnio i długoterminowych

4.3 Narzędzia diagnozujące:
– Koła: życia, wartości, biznesu, priorytetów
– Model GROW
– Model: Wizja- Strategia-Determinacja
– Tabela potrzeb

4.5 Oprogramowanie Klienta:
– Przekonania,
– Obawy

4.6 Narzędzia służące do uruchomienia działania
– Pytania sondujące, pytania rozkruszające, pytania o emocje, pytania o stan pożądany
– Pytania: adekwatne pytania,

5. Rozmowy z pracownikami
– Ćwiczenia sesji coachingowych lub ich fragmentów
(praca z kamerą) głównie skierowane na udzielanie poprawnego feedbacku coachowanej osobie oraz zamykania wątków w procesie coachingu  wewnątrz organizacji.

6. Formalności w zarządzaniu coachingowym
– Zawieranie kontraktu (czy i kiedy)
– Jak prowadzić zapisy sesji (i kiedy)
– Jak robić raport z coachingu w sposób etyczny w oparciu
o wskaźniki zmiany

7. Zaplecze coacha
– komunikacja wewnętrzna
– motywacja do roli coacha
– praca z wewnętrznym krytykiem

Szkolenie coaching w zarządzaniu ma charakter plastyczny.
W zależności od zaawansowania Uczestników oraz ich potrzeb niektóre narzędzia mogą zostać rozszerzone a inne pominięte
lub zmodyfikowane.

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia Coaching
w zarządzaniu

 • wykład
 • kwestionariusze do narzędzi coachingowych
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą
 • feedback
 • dyskusja
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

17-18 lipiec
21-22 sierpień
18-19 wrzesień
16-17 październik
13-14 listopad
11-12 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Coaching
Mentoring
Zarządzanie pracownikami
Zarządzanie produkcją

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Coaching w zarządzaniu napisz.