Szkolenie Linux - podstawy systemu operacyjnego

Opis szkolenia

Szkolenie Linux podstawy systemu przeznaczone jest dla przyszłych użytkowników i administratorów systemów Linux. Uczestnicy kursu Linux podstawy nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej systemu Linux. Szkolenie Linux podstawy systemu prowadzone jest od podstaw po zaawansowane techniki administracyjne w tym systemie operacyjnym.

Kurs Linux – podstawy systemu operacyjnego – program szkolenia

 1. Geneza systemu Linux
 2. Podstawowe własności systemów z rodziny UNIX
  1. hierarchiczna struktura plików i katalogów
  2. zalety systemu wielowątkowego – wielu użytkowników, wielozadaniowość, wspólne peryferia, komunikacja między użytkownikami, powszechność systemu
  3. warstwy oprogramowania: jądro, powłoka i aplikacje
 3. Praca w systemie Linux
  1. rozpoczynanie i kończenie sesji w systemie
  2. składnia komend
  3. małe i duże litery
  4. poprawianie błędów
  5. hasła – zmiana, zasady tworzenia, bezpieczeństwo haseł
  6. źródła pomocy systemowej
  7. podstawowe komendy powłoki
 4. Pliki i katalogi w systemie Linux
  1. pojęcie pliku, nazewnictwo plików
  2. wyświetlanie zawartości katalogu
  3. przeglądanie zawartości pliku
  4. pojęcie katalogu, nazewnictwo katalogów
  5. podkatalogi, zmiana katalogu bieżącego
  6. katalogi z kropką
  7. ścieżki dostępu – globalna, względna, korzystanie ze ścieżek
  8. operacje na plikach i katalogach – kopiowanie, przenoszenie, usuwanie
  9. znaki uogólniające (wildcards)
  10. prawa dostępu do plików i katalogów – typy praw, zmiana praw dostępu, zmiana właściciela pliku, katalogu
  11. zestaw komend związanych z zarządzaniem plikami
 5. Operacje wejścia i wyjścia, dowiązania
  1. drukowanie poprzez LPR i poprzez CUPS
  2. status drukarki
  3. przeadresowanie strumieni
  4. dopisywanie do pliku, łączenie plików
  5. potoki i filtry, rozwidlanie strumieni
  6. dowiązania twarde i symboliczne
  7. rezultat wykonania komend
  8. zestaw komend związanych z operacjami wejścia-wyjścia
 6. Środowisko powłoki
  1. powłoki – cel stosowania, zmienne
  2. Bash – indywidualizacja, parametry konfiguracji, korzystanie ze zmiennych
  3. kontrola procesów
  4. zestaw komend związanych ze środowiskiem powłoki
 7. Dokumentacja systemu i poszukiwanie pomocy
  1. man i info
  2. dokumentacja dystrybucji i programów
  3. Howto/JTZ
  4. LDP
  5. vortale
  6. usenet
  7. Google
 8. Środowisko graficzne Linuksa
  1. rodzaje desktop-managerów i środowisk graficznych
  2. możliwości środowiska KDE
  3. personalizacja KDE

Metodologia pracy podczas szkolenia Linux podstawy systemu

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

27-28 maj
26-27 czerwiec
24-25 lipiec
28-29 sierpień
25-26 wrzesień
23-24 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Podstawy linuxa
Sieci w Linuxie
Programowanie BASH
Bezpieczeństwo sieci
Bezpieczeństwo systemu

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Podstawy linuxa napisz.