Szkolenie AutoCAD podstawy tworzenia rysunku technicznego

Opis szkolenia

Szkolenie AutoCAD przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD i rysunkiem technicznym. Celem kursu AutoCAD jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków technicznych za pomocą programu. Od uczestników szkolenia AutoCAD nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania.

Kurs AutoCAD ma charakter warsztatowy i w całości oparte jest na wiedzy praktycznej wykorzystywanej w pracy grafika/projektanta.

Szkolenie AutoCAD podstawy – uzyskane umiejętności podczas szkolenia

  • zdobycie wiedzy z zakresu projektowania grafiki wektorowej w programie AutoCAD
  • tworzenie rysunków technicznych w 2D
  • wymiarowanie obiektów
  • otwieranie i edycja istniejących rysunków
  • przygotowanie dokumentacji do druku

 

Szkolenie AutoCAD – operacje podstawowe – program szkolenia

1. Wstęp do obsługi programu AutoCAD
• Omówienie środowiska i trybów pracy programu
• Konfiguracja najważniejszych opcji programu
• Sposoby wprowadzania poleceń

2. Opis podstawowych narzędzi do rysowania w AutoCAD
• Lina
• Polilinia
• Wielobok
• Prostokąt
• Łuk
• Okrąg

3. Opis podstawowych narzędzi pracy w AutCAD
• Tworzenie linii
• Sposoby wybierania obiektów
• Prezentacja uchwytów w wybranych obiektach
• Usuwanie obiektów
• Opreracje ZOOMu

4. Zastosowanie podstawowych poleceń edycyjnych
• Wymazywanie
• Kopiowanie
• Przesuwanie
• Obracanie
• Skalowanie
• Ucinanie
• Wydłużanie
• Przerywanie
• Dołączanie
• Zaokrąglanie
• Fazowanie

5. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych w dwuwymiarowej przestrzeni programu
• Rysowanie wg współrzędnych biegunowych
• Rysowanie wg współrzędnych kartezjańskich
• Rysowanie wg współrzędnych bezwzględnych

6. Ułatwienia rysunkowe AutoCAD-a
• Siatka i Skok
• Tryb ORTO
• Tryb Biegun
• Stałe tryby lokalizacji – Śledzenie lokalizacji
• Chwilowe tryby lokalizacji względem obiektów – Tryb Od

7. Właściwości obiektów. Edycja obiektów za pomocą uchwytów

8. Tworzenie szablonu rysunkowego
• Jednostki i granice rysunku
• Warstwy i edycja ich właściwości

9. Bloki
• Cel stosowania bloków
• Rodzaje bloków
• Tworzenie bloków
• Edycja bloków
• Wstawianie bloków do Palety Narzędzi

10. Polecenia edycyjne
• Szyk prostokątny
• Szyk biegunowy
• Lustro

11. Wykorzystanie poznanych poleceń i metod do efektywnego rysowania

12. Tworzenie i edycja tekstu w AutoCAD

13. Wymiarowanie obiektów

14. Drukowanie rysunków
• Opis układu
• Konfiguracja układu
• Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
• Przestrzeń PAPIERU i MODELU
• Ustawienie SKALI WYDRUKU

Metodologia podczas szkolenia AutoCAD podstawy

– mini wykłady w PowerPoint
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

12-13 czerwiec
10-11 lipiec
12-13 sierpień
11-12 wrzesień
9-10 październik
6-7 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

AutoCad zaawansowany
CorelDraw podstawy
CorelDraw zaawansowany
Adobe Illustrator podstawy
Adobe Illustrator zaawansowany

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia AutoCad podstawy napisz.