Szkolenia dla firm

W KM Studio organizujemy szkolenia dla firm oraz administracji publicznej. Zapraszamy na szkolenia interpersonalne / miękkie ( z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania i sprzedaży) oraz na szkolenia informatyczne. Mamy doświadczenie we współpracy z korporacjami ale także małymi i średnimi firmami z całego kraju.
Podczas kursów grupowych i indywidualnych a także coachingu szkolimy kadrę najwyższego szczebla ( np. coaching menagerski, szkolenia z motywowania, zarządzania zmianą, coaching w zarządzaniu, mentoring, work- life balance itd. ), a także menagerów operacyjnych ( np. zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem, zarządzanie projektami, negocjacje, itd.) oraz specjalistów ( zarządzanie czasem, asertywność, obsługa klienta, sprzedaż, itd.).
Współpracujemy z firmami usługowymi oraz produkcyjnymi Dla pracowników firm produkcyjnych prowadzimy specyficzny cykl szkoleń z zarządzania produktywnością dla trzech  poziomów kadry od brygadzisty do menagera wyższego szczebla.

Z naszych usług korzystają nie tylko ludzie z tzw. biznesu, ale też pracownicy administracji publicznej. Przygotowujemy kursy dedykowane konkretnej grupie osób albo szkolenia w formule otwartej, podczas których mają szansę się spotkać pracownicy z dwóch światów- świata biznesu i świata urzędów. Są to zawsze bardzo interesujące i twórcze spotkania dla obu stron.

Jeśli chodzi o szkolenia dla firm, w przypadku szkoleń otwartych zapraszamy do naszej siedziby, zaś gdy chodzi o szkolenia zamknięte pracujemy w dowolnym miejscu wskazanym przez zamawiającego: może to być siedziba firmy, dla której pracujemy albo niezależna sala szkoleniowa w innej lokalizacji.

Prowadząc szkolenia dla firm nabyliśmy przez wiele lat doświadczenia w tym, co jest najbardziej istotne dla uczestników, jakie tematy pojawiają się jako sprawiające najwięcej problemów, mamy też sporo użytecznych narzędzi trenerskich pozwalających ćwiczyć pracownikom firm potrzebne umiejętności.
Wiemy, że w firmach- szczególnie dużych korporacjach- funkcjonuje specyficzny język, typowy dla organizacji styl komunikacji związany z obyczajowością pracy w dużej grupie ludzi, który w ciągu lat pracy z firmami stał się również bliski naszym trenerom. Nasi szkoleniowcy potrafią znaleźć wspólny język z uczestnikami szkoleń i rozumieją problemy, z którymi pracownicy firm zgłaszają się na szkolenia.
Prowadząc usługi dla biznesu, kooperując z wieloma organizacjami nauczyliśmy się sprawnie współpracować również przy organizacji szkoleń. Jesteśmy gotowi dostosować się do wymagań i potrzeb firm ( np. działów HR) tak aby logistyka związana z wysłaniem pracownika na szkolenie była prosta i aby ograniczać straty czasu pracy. W KM Studio szanujemy naszych Klientów ( oraz wszystkich, którzy pracują wokół organizacji szkoleń) i pracujemy według zasady nieodwoływania kursów. Nawet jeśli zgłoszą Państwo jedną osobę i na dany termin nie ma innego chętnego- kurs odbywa się. Można zatem łatwo zaplanować wyjazd pracownika i ustawić na stałe w kalendarzu wydarzenie jakim jest szkolenie.

Jeśli istnieje taka potrzeba współpracujemy z przełożonymi uczestników szkoleń albo z osobami z organizacji odpowiedzialnymi za rozwój pracowników. Gdy sobie Państwo tego życzą, po uprzednim poinformowaniu uczestnika szkolenia jesteśmy gotowi przedstawić opinię trenera o Państwa pracowniku np. pod kątem mocnych stron, potencjału rozwojowego oraz sugestii  co do dalszego szkolenia ( czy innego działania).

Aby maksymalnie ułatwić organizację kursu jesteśmy gotowi zarekomendować lub zamówić dla uczestników noclegi w łódzkich hotelach oraz pośredniczyć- jeśli istnieje taka potrzeba w zorganizowaniu wyżywienia.

Jeszcze jedną zaletą zamówienia szkolenia dla firmy w KM Studio jest nasza lokalizacja. Znajdujemy się w Łodzi – w samym centrum Polski ( coraz lepszy dojazd koleją i samochodem) a także w samym Centrum miasta. Wokół mamy bardzo bogatą sieć hoteli i restauracji a także sporo ciekawych miejsc do obejrzenia w mieście, po zajęciach w KM Studio. Gdy organizują Państwo kurs w innym miejscu, poza Łodzą, trener jest gotów dotrzeć tam, gdzie sobie Państwo życzycie zabierając ze sobą cały sprzęt potrzebny do przeprowadzenia kursu ( także informatycznego).

Zapraszamy do organizowania z KM Studio szkoleń dla firm.