Szkolenie Adobe Illustrator - grafika wektorowa - operacje podstawowe

Opis szkolenia

Szkolenie Adobe Illustrator przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się ze światem grafiki komputerowej, ukierunkowane na przygotowanie grafiki i publikacji drukowanych. W trakcie
14-godzinnego szkolenia Adobe Illustrator nauczycie się Państwo jak przygotować własną wizytówkę, logo, papier firmowy, folder reklamowy. Szkolenie Illustrator swoim zakresem obejmuje specyfikę pracy z grafiką wektorową.

Szkolenie Adobe Illustrator – uzyskane umiejętności podczas szkolenia

 • zdobycie wiedzy z zakresu projektowania grafiki wektorowej
  w programie Adobe Ilustrator
 • poznanie metod pracy graficznej, co pozwoli na efektywne wykonywanie firmowych projektów w krótszym czasie
  i bez potrzeby kosztownego angażowania zewnętrznych agencji projektowych
 • zdobycie umiejętności tworzenia eleganckiej grafiki zawierającej elementy wektorowe, rastrowe i tekst
 • zapoznanie się z formatami graficznymi i posługiwanie się nimi
 • umiejętność tworzenia prostych projektów takich jak wizytówka, papiery firmowe, gadżety firmowe, ulotki firmowe
 • umiejętność przerabiania, poprawiania istniejących projektów
 • podstawowe umiejętności składu i pracy z tekstem

Kurs Adobe Illustrator operacje podstawowe – program szkolenia

1. Wprowadzenie
Różnice miedzy grafika bitmapową a wektorową
Formaty plików
Powiększanie i skalowanie
Zastosowanie grafiki wektorowej
Modele barwne

2. Praca z dokumentem
Tworzenie i zapisywanie nowego dokumentu
Obszar roboczy
Palety narzędzi i ich organizacja
Praca z linijkami i prowadnicami
Ustawienia dokumentu

3. Zaznaczenia
Wybieranie obiektów, punktów i grup obiektów
Transformacja i wyrównywanie
Grupowanie obiektów

4. Tworzenie podstawowych kształtów w Adobe Illustrator
Rysowanie kształtów myszą
Tworzenie kształtów za pomocą danych numerycznych
Edycja punktów – punkty kontroli krzywych

5. Wypełnienia, i obrysy
Palety kolorów, definicja własnych zestawów
Zmiana trybu kolorów i alarm przestrzeni kolorów
Desenie – predefiniowanie i tworzenie własnych
Wypełnianie obiektu gradientem
Wielokrotne rysowanie linii (nakładanie na ścieżki i grupy ścieżek – tworzenie bibliotek kolorów/gradientów/deseni).
Edycja obrysu
Właściwości obrysu

6. Warstwy i wygląd
Paleta warstw – organizacja w grupach, wyświetlanie, zaznaczanie, blokowanie
Organizacja obiektów w warstwach – przenoszenie, tworzenie nowych warstw
Paleta appereance – dziedziczenie wyglądu w warstwach
Przezroczystość
Łączenie i spłaszczanie

7. Praca z tekstem w Illustratorze
Organizacja pracy – kontenery, przywiązanie do podstawowego obiektu – Ścieżki
Tekst na ścieżce, tekst w ścieżce zamkniętej
Tekst swobodny, tekst w obszarze (edycja, powiększanie, obracanie kontenera)
Właściwości tekstu – formatowanie

8. Pióro i narzędzia punktowe
Tworzenie krzywych z linii prostych przy pomocy linii Beziera
Dodawanie punktów do linii
Zmiana typu węzła (smooth – sharp)
Łączenie ścieżek i odległych punktów

9. Ołówek i pędzel
Rysowanie i edycja przy pomocy ołówka
Narzędzie wygładzania i usuwania
Kaligrafia – wybór pędzla z palety pędzli
Gładkość krzywych – opcje narzędzia
Wygląd pędzla – opcje pędzla (paleta brushes)
Tworzenie własnych pędzli

10. Ścieżki złożone
Tworzenie i edycja ścieżek złożonych
Operacje logiczne na ścieżkach
Zmiany położenia obiektów w grupie
Zasady wycinania ścieżek złożonych
Automatyczny trasowanie – użycie filtra cutout do wyrównania bitmapy

11. Maski i blendy zniekształcenia
Przycinanie obiektów
Maskowanie tekstu
Typy blendowania.
Zniekształcania

12. Symbole
Biblioteki symboli
Tworzenie i edycja symboli oraz jego instancji
Zamiana wszystkich instancji symbolu użytych w dokumencie
Narzędzie symbol sprayer

13. Filtry i efekty
Nakładanie efektów na obiekty i warstwy
Obiekty dynamiczne
Efekty rastrowe
Wielopoziomowe nakładanie efektów

14. Wzorce (templates)

15. Przygotowanie do druku

Metodologia pracy podczas szkolenia Adobe Illustrator operacje podstawowe

– mini wykłady w PowerPoint
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
– mini filmiki szkoleniowe

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

8-9 lipiec
7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik
12-13 listopad
9-10 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1300 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Adobe Illustrator zaawansowany
Adobe InDesign podstawy
Adobe InDesign zaawansowany
Adobe Photoshop - podstawy
Adobe Photoshop zaawansowany
CorelDraw podstawy
CorelDraw zaawansowany
AutoCad podstawy
AutoCad zaawansowany

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Adobe Illustrator podstawy napisz.