Szkolenie Crystal Reports - zaawansowane raportowanie

Opis szkolenia

Szkolenie Crystal Reports – zaawansowane raportowanie przeznaczone jest dla użytkowników Crystal Reports chcących pogłębić swoją wiedzę z tego tematu. Wskazane jest aby uczestnicy szkolenia posiadali elementarną wiedzę z zakresu baz danych i Crystal Reports lub są po szkoleniu podstawowym. Kurs Crystal Reports prowadzi ekspert z dziedziny przetwarzania danych
i raportowania z wieloletnim doświadczeniem.

Na szkoleniu Crystal Reports zaawansowane raportowanie dowiedzą się Państwo jak stosować parametry jako dane wejściowe, tworzyć zaawansowane formuły, jak tworzyć szablony,
jak optymalizować raporty, jak pracować z kostkami OLAP.

Szkolenie Crystal Reports zaawansowany – uzyskane umiejętności podczas szkolenia

 • Zaawansowane techniki tworzenia raportów
 • Umiejętność pisania skomplikowanych formuł
 • Pisanie zapytań SQL-owych
 • Praca na różnych źródłach danych w tym na kostkach OLAP
 • Tworzenie zaawansowanych raportów przestawnych
 • Umiejętność poprawiania używanych raportów
 • Praca z parametrami
 • Tworzenie szablonów raportów
 • Udostępnianie raportów innym użytkownikom

Program szkolenia Crystal Reports zaawansowane raportowanie

 1. Tworzenie raportów parametrycznych
  – Definiowanie parametrów,
  – Kontrola poprawności podawanych wartości w parametrach,
  – Stosowanie parametrów dyskretnych i zakresowych,
  – Tworzenie raportów z wieloma parametrami wejściowymi,
  – Sortowanie i grupowanie przy użyciu parametrów,
  – Formatowanie warunkowe przy zastosowaniu parametrów.
 2. Tworzenie raportów podsumowujących dane pochodzące
  z kostek OLAP
  – Definiowanie źródła danych dla tabeli reprezentującej dane
  z kostki OLAP,
  – Tworzenie raportu bazującego na kostce OLAP,
  – Formatowanie tabeli z danymi z kostki OLAP.
 3. Definiowanie zaawansowanych formuł.
  – Używanie funkcji i operatorów,
  – Definiowanie struktur kontrolnych,
  – Stosowanie zmiennych,
  – Zakres widoczności zmiennych,
  – Praca z tablicami.
 4. Zaawansowane formatowanie sekcji
  – Stosowanie formuł do formatowanie sekcji,
  – Sokazywanie/ukrywanie sekcji w zależności od spełnienia określonych warunków.
 5. Zaawansowane możliwości grupowania danych
  – Stosowanie sum bieżących (Running Total Expert),
  – Zaawansowane opcje podsumowań.
 6. Definiowanie pod raportu w raporcie głównym
 7. Tworzenie raportów z alertami
  – Definiowanie alertów,
  – Stosowanie alertów parametrycznych.
 8. Wykorzystanie języka SQL w raporcie
  – Stosowanie wyrażeń SQL,
  – Tworzenie kwerendy SQL dla raportu,
  – Podstawy składni języka SQL,
  – Edycja kwerendy SQL,
  – Tworzenie parametrów SQL dla raportu.
 9. Używanie szablonów raportów
  – Stosowanie wbudowanych szablonów raportów,
  – Tworzenie szablonu,
  – Usuwanie szablonu.

Metodologia pracy podczas szkolenia Crystal Reports – zaawansowane raportowanie

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik
30-31 październik
27-28 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1800 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

SQL w bazie Oracle
SQl w bazie MySQL
Access poziom I
Access poziom II
Excel podstawy
Excel zaawansowany

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Crystal Reports zaawansowany napisz.