Szkolenie prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych.

Opis szkolenia

Szkolenie prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych jest podzielone na dwie fazy: pierwsza dotyczy przygotowania prezentacji, zaś druga – jej przeprowadzenia. Uczestnicy szkolenia autoprezentacja uczą się jak wybrać treść
do prezentacji i jak ją przedstawić by zyskać uwagę i zainteresowanie słuchaczy.

Szkolenie autoprezentacja zawiera element nagrywania swoich wystąpień na video oraz późniejszej analizy materiału,
aby w kolejnych wystąpieniach lepiej modulować głos, mówić ładniejszym językiem, odpowiednio dobrać ubiór.

Podczas kursu autoprezentacja podczas wystąpień publicznych omawiane są także takie zagadnienia jak: techniki minimalizowania tremy, mowa ciała, stosowanie chwytów retorycznych, efektowne
i efektywne wstępy i zakończenia. Uczestnicy szkolenia prezentacja uczą się również skutecznego radzenia sobie z trudnymi pytaniami publiczności. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób,
które w sytuacjach zawodowych, biznesowych lub pozazawodowych występują przed publicznością.


Uzyskane umiejętności podczas szkolenia prezentacja i autoprezentacja

 • umiejętność publicznego prezentowania swoich poglądów
 • skuteczne zmniejszanie tremy
 • lepsze radzenie sobie z trudnymi pytaniami
 • umiejętność korzystania z technik przydatnych do kreowania wizerunku osoby podczas autoprezentacji
 • zwiększanie umiejętności perswazyjnych 

Szkolenie prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych – program szkolenia

 1. Komunikacja werbalna, czyli co mówić i jak mówić:
 • plan wypowiedzi
 • treść prezentacji
 • dobór słów
 • układ słów
 • odpowiednie przedstawianie faktów
 • rozwijanie umiejętności korzystania z przykładów
 • dobieranie treści i sposobu mówienia do celu prezentacji i rodzaju odbiorców
 • ćwiczenie odpowiedniego stylu wypowiadania się podczas prezentacji:
  • stosowanie odpowiednich form gramatycznych
  • używanie pojęć i terminów
  • analiza błędów i korygowanie nawyków językowych
  • manieryzmy językowe
  • ćwiczenie umiejętności korzystania z własnych emocji,
   czyli budowanie dramaturgii wystąpienia
 1. Komunikacja niewerbalna (mowa ciała), czyli jak sprawić, żeby odbiorcy nas słuchali i lubili pracujemy nad:
 • postawą ciała
 • sposobem poruszania się
 • tonem i siłą głosu,  ( ćwiczenie dykcji i modulacji i emisji głosu)
 • gestykulacją
 • tempem wymowy
 • kontrola nad kontaktem wzrokowym
 • wskazówki dotyczące wyglądu: ubioru, atrybutów, fryzury, itd.
 • praca nad utrzymywaniem odpowiedniego wyrazu twarzy
 1. Przygotowanie części wizualnej prezentacji
 • tytuły, hasła, diagramy, schematy, rysunki
 • dobre operowanie: – kolorem
  • wielkością i rodzajem czcionki
  • elementami graficznymi
  • zasady kompozycji
  • dobór treści do części wizualnej prezentacji
  • korzystanie z różnych technik i mediów prezentacyjnych
 1. Kontakt z publicznością
 • jak przygotować się do pytań publiczności
 • kontakt z odbiorcami w zależności od:
  • wielkości i typu audytorium oraz okoliczności wystąpienia
  • radzenie sobie z kłopotliwymi słuchaczami
  • podstawowe techniki perswazji, czyli co robić i mówić,
   by przekonać publiczność
 1. Radzenie sobie z tremą podczas wystąpienia
 • indywidualny dobór technik radzenia sobie z tremą w zależności od bodźca wywołującego napięcie
 • ćwiczenia relaksacyjne na chwilę przed wystąpieniem
 • elementy treningu relaksacji służące radzeniu sobie
  z przedłużającym się stresem
 1. Analiza mocnych stron uczestników oraz obszarów,
  nad którymi należy jeszcze pracować
 2. Konstruowanie indywidualnych planów rozwoju dla każdego uczestnika.

Metodologia podczas szkolenia prezentacja i autoprezentacja

 • porównywanie dobrych i złych prezentacji
 • mini-wykłady (prezentacja Microsoft PowerPoint)
 • praca z kamerą oraz analiza uzyskanego materiału
 • analiza filmów szkoleniowych autoprezentacja
 • praca w grupie
 • praca indywidualna
 • korzystanie z informacji zwrotnych
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

10-11 czerwiec
8-9 lipiec
7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik
4-5 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sztuka dyskusji
Stres - radzenie sobie ze stresem
Zarządzanie projektem
Komunikacja interpersonalna
Emisja głosu
Mentoring

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Prezentacja i autoprezentacja napisz.