Szkolenie zarządzanie zakupami - dla działu zakupów

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie zakupami uczy i ćwiczy wszystkie procesy wykonania zakupów w organizacji: Proces Inicjowania; Proces planowania projektu; Proces realizacji projektu; Proces monitorowania projektu; Proces zakończania projektu. Trening dla działu zakupów uczy również, jak osiągać założone cele projektu,
nie ulegając negatywnemu wpływowi i nie wywołując agresji.

Szkolenie dla działu zakupów służy także opanowaniu sztuki negocjacji, uczy przygotowania i prowadzenia negocjacji zakupowych.

W aspekcie zarządzania, kursanci pracują nad następującymi zagadnieniami: struktura: cel-plan-przydział zadań-kontrola i reakcja na nieosiąganie celu.

W aspekcie zarządzania projektem  kursanci przeprowadzają własny projekt zakupowy. Począwszy od tworzenia Karta Projektu, ustalanie dla projektu celów w formie SMART; tworzenie planu kierowania projektem: głównie w aspekcie, zakresu, kosztów i czasu, lecz także jakości, komunikacji, ryzyka, zarządzanie zespołem projektowym, komunikowanie się ze wszystkimi interesariuszami,

W aspekcie współpracy z dostawcami uczestnicy poznają sposoby challengowania dostawców oraz negocjacji z dostawcami. Uczestnicy rozumieją czym jest BATNA, posługują się modelem harwardzkim
w negocjacji zakupowych, uczą się wywierać wpływ społeczny w toku negocjacji.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie zakupami – szkolenie dla działu zakupów:

  • Uczestnik umie posługiwać się strukturą zarządzania cel-plan-przydzielanie zadań-kontrola i reakcja na nieosiąganie celu
  • Uczestnik umie określać jakościowe cele w dziale zakupów
  • Uczestnik umie przeprowadzać audyt u dostawców
  • Uczestnik umie monitorować zamówienia u dostawców
  • Uczestnik umie oceniać dostawców
  • Uczestnik wie czym jest projekt zakupowy, kim są interesariusze projektu
  • Uczestnik zna procesy zarządzania projektem
  • Uczestnik umie wyznaczać zakres i tworzyć kartę projektu
    w formie SMART
  • Uczestnik umie ustalać dla projektu cele w formie SMART
    i potrafi posługiwać się celami SMART
  • Uczestnik umie tworzyć plan kierowania projektem: głównie
    w aspekcie, zakresu, kosztów i czasu, lecz także jakości, komunikacji, ryzyka
  • Uczestnik umie koordynować zespół projektowy
  • Uczestnik umie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami
  • Uczestnik wie, czym jest BATNA i wykorzystuje tę wiedzę
    dla przygotowania i przeprowadzania negocjacji
  • Uczestnik potrafi negocjować w modelu harwardzkim
  • Uczestnik rozumie interesy stojącej za sporem, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji – umie komunikować
    się nie wzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele
  • Uczestnik w toku negocjacji porównuje wykonanie z celem. Umie rozpoznać przyczynę odpowiedzialną za różnicę. Zna sposoby jej usuwania.
  • Uczestnik wykorzystuje wpływ społeczny w toku negocjacji i umie rozpoznać i odpowiadać na wpływ wywierany na niego.

 

Zarządzanie zakupami – szkolenie dla działu zakupów – program szkolenia

1) Rola działu zakupów

  • Miejsce działu zakupów w organizacji
  • Zarządzanie podwładnymi
  • Określenie jakości pracy w dziale zakupów
  • Prowadzenie współpracy z dostawcami:
  • Audyt u dostawców
  • Przygotowanie zamówień
  • Specyfikowanie wymagań dla dostawców
  • Monitorowanie zamówień
  • Ocenianie dostawców

 

2) Czym jest projekt, czym jest projekt zakupowy

  • Jak prowadzić projekt zakupowy
  • Kim są interesariusze i czym jest środowisko projektu

 

3) Cel/zakres projektu jest najważniejszy

  • Jakie cele  przygotować
  • Ile celów przygotować
  • Cel w formie SMART

 

4)Procesy projektu

  • Proces inicjowania projektu
  • Proces planowania projektu
  • Proces realizacji projektu
  • Proces monitorowania projektu
  • Proces zakończania projektu

 

5) Asertywna komunikacja we współpracy z dostawcami
i negocjowaniu

  • Budowanie relacji z dostawcą
  • Asertywność w kontakcie z dostawcą
  • Sztuka perswazji

 

6) Negocjacje treść i proces

  • Jak przygotowywać negocjacje
  • Co to jest BATNA
  • Jak prowadzić negocjacje w modelu harwardzkim

 

7) Negocjacje to wywieranie wpływu

  • wpływ oparty o wzajemność
  • wpływ oparty o zaangażowanie i konsekwencję
  • wpływ nacisku społecznego
  • wpływ wynikający z bycia lubianym
  • wpływ autorytetu
  • wpływ, który pociąga ograniczenie dostępu, niepowtarzalność, bezpowrotność

Metodologia wykorzystywania podczas szkolenia:

  • mini wykłady w Power Point
  • gry zespołowe i ćwiczenia w grupach
  • dyskusja na forum
  • odgrywanie ról
  • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
  • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

19-20 czerwiec
17-18 lipiec
21-22 sierpień
18-19 wrzesień
16-17 październik
13-14 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Negocjacje
Aktywne słuchanie
Sprzedaż / techniki sprzedaży
Sprzedaż przez telefon
Zarządzanie czasem
Obsługa klienta

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie zakupami napisz.