Treści zawierające tag: kurs Łódź

Szkolenie Excel zaawansowany. KM Studio - szkolenia. Baner

Excel zaawansowany

Szkolenie Excel zaawansowany przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać zaawansowane możliwości programu Excel. Na szkoleniu MS Excel operacje zaawansowane poznają Państwo zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego, zdobędą umiejętności zastosowania ich w codziennej pracy z danymi.

więcej >
Szkolenie Excel. KM Studio - szkolenia. Baner.

Excel podstawy

Szkolenie Excel operacje podstawowe przeznaczone jest dla osób pragnących rozpocząć przygodę z arkuszami kalkulacyjnym Microsoft Excel. Uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej aplikacji MS Excel.

więcej >
Szkolenie Linux bezpieczeństwo sieci. KM Studio - szkolenia. Baner.

Bezpieczeństwo sieci

Szkolenie Linux bezpieczeństwo sieci przeznaczone jest dla administratorów systemów Linux i administratorów sieci, chcących zapoznać się z technikami zabezpieczeń sieci w systemie Linux. Uczestnicy szkolenia Linux bezpieczeństwo sieci powinni posiadać elementarną wiedzę dotyczącą systemu Linux i sieci w tym systemie.

więcej >
Szkolenie linux bezpieczeństwo systemu. KM Studio - szkolenia. Baner.

Bezpieczeństwo systemu

Szkolenie Linux bezpieczeństwo systemu przeznaczone jest dla administratorów systemów Linux i administratorów sieci, chcących zapoznać się z technikami zabezpieczeń w systemie Linux. Uczestnicy szkolenia Linux bezpieczeństwo systemu powinni posiadać elementarną wiedzę dotyczącą systemu Linux i sieci w tym systemie.

więcej >
Szkolenie Access. KM Studio - szkolenia. Baner.

Access poziom I

Zapraszamy na szkolenie Access podstawy tworzenia baz danych. Podczas szkolenia Access dowiecie się Państwo co to jest baza danych, jakie są typy danych, tworzyć formularze, tworzyć raporty, tworzyć kwerendy.

więcej >

Crystal Reports zaawansowany

Szkolenie Crystal Reports zaawansowane raportowanie przeznaczone jest dla użytkowników Crystal Reports chcących pogłębić swoją wiedzę z tego tematu.

więcej >
Szkolenie mentoring. KM Studio - szkolenia. Baner.

Mentoring

Szkolenie mentoring składa się z czterech bloków: rola mentoringu i formułowanie celów, precyzyjne przekazywanie informacji, motywowanie, komunikacja ułatwiająca codzienny kontakt między mentorem a mentee. Uczestnicy szkolenia mentoring poznają wiedzę związaną z budowaniem i wzmacnianiem pozytywnych postaw, motywacją a także kształtowaniem swojego autorytetu

więcej >