Szkolenie Train the Trainers - szkolenie dla Trenerów wewnętrznych

Opis szkolenia

Szkolenie Train the Trainers jest kierowane do trenerów wewnętrznych, którzy potrzebują świadomie stosować narzędzia komunikacji, aby skutecznie wdrażać nowych pracowników
w zadania. Szkolić osoby doświadczone w związku
z wprowadzaniem nowych technologii i projektów w firmie. Kurs Train the Trainers przygotowuje do poprawnego prowadzenia prezentacji na większym forum, a także instruktażu na stanowisku pracy
z uwzględnieniem specyfiki uczenia się osób dorosłych. Podczas szkolenia Train the Trainers Uczestnicy poznają arkana mowy ciała, która sprzyja przekazywaniu wiedzy oraz uczą się jak pokonywać tremę podczas wystąpień publicznych.

Szkolenie składa się z trzech bloków: rola trenera i formułowanie celów, precyzyjne przekazywanie wiedzy z uwzględnieniem specyfiki uczenia się dorosłych, komunikacja ułatwiająca codzienny kontakt
ze szczególnym zwróceniem uwagi na udzielanie informacji zwrotnej. Uczestnicy popracują nad następującymi zagadnieniami: precyzyjne
i zrozumiałe mówienie, ciekawe i perswazyjne przedstawianie treści, budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, przygotowywanie materiału do prezentacji, układanie prezentacji, poprawna autoprezentacja,  poprawne i skuteczne formułowanie celów i zadań dla uczących się, kształtowanie u uczących się postawy odpowiedzialności, prawidłowe przekazywanie feedbacku
oraz podstawy asertywności (egzekwowanie umów, odmawianie).

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia Train the Trainers

 • precyzyjne i zrozumiałe przekazywanie wiedzy
 • ciekawe i perswazyjne mówienie
 • poprawne i skuteczne formułowanie celów i zadań
 • kształtowanie u uczących się postawy odpowiedzialności za efekt
 • egzekwowanie umów
 • udzielanie feedbacku
 • odmawianie
 • wyrażanie próśb i oczekiwań we współpracy z trainee
 • umiejętność ciekawego mówienia
 • stosowanie przykładów
 • korzystanie z wizualnych elementów prezentacji
 • radzenie sobie z tremą

Szkolenie Train the Trainers – program szkolenia

  1. Rola trenera i formułowanie celów
  • kim jest trener i jaką pełni rolę
  • zadania trenera
  • za jest odpowiedzialny trener
  • formułowanie celów (SMARTER) dla potrzeb przekazywania wiedzy
  • wyznaczanie zadań dla osób uczących się
  • język celów i zadań
  • planowanie treningu w codziennym kalendarzu pełnym innych zadań
  • ustalanie priorytetów

   

  1. 2. Przekazywanie wiedzy z uwzględnieniem specyfiki uczenia się dorosłych
  • czynniki sprzyjające uczeniu się osób dorosłych
  • specyfika pokolenia Y ( jeśli grupa jest tym zainteresowana)
  • umiejętne budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się
  • poszczególne kroki uczenia się/przekazywania wiedzy
  • precyzyjna komunikacja
  • zasady ciekawego, zrozumiałego i perswazyjnego mówienia
  • reguła pierwszeństwa i świeżości
  • układ treści
  • używanie przykładów
  • przekazywanie wiedzy a typy preferencji sensorycznych odbiorców: słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy
  • zasady tworzenia prezentacji
  • efektywna autoprezentacja

   

  1. 3. Komunikacja z uczącymi się oraz przekazywanie informacji zwrotnej (monitorowanie procesu uczenia się)
  • korzyści zamiast cech
  • przekonywanie do swojego zdania
  • asertywność w kontekście planowania zadań związanych
   z uczeniem
  • monitorowanie procesu uczenia: sprawdzanie zależności cel-plan- kontrola-komunikacja
  • feedback: informacja zwrotna dla osób uczących się

  – zasady udzielania feedbacku
  – komu, ile i w jaki sposób dawać feedback
  – częstotliwość i okoliczności udzielania informacji zwrotnej

Szkolenie Train the Trainers – metody
i techniki wykorzystywane podczas szkolenia dla Trenerów wewnętrznych

 • mini wykłady w PowerPoint
 • gry zespołowe i ćwiczenia w grupach
 • dyskusja na forum
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
 • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

27-28 czerwiec
31 lipiec-1 sierpień
28-29 sierpień
25-26 wrzesień
23-24 październik
20-21 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Prezentacja i autoprezentacja
Stres - radzenie sobie ze stresem
Mentoring
Komunikacja interpersonalna
PowerPoint
Emisja głosu

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Szkolenie dla Trenerów wewnętrznych napisz.