Szkolenie Praca w zespole - umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania - Skuteczny trening pracy w zespole

Opis szkolenia

Szkolenie praca w zespole jest przeznaczone dla osób,
które współpracują z zespołem (albo jako kadra zarządzająca,
albo jako współpracownicy). Celem szkolenia praca w zespole jest praktyczna nauka umiejętności społecznych potrzebnych do pracy
w zespole po to by skuteczniej przekazywać informacje i efektywniej wykonywać zadania. Podczas kursu praca w zespole uczestnicy ćwiczą zachowywanie się w sytuacjach zmiany, konfliktu, zwiększonej intensywności pracy. Podczas szkolenia ćwiczy się umiejętności komunikacyjne, asertywne odmawianie, kontrolowanie emocji, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, techniki perswazji i przekonywania, wyznaczanie celów, priorytetów i zadań oraz inne ważne kompetencje przydatne w pracy w zespole.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia praca w zespole

 • planować zadania w zespole
 • wyznaczać cele w zespole
 • słuchać ze zrozumieniem
 • precyzyjnie przekazywać informacje
 • asertywnie wyrażać potrzeby i oczekiwania
 • odmawiać
 • chwalić i krytykować innych
 • wyrażać emocje w sposób, który jest odpowiedni w pracy
 • odczytywać emocje innych
 • zachowywać się adekwatnie w sytuacji konfliktu i zmiany
 • Uczestnicy znają też techniki motywacyjne, które mogą zastosować wobec siebie i innych

Szkolenie praca w zespole – program szkolenia

1. Praca w zespole jako współpraca przy realizacji zadań/projektów

– wyznaczanie celów i planowanie zadań w oparciu o priorytety własne i firmy
– elementy zarządzania czasem pracy
– jak strategicznie podejść do realizacji projektów
– graficzne techniki ułatwiające planowanie i realizację zadań
– na czym polega współpraca podczas realizacji projektów
(jak reagować na osoby o zbyt małym i zbyt dużym poczuciu kontroli?)
– rola każdej osoby w zespole – świadome jej określanie

2. Komunikacja w zespole
– jak mówić, aby ludzie nas słuchali: elementy perswazji i wywierania wpływu na współpracowników
– ćwiczenia na słuchanie ze zrozumieniem
– co kogo motywuje do pracy?
– jak wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania wobec kolegów/ koleżanek z zespołu?
– jak odmawiać
– kiedy chwalić, kiedy krytykować i w jaki sposób?

3. Emocje a praca w zespole
– w jaki sposób wyrażać złość, rozczarowanie, smutek i inne „trudne” emocje w pracy
w jaki sposób wyrażać pozytywne emocje wobec współpracowników
– jak odczytywać emocje innych
– jak tonować silne emocje innych, czyli co robić i mówić osobom
o postawie roszczeniowej?

4. Konflikt a praca w zespole
– kiedy można się spodziewać sytuacji konfliktowych w pracy?
– wczesne wykrywanie oznak konfliktu
– jak prowadzić rozmowy w celu rozwiązania konfliktu
– jakie działania eskalują konflikt
– jakie zachowania pomagają rozwiązywać konflikty

5. Praca w zespole w sytuacji zmiany
– jak przygotować się do zmiany? – techniki planowania zadań
– w jaki sposób dzielić zadania w sytuacji zmiany?
– jak radzić sobie ze stresem w sytuacji zmiany?
– jak opracować system przekazywania informacji?
– elementy team buildingu – budowania zespołu

Metody pracy wykorzystywane podczas kursu praca w zespole

Praca indywidualna – kwestionariusze pracy
Ćwiczenia komunikacyjne w pracach
Symulacje/ case study – praca w zespole
Filmy szkoleniowe
Dyskusje
Analiza studiów przypadków

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

15-16 lipiec
19-20 sierpień
16-17 wrzesień
14-15 październik
12-13 listopad
9-10 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Asertywność
Team Building
Komunikacja interpersonalna
Inteligencja emocjonalna
Sztuka dyskusji

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Praca w zespole napisz.