Zgłoszenie na Trening w Pracowni Psychologicznej KM Studio

Dokumenty do zgłoszenia na trening psychologiczny

Zgłoszenie na trening psychologiczny PDF – pobierz

Zgłoszenie na trening psychologiczny DOC – pobierz

Jak zgłosić się na trening psychologiczny?

Aby się zgłosić na trening psychologiczny, należy pobrać z naszej strony formularz zgłoszeniowy i wypełnić go. Ten sam dokument zgłoszeniowy znajduje się przy każdym treningu na naszej stronie. Następnie wystarczy przesłać ten dokument w formie zeskanowanej (można również zrobić zdjęcie telefonem) drogą elektroniczną na adres: pracownia@kmstudio.com.pl

Kiedy otrzymamy Państwa zgłoszenie, wysyłamy drogą elektroniczną potwierdzenie wraz z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi treningu (dane teleadresowe, godziny). Otrzymują Państwo od nas również fakturę pro forma, na podstawie której dokonują Państwo wpłaty co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem treningu.

Nie odwołujemy treningów, na które zgłosiła się minimalna ilość osób (przy każdym treningu jest opis z minimalną ilością potrzebnych zgłoszeń). Mają Państwo pewność, w momencie otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia, że trening odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Rezygnacja z udziału w treningu, bez ponoszenia kosztów finansowych, może nastąpić najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia. Warunkiem jest wysłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: kmstudio@kmstudio.com.pl. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% kosztów udziału
w treningu.

Ze względu na lokalizację firmy w samym  centrum Łodzi (część miasta zamknięta dla ruchu samochodowego), nie mamy możliwości zapewnienia miejsc parkingowych naszym klientom. Najbliższe parkingi znajdą Państwo na stronie Parkingi.


Miejsce treningu psychologicznego: Łódź, ul. Piotrkowska 125

Godziny są różne dla indywidualnych treningów i odpowiednio podane na stronach:

Treningi psychologiczne w większości odbywają się tylko w Łodzi, w siedzibie naszej firmy (wyjątek – Rozmowy z ciałem, które można również przeprowadzić online).


Wszystkie ceny treningów podane na naszej stronie internetowej to ceny netto.
Stawka VAT jest uzależniona od podmiotów gospodarczych zamawiających trening oraz od typu treningu. Przy treningach finansowanych
ze środków publicznych (w tym również z UE, EFS, KFS) usługa jest zwolniona z VAT – u, podobnie przy uczestnikach prywatnych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT.