Szkolenie MS Access - operacje zaawansowane

Opis szkolenia

Szkolenie Microsoft Access – operacje zaawansowane przeznaczone jest dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę
na temat baz danych i środowiska MS Access. Uczestnicy szkolenia Access operacje zaawansowane powinni posiadać elementarną wiedzę na temat baz danych i MS Access.

Szkolenie Microsoft Access – zaawansowane techniki pracy z bazami danych | uzyskane umiejętności podczas kursu

 • Zaawansowane techniki tworzenia baz danych
 • Tworzenie zaawansowanych raportów
 • Tworzenie zaawansowanych kwerend
 • Podstawy języka SQL
 • Praca na różnych źródłach danych (eksport i import danych)
 • Praca i tworzenie relacyjnych baz danych
 • Administracja bazą danych
 • Podstawy języka Visual Basic

Kurs Microsoft Access – operacje zaawansowane | program szkolenia

 1. Podstawy teorii relacyjnych baz danych
  – Pojęcie relacji – omówienie typów relacji,
  – Tabela, wiersz, kolumna,
  – Klucze, klucze obce i powiązania między tabelami,
  – Typy danych, dobór typów,
  – Anomalie i postaci normalne.
 2. Kwerendy w Microsoft Access 
  – Krzyżowe,
  – Aktualizujące,
  – Tworzące tabele,
  – Dołączające rekordy,
  – Usuwające rekord,
  – Tworzenie kwerend przy pomocy języka SQL,
  – Proste zapytania – konstrukcja SELECT,
  – Wybieranie wierszy – klauzula WHERE,
  – Porządkowanie danych – klauzula ORDER BY,
  – Klauzule LIMIT, OFFSET,
  – Operacje teoriomnogościowe,
  – Łączenie wielu tabel.
 3. Formularze – operacje zaawansowane
  – Projekt formularza,
  – Właściwości i zastosowanie formantów,
  – Pod formularz.
 4. Raportowanie – operacje zaawansowane
  – Projekt raportu,
  – Grupowanie danych,
  – Wykresy.
 5. Dodawanie i modyfikacja danych przy użyciu języka SQL
  – Dodawanie danych – INSERT,
  – Modyfikacje danych – UPDATE,
  – Usuwanie danych – DELETE.
 6. Projektowanie baz danych na przykładzie bazy w Microsoft Access
  – Proces projektowania baz danych,
  – Notacje schematów baz danych,
  – Wzorce projektowe.
 7. Import i eksport danych
  – Praca z plikami tekstowymi oraz plikami MS Excel.
 8. Administracja bazy w Microsoft Access
  – Użytkownicy, grupy, uprawnienia,
  – Definiowanie własnego menu,
  – Kompaktowanie oraz naprawa bazy danych,
  – Instalacja.
 9. Makra i zdarzenia
  – Zdarzenia i ich wykorzystanie,
  – Makra,
  – Wprowadzenie i najprostsze procedury VBA.

Metodologia pracy podczas szkolenia Microsoft Access zaawansowany

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

12-13 czerwiec
10-11 lipiec
12-13 sierpień
11-12 wrzesień
9-10 październik
6-7 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Crystal Reports podstawy
Crystal Reports zaawansowany
Excel zaawansowany
Excel podstawy
SQl w bazie MySQL

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Access poziom II napisz.