Szkolenie SQL w bazie danych MS SQL Server – szkolenie podstawowe

Opis szkolenia

Szkolenie SQL w bazie danych MS SQL Server – szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób potrzebujących wyciągać i analizować dane umieszczone w systemie SQL Server za pomocą języka SQL. Uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać wiedzy dotyczącej baz danych. Szkolenie skupia się na praktycznych ćwiczeniach pisania zapytań w języku SQL.

 

Szkolenie SQL w bazie danych MS SQL Server uzyskane umiejętności:

 • Logowanie się i obsługa baz za pomocą SQL Server Management Studio
 • Pobieranie danych z tabel
 • Sortowanie i filtrowanie danych
 • Wykonywanie obliczeń
 • Wyszukiwanie danych
 • Grupowanie wierszy tabeli
 • Modyfikacja tabel bazodanowych

 

Program szkolenia:

 1. O języku SQL
 2. Obsługa Microsoft SQL Server Management Studio
 3. Przegląd ćwiczeniowej bazy danych
 4. Pobieranie danych (klauzula SELECT)
 5. Sortowanie danych (ORDER BY)
 6. Filtrowanie danych (WHERE)
 7. Obliczenia
 8. Łączenie tabel i zapytań
 9. Grupowanie wierszy (GROUP BY i HAVING)
 10. Zapytania zagnieżdżone (podzapytania)
 11. Wyszukiwanie pełnotekstowe
 12. Wstawianie danych (INSERT)
 13. Edycja zawartości tabeli (UPDATE i DELETE)
 14. Tworzenie i modyfikacja tabel (CREATE TABLE i ALTER TABLE)
 15. Widoki
 16. Transakcje
 17. Programowanie w T-SQL
  . Zmienne
  . Instrukcja warunkowa IF
  . Instrukcja warunkowa CASE
  . Pętla WHILE
  . Procedury składowane
 18. Ćwiczenie przekrojowe

 

Szkolenie SQL w bazie danych MS SQL Server metodologia:


– mini wykłady w Power Point
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

24-25 czerwiec
22-23 lipiec
26-27 sierpień
23-24 wrzesień
21-22 październik
18-19 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

2100 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

SQL w bazie Oracle
SQl w bazie MySQL
MySQL - admnistracja
MySQL - zarządzanie
PHP i MySQL

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia SQL w bazie danych MS SQL Server napisz.