Szkolenie Symfonia Premium - Finanse i księgowość

Opis szkolenia

Szkolenie Symfonia Premium – Finanse
i księgowość 
przeznaczone jest dla księgowych chcących poznać
i usprawnić swoją pracę w zakresie rachunkowości za pomocą programu do pełnej księgowości Symfonia Premium – Finanse
i księgowość. Uczestnicy szkolenia Symfonia Premium – Finanse
i księgowość nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej aplikacji Symfonia Premium, ale zobowiązani są do posiadania elementarnej wiedzy z zakresu księgowości. Szkolenie Symfonia Premium – Finanse i księgowość prowadzone jest od podstaw
po zaawansowane techniki pracy w aplikacji Symfonia Premium – Finanse i księgowość.

Szkolenie Symfonia Finanse
i Księgowość – program szkolenia

 1. Podstawowe regulacje prawne z zakresu rachunkowości
  Ustawa o rachunkowości
  Zasady rachunkowości
  Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
 2. Ewidencji zdarzeń gospodarczych
  Konto księgowe
  Ewidencja zdarzeń na kontach bilansowych i wynikowych
  Ewidencja syntetyczna i analityczna
 3. Środki pieniężne i rachunki bankowe
  Ewidencja operacji gotówkowych
  Ewidencja operacji bezgotówkowych
 4. Obrót towarami i materiałami
  Ewidencja towarów i materiałów
  Rozliczenie zakupów
  Ewidencja sprzedaży
 5. Rozrachunki
  Rozrachunki dostawców
  Rozrachunki odbiorców
  Rozrachunki VAT
 6. Wynagrodzenia
  Ewidencja wynagrodzeń – lista płac
  Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne
  Rozrachunki z US z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek
  Rozrachunki z pracownikami z tytułu delegacji
 7. Aktywa trwałe
  Klasyfikacja aktywów trwałych
  Środki trwałe i ich ewidencja
  Amortyzacja środków trwałych
  Ewidencja wartości niematerialnych prawnych
  Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 8. Podatki od towarów i usług
  Podatek z tytułu VAT
  Ewidencja księgowa podatku VAT
  Deklaracja Vat – 7

Metodologia pracy podczas szkolenia Symfonia premium finanse i księgowość

– mini wykłady w Microsoft PowerPoint
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

NIE

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

8-9 lipiec
7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik
30-31 październik
27-28 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Symfonia Handel
Excel podstawy
Excel zaawansowany
Access poziom I
Access poziom II
Crystal Reports podstawy
Crystal Reports zaawansowany

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Symfonia Finanse i Księgowość napisz.