Szkolenie MySQL. Baza danych mySQL - używanie i zarządzanie - operacje podstawowe

Opis szkolenia

Szkolenie MySQL – baza danych – używanie i zarządzanie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających swoją przygodę z bazami danych. Szkolenie prowadzone jest od podstaw. Szkolenia MySQL prowadzi ekspert z dziedziny przetwarzania danych i raportowania z wieloletnim doświadczeniem.

Na szkoleniu MySQL – baza danych -używanie i zarządzanie – operacje podstawowe dowiecie się Państwo jak wygląda licencjonowanie bazy MySQL, jak zainstalować bazę, jak wykonywać podstawowe operacje, oraz poznacie Państwo podstawowe narzędzia do zarządzania i programowania w bazie MySQL.

Program szkolenia MySQL używanie i zarządzanie bazą

 1. Licencjonowanie bazy MySQL
  – Podwójne licencjonowanie MySQL (MySQL’s dual license policies),
  – Licencja komercyjna (Commercial License),
  – Licencja Open Source (Open Source License).
 2. Instalacja bazy MySQL
  – Instalacja standardowa MySQL (pliki binarne),
  – Instalacja MySQL w systemie Windows albo w systemie Unix-Like (GNU/Linux, FreeBSD),
  – Strojenie serwera po instalacji, testowanie,
  – Upgrading MySQL.
 3. Łączenie się z serwerem
 4. Zadawanie zapytań
  – język DDL,
  – język DQL,
  – język DML.
 5. Tworzenie i korzystanie z baz danych
  – Tworzenie i wybór bazy danych,
  – Tworzenie tabel,
  – Tworzenie relacji
  – Importowanie danych do tabeli z różnych źródeł.
 1. Pozyskiwanie informacji o bazie danych i tabelach
 2. Używanie polecenia mysql w trybie wsadowym (Batch Mode)
 3. Omówienie programów narzędziowych
  – Sposoby wywołania programu,
  – Określanie opcji programu (linia poleceń, plik konfiguracyjny, zmienne środowiskowe),
  – Ustawianie zmiennych programu poprzez linię poleceń.
 4. Narzędzia GUI do zarządzania i programowania bazy danych
  – MySQL Administrator,
  – MySQL Query Browser,
  – Toad for MySQL.

Metodologia pracy podczas szkolenia MySQL – używanie i zarządzanie

– mini wykłady w PowerPoint
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

24-25 lipiec
28-29 sierpień
25-26 wrzesień
23-24 październik
20-21 listopad
18-19 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1600 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

SQl w bazie MySQL
MySQL - admnistracja
PHP i MySQL
Dreamweaver
SQL w bazie Oracle

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia MySQL – zarządzanie napisz.