Szkolenie PL/SQL - Oracle - operacje podstawowe

Opis szkolenia

Szkolenie PL/SQL Oracle – szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla początkujących użytkowników mających docelowo wykonywać złożone operacje programistyczne w środowisku bazy danych Oracle w języku PL/SQL. Kurs PL/SQL Oracle dedykowany jest programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom. Szkolenie to obejmuje pełną wiedzę o języku programowania PL/SQL, począwszy od podstaw, aż po zaawansowane tajniki programowania. Szkolenie PL/SQL Oracle prowadzi ekspert baz danych Oracle z wieloletnim doświadczeniem.

 

Szkolenie PL/SQL Oracle – uzyskane umiejętności podczas szkolenia

 • Zapoznanie się z językiem proceduralnym PL/SQL
 • Tworzenie procedur, funkcji oraz pakietów bazodanowych
 • Tworzenie przeciążonych funkcji w pakiecie w celu zwiększenia elastyczności
 • Obsługa błędów i wyjątków w działaniu programu
 • Tworzenie wyzwalaczy
 • Obsługa dużych obiektów typu BLOB i CLOB

Program Szkolenia PL/SQL – Oracle – szkolenie podstawowe

1. Wprowadzenie do PL/SQL

2. Deklarowanie i obsługa zmiennych

 • Typy zmiennych
 • Skalarne typy danych
 • Złożone typy danych
 • Zmienne typy atrybutu %type
 • Duże obiekty (LOB )
 • Inicjalizacja i obsługa zmiennych w PL/SQL
 • Zmienne wiązane

3. Pisanie wykonywalnych instrukcji

 • Proste blok wykonywalny
 • Funkcje SQL w PL/SQL-u
 • Bloki zagnieżdżone i zakres zmiennej
 • Konwersje typów danych
 • Operatory w PL/SQL
 • Wskazówki programistyczne

4. Operacje na danych

 • Instrukcje SQL w PL/SQL
 • Pobieranie, wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych z bazy
 • Obsługa transakcji
 • Czym jest kursor SQL i jakie ma atrybuty

5. Struktury kontrole

 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Obsługa wartości NULL

6. Złożone typy danych

 • Typy rekordowe
 • Typy tablicowe (kolekcje)
 • Typy obiektowe

7. Kursory w języku PLSQL

 • Deklaracja i wywołanie jawnego kursora
 • Pobieranie danych i zamykanie kursora
 • Atrybuty jawnego kursora
 • Pętla kursorowa FOR
 • Klauzula FOR UPDATE
 • Klauzula WHERE CURRENT OF

8. Obsługa wyjątków

 • Definiowanie wyjątków PL/SQL
 • Predefiniowane i niepredefiniowane wyjątki
 • Propagacja wyjątków w blokach zagnieżdżonych
 • Procedura RAISE_APPLICATION_ERROR

9. Procedury i funkcje

 • Tworzenie, modyfikacja i usuwanie
 • Parametry typu IN, OUT i IN OUT
 • Wywołanie i obsługa błędów

10. Pakiety bazodanowe

 • Kiedy i dla czego warto je stosować
 • Składniki pakietu (specyfikacja, ciało)
 • Prywatne i publiczne składniki pakietu
 • Wywołanie programu z pakietu
 • Przeciążenia procedury i funkcji
 • Procedura uruchamiana przy pierwszym odwołaniu do pakietu
 • Zmienne pakietowe i deklaracje kursorów
 • Obsługa kolekcji danych i zmiennych typu rekordowego
 • Podpowiedź dla kompilatora NOCOPY

11. Obsługa wyzwalaczy

 • Rodzaje wyzwalaczy i ich funkcje
 • Tworzenie, modyfikacja i usuwanie wyzwalaczy bazodanowych
 • Obsługa wartości OLD i NEW
 • Wyzwalacze systemowe

12. Manipulowanie dużymi obiektami

 • Co to jest obiekt LOB (Large Object)
 • Zarządzenie dużymi obiektami

Metodologia pracy podczas szkolenia PL/SQL Oracle

 • mini wykłady w Power Point
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

17-19 lipiec
21-23 sierpień
18-20 wrzesień
16-18 październik
13-15 listopad
11-13 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

4600 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

21 godzin / 3 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Oracle OCA
Oracle OCP
SQL w bazie Oracle
Crystal Reports podstawy
Crystal Reports zaawansowany

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia PL/SQL – Oracle napisz.