Szkolenie Train the Trainers - szkolenie dla Trenerów wewnętrznych

Opis szkolenia

Szkolenie Train the Trainers jest kierowane do trenerów wewnętrznych, którzy potrzebują świadomie stosować narzędzia komunikacji, aby skutecznie wdrażać nowych pracowników w zadania. Szkolić osoby doświadczone w związku z wprowadzaniem nowych technologii i projektów w firmie. Kurs Train the Trainers przygotowuje do poprawnego prowadzenia prezentacji na większym forum, a także instruktażu na stanowisku pracy  z uwzględnieniem specyfiki uczenia się osób dorosłych. Podczas szkolenia Train the Trainers Uczestnicy poznają arkana mowy ciała, która sprzyja przekazywaniu wiedzy oraz uczą się jak pokonywać tremę podczas wystąpień publicznych.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia Train the Trainers

 • przygotowanie materiału do prezentacji
 • układanie i dobieranie treści w zależności od czasu jaki mamy do dyspozycji i możliwości odbiorców
 • umiejętność wyboru treści najbardziej przydatnych odbiorcy
 • mówienie w sposób ciekawy, przyciągający uwagę odbiorcy
 • stosowanie przykładów
 • przygotowanie prezentacji dla grupy, przygotowanie instruktażu
 • kroki prezentowania informacji
 • umiejętność precyzyjnego mówienia
 • umiejętność ciekawego mówienia
 • stosowanie przykładów
 • korzystanie z wizualnych elementów prezentacji
 • radzenie sobie z tremą

Szkolenie Train the Trainers – program szkolenia

 1. Prezentowanie treści na forum

– ustalanie przez trenera celu prezentacji

– przygotowanie prezentacji w oparciu o cel, zakładany efekt dla odbiorców i potrzeby słuchaczy/odbiorców

– dobór i układ słów: ćwiczenie umiejętności zrozumiałego i precyzyjnego mówienia

– konstrukcja wypowiedzi: co najpierw, co później (wstęp-rozwinięcie-zakończenie)- o czym mówić i jakich błędów unikać w poszczególnych częściach prezentacji

– używanie przykładów ( zasady dobierania i prezentowania przykładów)

– efektywny i niezakłócający przebiegu szkolenia kontakt z odbiorcami

–  przygotowanie do prezentacji ad hoc ( ułożenie planu prezentacji w max. krótkim czasie)- ćwiczenia

– co pomaga i co utrudnia uczenie się

– specyfika uczenia się osób dorosłych

– sprawdzanie poziomu zrozumienia prezentowanych treści przez odbiorców

– analiza indywidualnych mocnych stron oraz elementów do rozwoju u każdego uczestnika

 

 1. Instruktaż 1:1

– jak sprawdzać potrzeby odbiorcy związane ze zdobywaniem wiedzy – ćwiczenia

– dostosowanie się trenera do potrzeb odbiorcy związanych z przyswajaniem wiedzy

– jak mówić/przekazywać wiedzę różnym typom odbiorców ( wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, różne typy osobowości)

– ćwiczenia na rzeczywistym materiale instruktażowym

– praktyczne techniki przeprowadzenia efektywnego instruktażu stanowiskowego 1:1

– metody sprawdzenia poziomu zrozumienia prezentowanych treści po stronie adresata szkolenia

– analiza indywidualnych mocnych stron oraz elementów do rozwoju u każdego uczestnika

 1. Komunikacja niewerbalna podczas prezentacji i instruktażu

–  prawidłowa postawa ciała

– sposób poruszania się

– ton i siła głosu,  ( ćwiczenie dykcji i modulacji i emisji głosu)

– gestykulacja

– tempo wymowy

– kontrola kontaktu wzrokowego

 1. Praca nad wizualną częścią prezentacji i instruktażu

tytuły, hasła, diagramy, schematy, rysunki

– dobre operowanie:  – kolorem, wielkością i rodzajem czcionki, elementami graficznymi

– zasady kompozycji

– dobór treści do części wizualnej prezentacji tak aby pomagała a nie rozpraszała

– korzystanie ze slajdów, flipchartu, kartek, i rekwizytów

 1. Radzenie sobie stresem w przed i w trakcie prezentacji – ćwiczenia

– identyfikowanie bodźców wywołujących tremę

– techniki wizualizacyjne

– techniki związane z przekonaniami na temat sytuacji wywołującej tremę

Szkolenie Train the Trainers – metody i techniki  wykorzystywane podczas szkolenia dla Trenerów wewnętrznych

 • mini wykłady w PowerPoint
 • gry zespołowe i ćwiczenia w grupach
 • dyskusja na forum
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
 • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
grupa szkoleniowa

1-10 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

26-27 Luty
25-26 Marzec
27-28 Kwiecień
27-28 Maj
29-30 Czerwiec
29-30 Lipiec

do uzgodnienia

cena szkolenia

1300 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Prezentacja i autoprezentacja
Stres - zarządzanie stresem
Mentoring
Komunikacja interpersonalna
PowerPoint
Emisja głosu

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Szkolenie dla Trenerów wewnętrznych napisz.