Szkolenie zarządzanie zmianą - skuteczny trening zarządzania zmianą

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie zmianą służy opanowaniu sztuki: precyzyjnego określenia zmiany, na czym ma polegać zmiana, planowania jej wdrożenia, sposobu jej  urzeczywistniania.

Kurs zarządzanie zmianą ukazuje i uczy jak osiągać założone cele zmiany nie ulegając oporowi, nie wywołując agresji i doprowadzając do zmiany postaw.

Warsztat, który Państwu proponujemy, wyposaża uczestników
w umiejętność przygotowania i przeprowadzania zmiany organizacyjnej w taki sposób, by osiągnąć zakładane cele.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie zmianą

 • Uczestnik zna czynniki wywołujące zmianę
 • Uczestnik wie co to jest zmiana, kim są interesariusze zmiany
 • Uczestnik zna fazy wprowadzania zmiany, rozumie czym są postawy i jakie są strategie wpływania na zmianę postaw
 • Uczestnik umie precyzyjnie wyznaczać cel zmiany
 • Uczestnik umie ustalać dla zmiany cele w formie SMART i potrafi posługiwać się celami SMART
 • Uczestnik umie  zamieniać cele w strukturę: cechy – korzyści
  dla interesariusza zmiany
 • Uczestnik w toku przeprowadzania zmiany umie posługiwać
  się strukturą: cel – plan – negocjowanie – kontrola i reakcja
  na nieosiąganie celu
 • Uczestnik umie zarządzać zespołem, którego zmiana dotyczy
 • Uczestnik umie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami
 • Uczestnik rozumie interesy  stojące za sporami, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji – umie komunikować niewzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele
 • Uczestnik wykorzystuje wpływ społeczny w toku przeprowadzania zmiany. Umie rozpoznać przyczyny oporu wobec zmian i stosować odpowiednie techniki, by je usunąć.

Szkolenie zarządzanie zmianą – program szkolenia

1) Czym jest zmiana i zarządzanie zmianą

Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wywołujące zmianę
Kim są interesariusze zmiany i czym jest środowisko w jakim dochodzi do zmiany

2) Cel zmiany jest najważniejszy

Jakie cele  przygotować
Ile celów przygotować
Cel w formie SMART
Wprowadzanie do celu struktury: cechy – korzyści dla interesariuszy zmiany

3) Fazy wprowadzania zmiany

Co to jest postawa
Strategie zmian postaw
Rozmrażanie starych postaw
Zmiana – w kierunku nowych postaw
Zamrożenie nowych postaw

4) Zarządzanie zmianą jest asertywną komunikacją

Aktywne słuchanie

5) Zarządzanie zmianą to wywieranie wpływu

wpływ oparty o wzajemność
wpływ oparty o zaangażowanie i konsekwencję
wpływ nacisku społecznego
wpływ wynikający z bycia lubianym
wpływ autorytetu
wpływ, który pociąga ograniczenie dostępu, niepowtarzalność, bezpowrotność

Metody stosowany podczas szkolenia zarządzanie zmianą

– filmy szkoleniowe
– grupowe rozwiązywanie problemów
– ćwiczenia w parach
dyskusja
– studia przypadków

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

3-4 czerwiec
1-2 lipiec
31 lipiec-1 sierpień
2-3 wrzesień
28-29 październik
30-31 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Leadership - liderowanie, przywództwo
Zarządzanie projektem
Rozmowy okresowe
Rozmowa rekrutacyjna
Feedback - informacja zwrotna

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie zmianą napisz.