Trener a coach – rozwój umiejętności interpersonalnych:

Współczesny rynek pracy coraz bardziej docenia umiejętności miękkie, takie jak umiejętności interpersonalne, komunikacja, zarządzanie czasem, a także umiejętność rozwiązywania konfliktów. W związku z tym, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy pomogą pracownikom w rozwijaniu tych umiejętności. Dwa główne podejścia do tego zagadnienia to trener kompetencji miękkich i coach. Chociaż oba podejścia mają na celu poprawę umiejętności miękkich, różnią się one w swoim podejściu i metodach.

Trener, czym się charakteryzuje:

Trener kompetencji miękkich jest zazwyczaj zatrudniany przez firmę, aby pomóc pracownikom w nabywaniu nowych umiejętności i doskonaleniu tych, które już posiadają. Trenerzy kompetencji miękkich prowadzą sesje szkoleniowe, seminaria i warsztaty, które pomagają pracownikom w rozwijaniu ich umiejętności. Trenerzy kompetencji miękkich zazwyczaj wykorzystują strukturalne i zorganizowane metody szkoleniowe, takie jak prezentacje, ćwiczenia grupowe i dyskusje, aby pomóc pracownikom w zrozumieniu i rozwijaniu umiejętności miękkich.

Coach, czym się charakteryzuje:

Coach z kolei jest zwykle zatrudniany przez osobę prywatną, która chce rozwinąć swoje umiejętności miękkie, ale może również pracować w firmie, aby pomóc pracownikom w indywidualnym rozwoju. Coach pracuje z klientem w sposób bardziej indywidualny i skupia się na jego unikalnych potrzebach i celach. Coach może prowadzić sesje coachingowe, w których klienci omawiają swoje cele, wyzwania i strategie, aby osiągnąć sukces. Sesja coachingowa to spotkanie między coachem a klientem, które ma na celu wsparcie klienta w osiągnięciu jego celów i rozwoju osobistego. Sesja ta może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu, w zależności od preferencji klienta i coacha.

Sesja coachingowa zazwyczaj składa się z kilku etapów:

1. Ustalenie celów: Na początku sesji coach i klient omawiają cele, które klient chce osiągnąć. Te cele mogą być związane z pracą, karierą, życiem osobistym, zdrowiem, relacjami czy innymi obszarami życia.

2. Eksploracja: Coach zadaje klientowi pytania, aby pomóc mu zrozumieć, co jest dla niego ważne, jakie są jego wartości, jakie wyzwania stoją przed nim i jakie są jego mocne strony. Eksploracja ma na celu zidentyfikowanie obszarów, w których klient może chcieć pracować.

3. Planowanie: Na podstawie ustalonych celów i wyników eksploracji, coach i klient wspólnie opracowują plan działania. Plan ten może obejmować konkretne kroki, które klient będzie podejmował, aby osiągnąć swoje cele, oraz strategie, które pomogą mu w pokonaniu przeszkód.

4. Wsparcie: Podczas sesji coach wspiera klienta, zadając pytania, które pomagają mu myśleć o swoich problemach i rozwiązywać je samodzielnie. Coach może również udzielać rad i sugestii, ale zawsze w taki sposób, aby klient sam znalazł odpowiedzi na swoje pytania.

5. Ewaluacja: Na koniec sesji coach i klient omawiają wyniki sesji, zastanawiają się, co się udało, co nie udało się, co można poprawić i jakie są następne kroki. Ewaluacja jest ważna, aby klient mógł monitorować swoje postępy i wiedzieć, czy zbliża się do osiągnięcia swoich celów.

Sesja coachingowa trwa zazwyczaj od 45 minut do godziny. Częstotliwość sesji zależy od potrzeb klienta i coacha, ale zazwyczaj odbywają się one raz w tygodniu lub co dwa tygodnie.

Podsumowując, trener kompetencji miękkich i coach mają wspólny cel – pomóc pracownikom w rozwijaniu umiejętności miękkich. Różnią się jednak w swoim podejściu i metodach. Trener kompetencji miękkich zazwyczaj pracuje z grupą pracowników, stosując strukturalne metody szkoleniowe, podczas gdy coach pracuje z klientem w sposób bardziej indywidualny, skupiając się na jego unikalnych potrzebach i celach.