Rozwój osobisty

Szkolenia z obszaru rozwoju osobistego są kierowane do specjalistów oraz kadry zarządzającej. Obejmują umiejętności przydatne w relacjach z ludźmi zarówno w sytuacjach zawodowych jak i prywatnych. Oferta KM Studio uwzględnia zarówno kursy związane z szeroko pojętą komunikacją, w których chodzi o trening interpersonalnych zachowań  użytecznych społecznie, jak też szkolenia związane ze świadomością własnych mechanizmów działania, emocji, przekonań i wartości nastawione na pracę intrapsychiczną.

Szkolenia dotyczące rozwoju osobistego

 1. Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu
 2. Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich
 3. Kreatywne rozwiązywanie problemów
 4. Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych
 5. Sztuka prowadzenia dyskusji
 6. Savoir – vivre – dobre obyczaje sprzyjają dobrym interesom
 7. Stres: jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać
 8. Zarządzanie czasem – efektywna praca, dobry wypoczynek
 9. Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi
 10. Praca w zespole: umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania
 11. Work-Life Balance – jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym
 12. Emisja głosu – dbać o głos i dobrze z niego korzystać
 13. Automotywacja / automotywowanie – jak odnaleźć motywację do codziennych zadań
 14. Komunikacja interpersonalna – zwiększanie własnej skuteczności i wpływanie na innych
 15. Podejmowanie decyzji – sztuka dobrego wyboru
 16. Sztuka perswazji
 17. Feedback – udzielanie informacji zwrotnej
 18. Team Building, budowanie zespołu