Szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne

Opis szkolenia

Szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne dzieli się na dwa moduły: pierwszy moduł odnosi się do przygotowania prezentacji,
zaś drugi – jej z nimi występować. Kurs przysposabia uczestników
do tego, jak właściwie wybrać treść prezentacji oraz jak przedstawić ją, w taki sposób, by zoptymalizować uwagę i zaciekawienie odbiorców. Do części kursu należy przygotowywanie wideo swoich przemów, a następnie analizowanie materiałów. Dzięki temu, przed następnym wystąpieniem, Uczestnicy są lepiej przygotowani
pod kątem modulowania głosu, opracowywania ładniejszego języka oraz właściwego doboru stroju. Szkolenie omawia także takie kwestie jak:

 • metodyka minimalizowania tremy,
 • tematy związane z mową ciała,
 • umiejętne stosowanie chwytów retorycznych,
 • efektywne i efektowne przedstawienia prezentacji i ich zakończeń.

W trakcie kursu Uczestnicy przygotowywani są również pod kątem skutecznego radzenia sobie z trudnymi pytaniami od publiczności. Szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy w sytuacjach zawodowych, biznesowych albo pozazawodowych zobligowani
są do wystąpień przed publicznością.


Umiejętności uzyskane
w trakcie szkolenia prezentacje i wystąpienia publiczne:
 

 • biegłość w publicznym prezentowaniu swoich poglądów
 • wprawa w skutecznym zmniejszaniu stresu związanego z tremą
 • poprawa umiejętności radzenia sobie z trudnymi pytaniami
 • zwiększenie kompetencji w kwestii kreowania wizerunku osoby podczas prezentacji i wystąpień publicznych
 • korzystanie z technik perswazyjnych

 

Szkolenie prezentacje
i wystąpienia publiczne program:

 1.  Przekaz werbalny – nauka tego co mówić i jak mówić:
 • sporządzanie planu wypowiedzi
 • składanie treści prezentacji
 • odpowiedni dobór słownictwa
 • poprawne układanie zdań
 • odpowiedni sposób przedstawiania faktów
 • wykorzystywanie przykładów 
 • właściwe selekcjonowanie treści i sposobu retoryki do celu prezentacji i rodzaju odbiorców
 • praktyczne ćwiczenie właściwej formy wyrażania się w trakcie wystąpień publicznych:
  • wykorzystywanie odpowiednich form gramatycznych
  • stosowanie poprawnych pojęć i terminów
  • analiza błędów i korygowanie niewłaściwych nawyków językowych
  • rozprawienie się z manieryzmami językowywmi
 • umiejętne wykorzystywanie własnych emocji w trakcie budowania dramaturgii wystąpienia
 1.  Przekaz niewerbalny, czyli mowa ciała i co zrobić,
  żeby odbiorcy chcieli nas słuchać i z nami sympatyzować. Praca nad:
 • właściwą postawą ciała
 • sposobem poruszania się na scenie
 • ciekawym tembrem i siłą głosu (ćwiczenie dykcji, modulacji, tonu
  i emisji głosu)
 • poprawną gestykulacją
 • odpowiednim tempem wymowy
 • utrzymywaniem kontaktu wzrokowego
 • właściwie dobranym ubiorem, atrybutami, fryzurą itd.
 • przyjmowaniem odpowiedniej mimiki twarzy
 1.  Moduł związany z wizualną częścią prezentacji
 • slogan, tytuł, hasło, diagram, schematy, rysunek
 • właściwe wykorzystywanie:
  • kolorów
  • wielkości i rodzajów czcionek
  • elementów graficznych
  • zasad kompozycji i proporcji
  • doboru treści do wizualnej części prezentacji
 • wykorzystywanie rozmaitych technik i mediów prezentacyjnych
 1.  Relacja z audytorium
 • pytania od publiczności – jak się do nich przygotować 
 • kontakt z widownią w zależności od:
  • rozmiaru i rodzaju audytorium oraz okoliczności wystąpienia publicznego
  • konieczności radzenia sobie z problemowymi słuchaczami
 • bazowa umiejętności dotyczące perswazji – jak postępować
  i co mówić, by przekonać do siebie widownię
 1.  Jak radzić sobie z tremą podczas prezentacji i wystąpień publicznych 
 • dobór adekwatnych technik radzenia sobie ze stresem,
  w zależności od bodźca, który go wywołuje
 • ćwiczenia i techniki relaksacyjne idealne do wykorzystania
  na chwilę przed prezentacją
 • elementy treningu relaksacji mające na celu ułatwić radzenie sobie z uciążliwym stresem emocjonalnym
 1. Analiza zalet uczestników oraz obszarów, nad którymi warto dodatkowo pracować

  7. Sporządzanie indywidualnych programów rozwoju
  dla każdego uczestnika.

 

 

 Metodologia:

Podczas szkolenia wykorzystujemy następujące metody szkoleniowe:

 • porównywanie dobrych i złych prezentacji
 • mini-wykłady (prezentacja Power Point)
 • praca z kamerą oraz analiza uzyskanego materiału
 • analiza filmów szkoleniowych autoprezentacja
 • praca w grupie
 • praca indywidualna
 • korzystanie z informacji zwrotnych
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

8-9 lipiec
7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik
4-5 listopad
2-3 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sztuka dyskusji
Sztuka perswazji
Stres - radzenie sobie ze stresem
Komunikacja interpersonalna
Emisja głosu
Budowanie wizerunku w biznesie

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Prezentacje i wystąpienia publiczne napisz.