Komunikacja w biznesie: efektywne udzielanie i odbieranie informacji między współpracownikami w biznesie

Opis szkolenia

Szkolenie komunkacja w biznesie składa się szereg kwestii związanych z komunikacją interpersonalną, ułatwiających zrozumienie relacji zachodzących między współpracownikami podczas wymiany informacji. W dominującym stopniu koncentrujemy się na trenowaniu umiejętności w zakresie precyzji odbieranych
i przekazywanych komunikatów. 

W trakcie kursu dowiedzą się również Państwo jaki wpływ potrafi wywrzeć odpowiednie dobranie informacji do odbiorcy. Szkolenie komunikacja w biznesie skupia się ponadto na zagadnieniach praktycznych jak i teoretycznych związanych z rozumieniem
i rozwiązywaniem sporów wynikających z niejasnego przepływu treści w notyfikacjach.

 

Podczas szkolenia komunikacja w biznesie Uczestnicy uzyskują poniższe umiejętności:

 • klarowna, składna i przejrzysta komunikacja interpersonalna
 • orientacja w roli informacji werbalnych i niewerbalnych
 • wykorzystywanie przykładów, harmonogramów, wykazów, diagramów i piktogramów
 • odpowiedzialne i świadomie eksploatowanie argumentów
  i kontrargumentów
 • aktywne słuchanie i inicjowanie dialogu oraz świadomość ich istotności w biznesie
 • parafrazowanie i indagowanie w celu jasnego przekazania komunikatu
  i upewnienia się, że został on poprawnie zrozumiany
 • poprawne dobieranie stylu do odbiorcy i znajomość osobistych manier
 • świadomość barier i zakłóceń w kontaktach społecznych
 • niezwłoczne spostrzeganie reakcji sygnalizujących potencjalność konfliktu oraz poznanie skutecznych technik ich rozwiązywania,
  a nawet wykorzystywania 
 • zwiększenie świadomości siebie w relacjach międzyludzkich
  nie tylko biznesowych

 

Szkolenie komunikacja
w biznesie program:

 1. Na czym polega komunikacja w biznesie?
  1. newralgiczność tego co mówimy i jak mówimy
  2. świadomość, że celem komunikacji jest przekaz konkretnej informacji
  3. praktyczny trening precyzji wyrażania treści
  4. ćwiczenia na klarowność i integralność przekazu
  5. nauka wykorzystywania pytań
  6. nauka korzystania z przykładów
 2. Jak typ osobowości wpływa na styl komunikacji
  Uczestnicy wykonują test osobowości  Hartmana w kontekście
  ich potrzeb i barier komunikacyjnych w biznesie

 

 1. Jak się komunikuję? Poznanie swojego stylu przekazywania informacji
  1. Rozpoznanie własnego stylu komunikacyjnego
  2. Analiza określonego sposobu interakcji z innymi – okno Johari
 2. Porozumienie pozawerbalne
  1. Funkcje mowy ciała i mimiki
  2. Ćwiczenie porozumienia niewerbalnego
  3. Komunikaty interakcyjne
  4. Jak wykorzystywać emocje w komunikacji niewerbalnej
  5. Zakłócenia komunikacji – ćwiczenie

 

 1. Rozpoznawanie i przezwyciężanie utrudnień w porozumieniu biznesowym
  1. Bariery komunikacyjne
  2. Ćwiczenia na ograniczenia utrudniające słuchanie
  3. Zakłócenia przepływu informacji w relacjach, również bliskich
  4. Poznanie technik ułatwiających porozumiewanie: parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań, ocena, interpretacja.
  5. Jak nie oceniać komunikatów – budowanie pożytecznych przekona

 

 1. Aktywne słuchanie częścią dialogu
  1. Cztery kroki skutecznego słuchania
  2. Na czym polega aktywne słuchanie
  3. 4 uszy i 4 usta w komunikacji

 

 1. Segment poświęcony asertywności 
  1. Praktyczne scenki i ćwiczenia na asertywną odmowę, pochwałę oraz krytykę
  2. Jak asertywnie wyrażać złość
  3. Formułowanie próśb/dyspozycji
 2. Z czego wynikają konflikty? O skutkach trudności
  w komunikacji

  1. Analiza transakcyjna E. Berne’a
  2. Rozwiązywanie sporów (style odpowiedzi na sytuacje konfliktowe, etapy)
  3. Model rodzajów reakcji na konflikt – test oparty na samoocenie uczestników
  4. Poznanie technik wspomagających sukcesywne zarządzanie
   i rozwiązywanie sytuacji niezgody
  5. Praktyczne odgrywanie scenek
 3. Skuteczna perswazja poprzez komunikację
  1. Wywieranie wpływu za pomocą argumentacji
  2. Kontrargumentacja
  3. Co to jest i jak stosować Język korzyści
  4. Wykorzystywanie przykładów
  5. Stosowanie pomocy technicznych typu: diagramy, tabele, wykresy, piktogramy, zdjęcia, prezentacje

 

Szkolenie komunkacja w biznesie metodologia:

Podczas szkolenia wykorzystujemy następujące metody szkoleniowe:

 • Prezentacja materiału i technik przez trenera
 • Praca własna uczestników
 • Ćwiczenia z kamerą
 • Odgrywanie scenek
 • Coachingowe metody pracy
 • Dyskusja z uczestnikami
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

8-9 lipiec
7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik
4-5 listopad
2-3 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Asertywność
Inteligencja emocjonalna
Aktywne słuchanie
Sztuka dyskusji
Praca w zespole
Zarządzanie pracownikami
Komunikacja interpersonalna

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Komunikacja w biznesie napisz.