Szkolenie Power BI Desktop – raporty wizualne

Opis szkolenia

Szkolenie Power BI Desktop – raporty wizualne, przeznaczone jest dla osób potrzebujących wizualizować dane oraz tworzyć narracje cyfrowe. Uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać wiedzy dotyczącej baz danych. Szkolenie skupia się na tworzeniu wykresów, map oraz innych wizualizacji.

 

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia:

 • Importowanie danych z wielu różnych źródeł
 • Czyszczenie i przekształcanie danych źródłowych
 • Modelowanie danych i tworzenie relacji
 • Tworzenie wykresów, kart, mierników, tabel, macierzy oraz KPI
 • Przedstawianie danych na mapach i kartogramach
 • Formatowanie wizualizacji i stron raportów
 • Umiejętność filtrowania danych na raporcie

 

Power BI Desktop program :

 1. Wprowadzenie do Power BI
  . Zastosowania Power BI Desktop
  . Rodzina Microsoft Power BI
  . Przepływ pracy w Power BI
  . Zapoznanie się z oknem aplikacji Power BI Desktop
 2. Pobieranie danych z różnych źródeł
  . Importowanie danych z plików (TXT, CSV, XML, PDF, XLSX, Power Pivot, ACCDB)
  . Łączenie danych z wszystkich plików umieszczonych w folderze
  . Importowanie danych tabelarycznych ze stron internetowych
 3. Czyszczenie i przekształcanie danych
  . Operacje na kolumnach w Edytorze zapytań
  . Sortowanie, filtrowanie i grupowanie danych
  . Usuwanie duplikatów
  . Przekształcanie danych
  . Poprawianie złej struktury danych
  . Zarządzanie zapytaniami
 4. Modelowanie danych i relacje bazodanowe
  . Kategoryzowanie danych i domyślne agregacje
  . Tworzenie tabeli kalendarzowej
  . Sortowanie według kolumny
  . Tworzenie hierarchii
  . Tworzenie relacji i okno Zarządzaj relacjami
  . Kardynalność i kierunek filtrowania krzyżowego
  . Zastosowanie języka DAX – kolumny obliczane i miary
 5. Tworzenie wizualizacji
  . Tabela i macierz
  . Karta i karta z wieloma wierszami
  . Wykresy: kolumnowy, słupkowy, liniowy, kolumnowo-liniowy, kołowy, punktowy
  . Wykres pierścieniowy i lejek
  . Wykres wstążkowy i kaskadowy
  . Wizualizacja „Pytania i odpowiedzi”
  . Miernik i wskaźnik KPI (Kluczowy wskaźnik wydajności)
 6. Mapy
  . Wizualizacja Mapa
  . Wizualizacja Kartogram
  . Uwagi na temat przygotowania danych geograficznych
 7. Formatowanie raportów
  . Formatowanie wykresów
  . Formatowanie map
  . Formatowanie strony
  . Dodawanie loga, kształtów, pól tekstowych i przycisków
 8. Filtrowanie danych w raporcie
  . Stosowanie filtrów do wizualizacji, stron i całego raportu
  . Filtry podstawowe, zaawansowane i Top N
  . Używanie fragmentatorów do filtrowania danych
  . Przechodzenie do szczegółów

 

Szkolenie Power BI Desktop metodologia:

– mini wykłady w Power Point
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

26-27 czerwiec
24-25 lipiec
28-29 sierpień
25-26 wrzesień
23-24 październik
20-21 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1800 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

PowerPoint
MySQL - zarządzanie
MySQL - admnistracja
Power BI Desktop
Power BI Desktop

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Power BI Desktop napisz.