Szkolenie Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie konfliktem dostarcza wiedzy na temat przyczyn konfliktów i ich  rozumienia. W części warsztatowej uczestnicy uczą się analizy oraz technik rozwiązywania konfliktów przy uwzględnieniu tego, kto jest w niego uwikłany, jaka jest rola konfliktu w konkretnej sytuacji. Kursanci uczą się też jak korzystać
z inteligencji emocjonalnej w sytuacji konfliktu.

Kurs zarządzanie konfliktem przewiduje pracę na konkretnych przypadkach, z którymi uczestnicy zetknęli się w firmie.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie konfliktem

 • dostrzeganie pozytywnych aspektów konfliktu
 • dostrzeganie konfliktu w jego wczesnej fazie
 • poznanie praktycznych metod i technik rozwiązywania konfliktów
 • kształtowanie relacji ze współpracownikami opartych na jasnej komunikacji, czyli komunikacji „wprost”
 • umiejętność kierowania konfliktem

Program szkolenia Zarządzanie konfliktem

Szkolenie zarządzanie konfliktem składa się z trzech obszarów,
w ramach których staramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Co trzeba wiedzieć o konflikcie?
 • Co trzeba wiedzieć o sobie?
 • Jak połączyć jedno i drugie tak, aby sprawnie kierować ludźmi uwikłanymi w konflikt?

Wiedza o naturze konfliktu:

 • konflikt jako naturalny element związany z dynamiką grupy
 • jakie są przyczyny konfliktu i „po co” są konflikty (czemu służą)
 • pozytywna i negatywna rola konfliktu
 • techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć
 • dlaczego nie jest przypadkowe kto jest uwikłany w konflikt
 • w jaki sposób ludzie reagują na konflikty i jak można wykorzystać wiedzę na ten temat
 • inteligencja emocjonalna a konflikt:
  • ćwiczenie umiejętności interpersonalnych przydatnych
   w sytuacjach konfliktu
  • ćwiczenia „kategorii wypowiedzi” przydatnych w sytuacji konfliktu
  • jak można wykorzystać proces grupowy oraz to, co się dzieje „tu i teraz” do pracy
   z konfliktem
  • rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb ludzi uwikłanych
   w konflikt

Wiedza o sobie (praca własna uczestników szkolenia)

 • w jaki sposób poszczególni uczestnicy reagują na konflikt (określanie indywidualnego stylu zachowania)
 • na czym polegają krótko- i długofalowe strategie reagowania
  na konflikt każdego z uczestników
 • w jakich sytuacjach te strategie przynoszą korzyści, a w jakich przeszkadzają osiągnąć cel
 • określanie indywidualnych planów zadań szkoleniowych dla każdego uczestnika
 • ćwiczenia, w których uczestnicy pracują nad ewentualną zmianą pewnych typów swoich zachowań
 • praca z informacjami zwrotnymi od pozostałych uczestników

Kierowanie konfliktem (zarządzanie konfliktem)

 • wskaźniki pozwalające rozpoznać konflikt w jego wczesnej fazie
 • pasywne i aktywne techniki reagowania na konflikt w zależności od celu jaki sobie stawiamy
 • ćwiczenia z obszaru mediacji i negocjacji
 • kierowanie emocjami (m.in. wygaszanie silnych emocji,
  aby rzeczowo rozwiązać problem)
 • umiejętność doboru tzw. warunków brzegowych do pracy
  z konfliktem (wybór odpowiedniego miejsca i czasu oraz formy działania w zależności od fazy konfliktu, nastawienia i stylu działania uwikłanych osób oraz celu jaki chcemy osiągnąć)
 • umiejętność sporządzania planów działania w sytuacji konfliktu
 • umiejętność bezpiecznego wychodzenia z konfliktu

Metody i techniki pracy wykorzystywane podczas szkolenia zarządzanie konfliktem

 • nagrywanie Video i analiza uzyskanego materiału
 • praca w grupach
 • praca w parach
 • studia przypadków
 • filmy szkoleniowe
 • testy
 • rozmowa
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

12-13 czerwiec
10-11 lipiec
12-13 sierpień
11-12 wrzesień
9-10 październik
6-7 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Stres - radzenie sobie ze stresem
Zarządzanie pracownikami
Zarządzanie projektem
Feedback - informacja zwrotna
Zarządzanie zmianą

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie konfliktem napisz.