Szkolenie zarządzanie dla brygadzistów, liderów, mistrzów - kadry zarządzającej najniższego szczebla

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie dla brygadzistów, mistrzów służy opanowaniu sztuki zarządzania, uczy i ćwiczy wszystkie jej elementy: ustanawianie celu, planowanie, przydzielanie zadań, kontrolę – jako porównanie wykonania z celem z nastawieniem na wykrycie różnic – oraz przygotowanie i wdrożenie środków korygujących w odpowiedzi na wykryte różnice. Kurs zarządzania dla brygadzistów ukazuje
i uczy jak osiągać produktywność czynności pracowników
i skuteczność czynności własnych
. Warsztaty prowadzone są
wg najnowszych technik uczenia ludzi dorosłych. Zaletą szkolenia zarządzanie dla brygadzistów jest jego bardzo dynamiczny przebieg
i przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki któremu uzyskujemy dużą skuteczność wpływania na zmiany zachowań uczestników.

Dla kogo?
Szkolenie dla brygadzistów
Szkolenie dla mistrzów
Szkolenie dla teamleaderów
Szkolenie dla liderów

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie dla brygadzistów

 • Brygadzista umie posługiwać się strukturą zarządzania cel – plan – przydzielanie zadań – kontrola
 • Brygadzista umie analizować proces pracy i rozkładać go
  na poszczególne czynności pracy. Rozpoznaje straty czasu
  i wykrywa ich przyczyny. Planuje i wdraża akcje korygujące
  dla eliminowania przyczyn strat.
 • Lider umie tworzyć cele SMART dla pracowników i samego siebie. Rozumie proces rozkładania celów długoterminowych na cele krótkoterminowe. Umie tworzyć cele dla poszczególnych czynności pracy.
 • Brygadzista efektywnie komunikuje się z pracownikiem.
 • Lider rozumie przyczyny nieporozumień, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji – umie komunikować
  niewzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele.
 • Brygadzista umie porównać wykonanie z celem.
  Umie rozpoznać przyczynę (braki w motywacji lub umiejętności) odpowiedzialną za różnicę. Zna sposoby motywowania.
 • Brygadzista umie asertywnie konfrontować się z pracownikami
  niewykonującymi zadań. Potrafi przeprowadzić rozmowy
  w odpowiedzi na różne trudne sytuacje.

Program szkolenia zarządzanie dla brygadzistów, mistrzów, liderów – szkolenie dla brygadzistów (kadry zarządzającej najniższego szczebla)

1. Czym jest zarządzanie (jaka jest rola brygadzisty w procesie zarządzania)
Kroki zarządzania są powiązane!
Czym jest efektywność?
Zarządzanie innymi analogiczne do zarządzania sobą.

2. Zarządzanie jako system – gwarancja wyeliminowania strat czasu, praca ze zmniejszonym wysiłkiem i lepszymi efektami
Odkrycie porządku jako głównego warunku sukcesu zespołu – efektywnego wykorzystania czasu i wysiłku członków zespołu. Odkrycie fenomenu efektywności zespołu przez eliminacje strat czasu. Straty jawne i ukryte

3. Tworzenie celu – głównego narzędzia zarządzania
Tworzenie celów SMART
Hierarchia celów
Rozkładanie celów głównych i długoterminowych na cele instrumentalne i dochodzenie aż do celów czynności
W jaki sposób cel motywuje?

4. Przydzielanie zadań – komunikacja
Przydzielanie zadań jest komunikacją!
Efektywna / asertywna komunikacja:
werbalna/niewerbalna
pytania zamknięte/otwarte,
aktywne słuchanie, parafraza, odzwierciedlanie
komunikaty typu „ty” i typu „ja”.

5. Kontrola porównanie wykonania z celem, wykrycie różnicy
i znalezienie jej przyczyny

Przyczyny odpowiedzialne za różnice miedzy wykonaniem a celem.
Braki w umiejętności lub w motywacji jako przyczyny różnic.
Co to jest motywacja? Kara i nagroda w motywacji. Style poznawcze, co motywuje kogo?

 6. Działania korygujące w reakcji na różnice
Konfrontacja – procedura egzekwowania w sytuacji niewykonania przez pracowników zleconych zadań
Różne postawy podwładnych, zachowania, emocje. Jak asertywnie radzić sobie z nimi.

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia zarządzanie
dla brygadzistów, mistrzów, liderów

 • mini wykłady w Power Point
 • gry zespołowe i ćwiczenia w grupach
 • dyskusja na forum
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
 • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

22-23 maj
5-6 czerwiec
24-25 czerwiec
3-4 lipiec
22-23 lipiec
5-6 sierpień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Zarządzanie produkcją
Zarządzanie produktywnością
Asertywność
Feedback - informacja zwrotna
Leadership - liderowanie, przywództwo
Rozmowa rekrutacyjna

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie dla brygadzistów napisz.