Szkolenie Facylitacja – prowadzenie spotkań

Opis szkolenia

Szkolenie facylitacja – prowadzenie spotkań jest dedykowane osobom, które kierują zespołami, zarządzają projektami
i jako przełożeni/liderzy są zobligowani do prowadzenia efektywnych spotkań oraz zarządzania zespołami

Jeśli w zakresie Twoich obowiązków znajduję się organizowanie spotkań w grupach, wiesz, jak trudne jest to zadanie. Aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli wynieść z niego wartość dodaną powinni się w pełni zaangażować. Tylko jak? To właśnie jest rola facylitatora. To taki dyrygent, który pociągając za niewidzialne sznurki, niemal w cudowny sposób powoduje, że potencjał grupowy jest w pełni wykorzystany, praca zespołu cechuje się wysoką kreatywnością, a każdy z uczestników daje z siebie to, co najlepsze.

Magia? Nie. To facylitacja. To dzięki niej nawet te najbardziej zróżnicowane zespoły są w stanie wypracować fantastyczne rozwiązania przekładające się na biznes. Ponadto raz zaszczepione dobre praktyki pozostają na długo w organizacji.

 

Szkolenie facylitacja – prowadzenie spotkań, pozwala uzyskać umiejętności: 

 1. Stosować mechanizmy pracy z grupą (diagnozować, wspierać, angażować, rozwijać, pobudzać) 
 2. Identyfikować i werbalizować problemy na poziomie zespołu 
 3. Podnosić efektywność zespołu 
 4. Stworzyć przyjazne środowisko do efektywnej współpracy grupowej
 5. Projektować sesje facylitowane odpowiadające na różne zapotrzebowania,  w oparciu o diagnozę potrzeb przeprowadzenia facylitacji
 6. Stosować techniki i narzędzia facylitacji.

 

Szkolenie facylitacja – prowadzenie spotkań program szkolenia:

 1. Zasady pracy z grupą
  • Paradygmat facylitacji, rola i funkcje facylitatora na poziomie grupy 
  • Charakterystyka pracy grupowej, dynamika i fazy pracy grupowej, rodzaje interakcji pomiędzy uczestnikami 
  • Płaszczyzna porozumienia i współpracy silnej i dojrzałej grupy kooperatywnej 
 2. Metody angażowania uczestników spotkań –
  z uwzględnieniem teorii „leniów zespołowych”,
  którzy nie chcą angażować się w pracę zespołu 

  • Ja facylitator – czyli cień, czy lokomotywa aktywizacyjna? 
  • Istota różnić indywidualnych i ich wpływu na działanie zespołu  
  • Rodzaje konfliktów (jawnych i ukrytych) i ich wpływu
   na charakter pracy grupy i pojedynczych członków zespołu 
  • Rozumienie interakcji grupowych i wykorzystania potencjału energetycznego grupy 
 3. Narzędzia wspierające przeniesienie doświadczeń menedżerów na pracę zespołową oraz podnoszenie efektywności zespołów 
  • Moja mapa ograniczeń społecznych, kulturowych, płciowych, stereotypowych wg modelu Hofstede 
  • Facylitator, jako właściciel pozycji neutralnej na poziomie grupy 
  • Nawigacja organizacyjna, czyli model zarządzania zmianą
   wg Kübler-Ross
 4. Narzędzia do pracy z komunikacją, emocjami, ograniczeniami, obawami i wyzwaniami w zespołach
  • Zarządzanie niepewnością w zespole wg teorii trójkąta dramatycznego Karpmana 
  • Poziomy aktywnego słuchania, metapoziomu, najważniejsze kompetencje komunikacyjne facylitatora 
  • Nasze „gremliny”, czyli grupowe i indywidualne ograniczenia dezaktywujące grupę
 5. Narzędzia wspierające analizę zespołu/sytuacji oraz analizę możliwych do wprowadzenia zmian w metodach zarządzania 
  • Mapa zespołowa, jako klucz do różnic indywidualnych 
  • Techniki interwencyjne służące rozumieniu grupy 
  • Techniki interwencyjne służące zaangażowaniu grupy 
  • Profilaktyka trudnych sytuacji 
 6. Prowadzenie spotkań dotyczących planowania i wdrażania zmian 
  • Facylitacja, jako narzędzie do zarządzania zmianą
  • Facylitacja, jako wyznacznik ustalania granic interpersonalnych w spotkaniach biznesowych
  • Techniki kreatywne służące kasacji „wąskich gardeł” komunikacyjnych
 7. Podsumowanie szkolenia i przekazanie zadań wdrożeniowych. 

Podczas szkolenia facylitacja – prowadzenie spotkań , wykorzystujemy następujące metody szkoleniowe:

 • mini wykłady w Power Point
 • ćwiczenia w grupach, w parach oraz indywidualne
 • dyskusja na forum 
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
 • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

3-4 czerwiec
1-2 lipiec
2-3 wrzesień
28-29 październik
30-31 październik
25-26 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Zarządzanie pracownikami
Zarządzanie działem zakupów
Zarządzanie zespołem handlowców
Zarządzanie projektem
Zarządzanie produktywnością
Zarządzanie dla brygadzistów

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Facylitacja napisz.