Psychoterapia

Psychoterapia w KM Studio – szkolenia

W skrócie o psychoterapii

Psychoterapia jest to proces rozwoju osobistego lub leczenia, w którym na bazie bezpiecznej relacji z terapeutą człowiek doświadcza siebie (emocji, myśli, odczuć z ciała) w akceptacji tego kim jest i jaki jest. W zależności od problemu i metody pracy psychoterapia może trwać od kilku
do kilkudziesięciu spotkań raz w tygodniu. Pojedyncza sesja zajmuje zwykle 50 -60 minut.

Psychoterapeuta to osoba, która zwykle jest psychologiem (choć może też być absolwentem innych kierunków studiów, np. pedagogika, medycyna)
i dodatkowo ukończył 5 letnie szkolenie dające uprawnienia i umiejętności do pracy psychoterapeutycznej.

Informacje organizacyjne dotyczące psychoterapii

Terminy: do ustalenia.
Kontakt: karolina@kmstudio.com.pl, mobile: 512 344 836

Cena: 180 zł za sesję 50-60 minut

Płatność: gotówką podczas spotkania

Psychoterapię w Pracowni Psychologicznej KM Studio prowadzą:
Karolina Ślifirska
Dominika Plisiecka
Tomasz Furgalski

Na czym polega spotkanie psychoterapeutyczne?

W trakcie psychoterapii człowiek mówi terapeucie o swoich doświadczeniach, problemach, odczuciach, wątpliwościach. Gdy pojawia się kłopot
z nazwaniem pewnych uczuć, psycholog zadaje pomocnicze pytania. Terapeuta aktywnie słucha, podsumowuje, daje informację zwrotną, interpretuje, a także stosuje interwencje typowe dla swojej metody pracy (metafory, bajki, przykłady, elementy treningu, rysunek, testy i wiele innych).

W naszym zespole są terapeuci, którzy przebyli bardzo różne ścieżki kształcenia i każdy pracuje swoimi metodami, i nawiązuje osobistą relację
z uczestnikiem terapii, natomiast to, co jest dla nas wspólne, to wartości takie jak:

 • głęboki szacunek do drugiego człowieka, jego uczuć, wrażliwości, światopoglądu, potrzeb
 • podmiotowe traktowanie uczestnika terapii
 • poczucie, że każdy człowiek jest najlepszym specjalistą od swojego życia i ma w sobie zasoby, żeby odbudowywać i tworzyć to, czego potrzebuje aby zachowywać wysoką jakość życia

Kiedy warto zgłosić się na psychoterapię?

Psychoterapię warto rozważyć w sytuacji:

 • doświadczania jakiegoś kryzysu zawodowego lub osobistego
 • doświadczania obniżonego nastroju, niechęci, apatii, zagubienia
 • zamartwiania się, poczucia chronicznego stresu
 • kłopotów z panowaniem nad złością, zachowaniami agresywnymi
 • dolegliwości fizycznych spowodowanych problemami psychologicznymi
 • trudności w relacjach z ludźmi
 • cierpienia po traumatycznym przeżyciu (doświadczenie przemocy, gwałt, molestowanie, mobbing)
 • doświadczania niskiego poczucia własnej wartości
 • lub też gdy chcemy się przyjrzeć swojemu życiu, określić na nowo swoje potrzeby, cele, oczekiwania, sens życia.

Co daje psychoterapia?

Efektywność terapii to kwestia bardzo złożona. Zależy ona od gotowości człowieka do pracy nad sobą, umiejętności terapeuty, rodzaju i głębokości problemu do rozwiązania. Ogólnie można powiedzieć, że doświadczenie psychoterapii daje:

 • większą świadomość swoich potrzeb, uczuć, oczekiwań, mechanizmów działania
 • umiejętność trafnego nazywania tego co myślimy i czujemy
 • umiejętność lepszej i głębszej komunikacji z ludźmi
 • rozumienie własnego funkcjonowania  w relacjach
 • rozwiązanie problemów, które były powodem podjęcia terapii
 • a także wyleczenie zaburzeń (czasami psychoterapia jest prowadzona równolegle z leczeniem farmakologicznym, które odbywa się pod okiem lekarza psychiatry).

Psychoterapię prowadzimy w formie stacjonarnej w KM Studio w Łodzi, ul. Piotrkowska 125 (III piętro, wejście z bramy) lub formie online (psychoterapia online)