Szkolenie Oracle OCA - Oracle Certified Associate

Opis szkolenia

Szkolenie Oracle OCA – Oracle Certified Associate przeznaczone jest dla użytkowników przygotowujących się do certyfikatu OCA DBA Oracle ( OCA Administrator Certified Associate – 1 egz. 1Z0-042 ), oraz samodzielnej administracji bazami danych Oracle. Kurs Oracle OCA prowadzi ekspert baz danych Oracle z wieloletnim doświadczeniem.

Szkolenie Oracle OCA – program szkolenia

I) Serwer ORACLE (dzień pierwszy)

  • 1) Architektura Serwera Oracle
   • Wprowadzenie
    • Opis struktury i zasady działania serwera bazy danych Oracle
   • Instancja Serwera Oracle
    • SGA – System Global Area
     • Opis struktury pamięci i ich zastosowanie (Buffet Cache, Shared Pool, Redo log Buffet, Java Pool, Large Pool, Streams Pool)
     • Struktury pamięci, a algorytm LRU
     • Rozmiar „garnulków” pamięci
     • Pliki startowe bazy danych (PFILE, SPFILE), opis podstawowych parametrów instancji
    • PGA – Program Global Area
    • Procesy drugoplanowe
     • Szczegółowy opis procesów (SMON, PMON, DBWN*, LGWR, CKPT)
     • Opis procesów opcjonalnych (ARCn, RECO,MMAN,MMON, MMNL, RVWR, CTWR)
   • Struktura fizyczna bazy danych Oracle
    • Control File
    • Data File
    • Redo Log
    • Parametr File
    • Password File
    • Oracle NET
   • Struktura logiczna bazy danych Oracle
    • Opis podziału logicznego bazy danych na: przestrzenie tabel (TABLESPACE), Segmenty, Exenty, Bloki
    • Budowa bloku danych i sposób jego zapisu
  • 2) Instalacja oprogramowania i utworzenie bazy danych
   za pomocą narzędzia DBCA

   • Warsztaty w trakcje których uczestnicy szkolenia zainstalują oprogramowanie Oracle Database, a następnie korzystając
    z narzędzia DBCA (Database Configuration Asistant) stworzą własną bazę danych.
  • 3) Zarządzanie Instancją i strukturą fizyczną bazy danych
   • Oracle Enterprise Manager – wprowadzenie
   • Uruchamianie i zatrzymywanie Bazy Danych za pomocą narzędzia EM
   • Opis stanów podczas uruchamiania bazy danych (UNMOUNT, MOUNT, OPEN)
   • Opis opcji zamykania bazy danych
   • Modyfikacja parametrów instancji
   • Przestrzenie tabel
    • Zarządzanie
    • Tworzenie
    • Usuwanie
    • Modyfikacja
   • ASM – Automatic Storage Management, co to jest i do czego służy

II) Zarządzanie (dzień drugi)

1) Segmenty wycofania i usługi sieciowe

   • Segmenty wycofania
    • Jak działają i do czego służą
    • Różnica pomiędzy „Redo Data” i „Undo Data”
    • Monitorowanie
    • Zarządzanie
    • Undo Advisor
   • Usługi sieciowe
    • Konfiguracja Listenera
    • Konfiguracja klienta (Easy Connect, Local Naming, Directory Naming, External Naming)
    • Opcje zaawansowane (Connect-time failover, Load balancing, Source routing)
    • Sharde Server (co to jest i do czego służy, czym różni
     się od Dedicate Server)

2) Użytkownicy i Schematy

   • Użytkownicy
    • Tworzenie, zarządzanie, usuwanie
    • Przyznawanie i zabieranie uprawnień
    • Zarządzanie rolami bazodanowymi
    • Zarządzanie profilami
   • Schematy
    • Wprowadzenie
    • Tabele (tworzenie, usuwanie, modyfikacja)
    • Podgląd struktury i danych tabeli (polecenie SELECT)
    • Perspektywy (tworzenie)
    • Więzy integralności (constraints)
    • Indeksy (tworzenie, usuwanie)
    • Sekwencje(tworzenie, usuwanie, modyfikacja)
    • Słowniki bazy danych

3) Dostęp do danych, blokady, zakleszczenia

   • Rekordy (wstawianie, usuwanie, modyfikacja)
   • Polecenie MARGE
   • Procedury, funkcje, pakiety
   • Wyzwalacze
   • Mechanizm blokowanie rekordów
    • Zasady działania
    • Zapobieganie
    • Rozwiązywanie problemów
   • Zakleszczenia

4) Optymalizacja

   • Statystyki
   • AWR- Automatic Workload Repository
   • ADDM – Automatic Database Diagnostic Monitor
   • „Doradcy” – Advisors
   • Komunikaty w pliku alert.log
   • Threshold

III) Backup i odtwarzanie przy użyciu narzędzia Enterprise Manager (EM) (dzień trzeci)

1) Wprowadzenia

   • Zadanie administratora
   • Czym jest i do czego służy tryb Archivelog
   • Opis procesu CKPT i ARC
   • Kategorie „uszkodzeń” (Statement failure, User process failure, Network failure, User error, Instance failure, Media failure)

2) Backup

   • Wprowadzenie
   • Rodzaje backupów
   • Backup bazy danych (EM)
   • Konfiguracja automatycznego backupu (EM)

3. Odtwarzanie

   • Wprowadzenie
   • Scenariusze odtwarzanie w zależności od utraty danych (Control file, Redo log file, Noncritical data file, System-critical data file)

4) Flashback

 

Metodologia pracy podczas szkolenia Oracle OCA

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

22-23 lipiec
26-27 sierpień
23-24 wrzesień
21-22 październik
18-19 listopad
16-17 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

3800 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

21 godzin / 3 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Oracle OCP
PL/SQL - Oracle
SQL w bazie Oracle
Crystal Reports podstawy
Crystal Reports zaawansowany
SQl w bazie MySQL

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Oracle OCA napisz.