Łódź

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1332 r. Początkowo była małą wsią, pod panowaniem książąt łęczyckich, dopiero w 1423 r. otrzymała prawa miejskie.  W XIX w.  Stała się ośrodkiem tkackim i sukienniczym, a potem przemysłowym.    Podczas II wojny światowej, na mocy dekretu kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera, wcielono te ziemie do Rzeszy i zmieniono nazwę na Litzmannstadt,
a w 1940 r. na Bałutach utworzono getto.  Po wojnie utworzono w Łodzi pierwsze ośrodki akademickie: Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Łódzką, Państwową Wyższą Szkolę Sztuk Plastycznych w Łodzi, Państwowe Konserwatorium Muzyczne, a także Akademię Medyczną.  Dopiero po wojnie powstały nowe zakłady przemysłowe, osiedla mieszkaniowe oraz obiekty służące nauce i kulturze.

Współcześnie, pod względem liczby ludności jest z trzecim z największych w Polsce.  Ma około 700 tys. mieszkańców.  Mieści się tutaj centrum przemysłu filmowego ( Wytwórnia Filmów, Se-ma-for).