Szkolenie Zarządzanie produkcją

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie produkcją służy opanowaniu sztuki zarządzania, uczy i ćwiczy wszystkie jej elementy: ustanawianie celu, planowanie, przydzielanie zadań, kontrolę – jako porównanie wykonania z celem z nastawieniem na wykrycie różnic –
oraz przygotowanie i wdrożenie środków korygujących w odpowiedzi na wykryte różnice.

Szkolenie zarządzanie produkcją ukazuje i uczy jak osiągać produktywność czynności pracowników i skuteczność czynności własnych. Warsztaty prowadzone są wg najnowszych technik uczenia ludzi dorosłych. Zaletą szkolenia jest jego bardzo dynamiczny przebieg i przemyślany dobór ćwiczeń,
dzięki któremu uzyskujemy dużą skuteczność wpływania na zmiany zachowań uczestników.

Kierujący produkcją odpowiada za produktywne działania w zwykle najważniejszym obszarze organizacji. Nadzoruje pracowników
o często bardzo zróżnicowanym wykształceniu. Potrzebuje sobie radzić z przeciwstawnymi nie raz, wymaganiami działów handlowych, działów jakości, działów utrzymania ruchu. Działając na produkcji wpływa na produktywność całej organizacji!

Straty bardzo często powstają w obszarze produkcji. Badania wykazują, że straty najczęściej wynikają z nieumiejętności zarządzających. Kierownicy, to zwykle osoby z wykształceniem inicjatywą i talentem, jednakże wiedza często oparta o studia
o charakterze technicznym, nie dotyka w istotny sposób umiejętności zarządzania!

Szkolenie zarządzanie produkcją, ma na celu wyposażenie zarządzających w obszarach produkcyjnych w jednolitą umiejętność zarządzania, co prowadzi do skutecznej praktyki, redukcji strat czasu i natychmiastowego wzrostu produktywności.

Trening zarządzanie produkcją sprzyja najważniejszym koncepcjom zarządzania: kaizen, six sigma, lean management, activity based costing, just in time.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie produkcją

Zarządzający produkcją posługuje się strukturą zarządzania cel-plan-przydzielanie zadań-kontrola

Zarządzający produkcją analizuje proces pracy i rozkładać
go na poszczególne czynności pracy. Rozpoznaje straty czasu
i wykrywa ich przyczyny. Planuje i wdraża akcje korygujące dla eliminowania przyczyn strat.

Zarządzający produkcją posługuje się celami SMART. Rozkłada cele długoterminowe na cele krótkoterminowe. Umie tworzyć cele
dla  poszczególnych czynności pracy.

Zarządzający produkcją efektywnie  komunikuje się zarówno
z pracownikiem, jak i zarządem.

Zarządzający produkcją rozumie przyczyny  nieporozumień, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji – umie komunikować nie wzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele.

Zarządzający produkcją porównuje wykonanie z celem. Umie rozpoznać przyczynę (braki w motywacji lub umiejętności) odpowiedzialną za różnicę. Zna sposoby motywowania.

Zarządzający produkcją asertywnie konfrontuje się z pracownikami nie wykonującymi zadań. Potrafi przeprowadzić rozmowy
w odpowiedzi na różne trudne sytuacje.

Szkolenie zarządzanie produkcją – program szkolenia

1. Czym jest zarządzanie produkcją
– Kroki zarządzania są powiązane!
– Czym jest produktywność?
– Specyfika zarządzania produkcją
– Metody wykrywania strat czasu

2. Zarządzanie jako system – gwarancja wyeliminowania strat czasu, praca ze zmniejszonym wysiłkiem i lepszymi efektami
– Odkrycie porządku jako głównego warunku sukcesu zespołu – efektywnego wykorzystania czasu i wysiłku członków zespołu. Odkrycie fenomenu efektywności zespołu przez eliminacje strat czasu. Straty jawne i ukryte.
– Metody organizacyjne na produkcji:
– 5s
– Toyota way
– SMED
– Poka yoke

3. Tworzenie norm – głównego narzędzia zarządzania produkcją
– Analiza procesu pracy
– Wyodrębnianie czynności
– Pomiary
– Rozkładanie celów głównych i długoterminowych na cele instrumentalne i dochodzenie aż do celów czynności
– W jaki sposób cel motywuje?

4. Przydzielanie zadań – komunikacja
– Przydzielanie zadań jest komunikacją!
– Efektywna / asertywna komunikacja
– Budowanie relacji z pracownikami
– Wywieranie wpływu i perswazja

5. Kontrola porównanie wykonania z celem, wykrycie różnicy
i znalezienie jej przyczyny

– Przyczyny odpowiedzialne za różnice miedzy wykonaniem a celem.
– Braki w umiejętności lub w motywacji jako przyczyny różnic.
– Co to jest motywacja? Kara i nagroda w motywacji. Style poznawcze, co motywuje kogo?

6. Działania korygujące w reakcji na różnicę
– Konfrontacja – procedura egzekwowania w sytuacji niewykonania przez pracowników zleconych zadań
– Różne postawy podwładnych, zachowania, emocje. Jak asertywnie radzić sobie z nimi?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia zarządzanie produkcją

  • mini wykłady w PowerPoint
  • ćwiczenia w grupach, w parach oraz indywidualne
  • dyskusja na forum
  • odgrywanie ról
  • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
  • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

12-13 czerwiec
10-11 lipiec
12-13 sierpień
11-12 wrzesień
9-10 październik
6-7 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Feedback - informacja zwrotna
Rozmowy okresowe
Team Building
Zarządzanie dla brygadzistów
Asertywność
Zarządzanie produktywnością

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie produkcją napisz.