Szkolenie SQL w bazie danych Oracle - operacje podstawowe

Opis szkolenia

Szkolenie SQL w Oracle – szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla początkujących użytkowników chcących poznać podstawy teoretyczne oraz praktyczne języka SQL wykorzystywanego
w bazach Oracle, pozwalające pisać zapytania gwarantujące optymalność procesu pozyskiwania danych oraz diagnozowania aplikacji pod kątem wydajności. Kurs prowadzi ekspert baz danych Oracle z wieloletnim doświadczeniem.

 

Szkolenie SQL w bazie Oracle – uzyskane umiejętności podczas szkolenia

 • pobieranie danych z tabel przy użyciu polecenia SELECT
 • formatowanie danych wyjściowych przy użyciu wbudowanych funkcji
 • wyświetlanie danych z wielu tabel przy użyciu różnych warunków złączenia
 • tworzenie raportów z zagregowanymi danymi
 • łączenie wielu zbiorów danych
 • podstawowe operacje na danych (DML)
 • podstawowe operacje na obiektach (DDL)

 

Program Szkolenia SQL w bazie Oracle

1. Pobieranie danych przy użyciu polecenia SELECT

 • składnia polecenia SELECT
 • proste zapytania
 • wyrażenia arytmetyczna
 • obsługa wartości NULL
 • konkatenacja
 • klauzula DISTINCT
 • wyświetlanie struktury tabeli za pomocą polecenia DESCRIBE

2. Wybieranie określonych wierszy i sortowanie wyników zapytania

 • zapytania z klauzulą WHERE
 • operatory logiczne i porównywanie wartości
 • sortowanie wierszy przy użyciu klauzuli ORDER BY

3. Funkcje jednowierszowe

 • manipulacja ciągami znaków (LOWER, UPPER, INITCAP, SUBSTR, LENGTH …)
 • manipulacja liczbami (ROUND, TRUNC, MOD…)
 • operacje na datach (NEXT_DAY, LAST_DAY, ADD_MONTHS…)
 • konwersje typów (TO_CHAR, TO_NUMBER, TO_DATE)
 • funkcje warunkowe (CASE, DECODE)
 • operacje na wartości NULL (NVL, NVL2, NULLIF, COALESCE)

4. Agregacja danych przy użyciu funkcji grupujących

 • używanie funkcji grupujących (MAX, MIN, SUM …)
 • grupowanie wyników zapytania przy użyciu klauzuli GROUP BY
 • wyłączenie grupy danych z zapytania pryz użyciu klauzuli HAVING

5. Wyświetlanie danych z wielu tabel i podzapytania

  • rodzaje złączeń i ich obsługa
  • jedno i wielowierszowe podzapytania
  • operatory ANY i ALL

6. Operacje na zbiorach

   • Operatory UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS

7. Operacje na danych i tabelach

   • Wstawianie, modyfikacja i usuwanie rekordów
   • Polecenie TRUNCATE
   • Kontrola transakcji, polecenie COMMIT i ROLLBACK
   • Tworzenie, modyfikacja i usuwanie tabel
   • Dodawanie więzów integralności i indeksów
   • Tworzenie tabel na podstawie zapytań

Metodologia pracy podczas szkolenia SQL w bazie Oracle

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

3-5 czerwiec
1-3 lipiec
5-7 sierpień
2-4 wrzesień
30 wrzesień-2 październik
4-6 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

3800 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

21 godzin / 3 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Oracle OCA
Oracle OCP
PL/SQL - Oracle
SQl w bazie MySQL

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia SQL w bazie Oracle napisz.