Szkolenie Excel zaawansowany

Opis szkolenia

Szkolenie Excel zaawansowany przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać zaawansowane możliwości programu Microsoft Excel. Na szkoleniu MS Excel operacje zaawansowane poznają Państwo zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego, zdobędą umiejętności zastosowania ich w codziennej pracy
z danymi. Na kursie z Excela na poziomie zaawansowanym dajemy możliwość pracy na własnych danych i arkuszach kalkulacyjnych. Istnieje również możliwość pracy na różnych wersja arkusza Microsoft Excel.

Szkolenie Excel zaawansowany – uzyskane umiejętności podczas kursu

 • Praca z różnymi typami danych
 • Tworzenie zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych
 • Praca z zaawansowanymi formułami w Excelu
 • Praca na różnych źródłach danych (eksport i import danych)
 • Praca z tabelami przestawnymi
 • Praca z wieloma arkuszami
 • Praca z wykresami i przejrzyste prezentowanie danych
 • Publikacja arkuszy oraz ich wydruk
 • Tworzenie i praca z szablonami
 • Zaawansowane adresowanie komórek
 • Tworzenie makro poleceń

Szkolenie Excel zaawansowany. Zaawansowane techniki pracy
z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel – program szkolenia

1. Przypomnienie informacji podstawowych o arkuszach kalkulacyjnych

2. Podstawowe formuły w arkuszach Microsoft Excel – przypomnienie
. Rodzaje operatorów matematycznych
. Formuły obliczeniowe
. Stosowanie adresów względnych, bezwzględnych i mieszanych
. Zastosowanie funkcji do rozwiązywania praktycznych problemów
. Auto formatowanie i zaawansowane formatowanie arkusza
. Formatowanie warunkowe

3. Zastosowanie gotowych i tworzenie nowych szablonów
. Tworzenie własnych szablonów
. Zabezpieczanie częściowe arkusza i opcje zabezpieczeń

4. Praca z wieloma arkuszami w Excelu
.Grupowanie arkuszy i jednoczesna praca z wieloma arkuszami
. Konsolidacja danych zawartych w innych plikach lub arkuszach
. Obliczenia odwołujące się do wielu arkuszy i plików.
. Hiperłącza w arkuszach

5. Obliczenia przy pomocy nazw zakresów komórek
. Tworzenie nazw metodą „utwórz”
. Tworzenie nazw metodą „definiuj”
. Obliczenia w tabeli nazwanymi zakresami

6. Przegląd formuł w Excelu na bazie przykładów obliczeniowych
. Zaawansowane funkcje daty
. Logiczne
. Wyszukiwania i adresu
. Finansowe
. Matematyczne
. Funkcje tablicowe

7. Analiza danych
. Metoda szukaj wyniku
. Scenariusze
. Solver
. Tabele przestawne

8. Kontrola poprawności obliczeń i wartości w komórkach
. Inspekcja formuł
. Sprawdzanie poprawności – metody i zastosowania

9. Dostosowanie środowiska do własnych potrzeb
. Edycja wielkich arkuszy
. Modyfikacja pasków narzędziowych
. Wstawianie znaczników podziału stron
. Opcje drukowania
. Przygotowanie do drukowania dużych arkuszy
. Drukowanie komentarzy

10. Tworzenie wykresów nietypowych i ich modyfikacja
. Linie trendu
. Własny szablon wykresu

11. Listy i funkcje baz danych
. Sposoby sortowania
. Filtrowanie zaawansowane danych
. Sumy częściowe
. Funkcje baz danych
. Raporty tabel przestawnych i wykresy przestawne

12. Praca grupowa
. Obszar roboczy
. Udostępnianie skoroszytów
. Recenzja
. Przesyłanie arkuszy e-mailem

13. Współpraca z innymi aplikacjami
. Pobieranie danych zewnętrznych
. Wstawianie tabel do innych programów Microsoft Office

14. Makropolecenia
. Nagrywanie makropoleceń
. Przypisywanie makr do obiektów
. Tworzenie funkcji użytkownika
. Tworzenie formularzy
. Pola formularzy
. Tworzenie prostych aplikacji na bazie MS Excel

15. Tworzenie formularzy
. Tworzenie formularzy
. Pola formularzy
. Tworzenie prostych aplikacji na bazie MS Excel

Metodologia pracy podczas szkolenia Excel zaawansowany

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

15-16 lipiec
19-20 sierpień
16-17 wrzesień
14-15 październik
12-13 listopad
9-10 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Access poziom I
Access poziom II
Crystal Reports podstawy
Crystal Reports zaawansowany
MS Project

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Excel zaawansowany napisz.