Szkolenie rozmowa rekrutacyjna w praktyce. Technika wywiadu kompetencyjnego

Opis szkolenia

Szkolenie rozmowa rekrutacyjna kierowane jest do osób,
które zajmują się przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych i chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie techniki ustrukturyzowanego wywiadu opartego na kompetencjach.

Podczas pierwszej części szkolenia rozmowa rekrutacyjna uczestnicy zapoznają się z procesem rekrutacji, a w szczególności poznają technikę tworzenia ustrukturyzowanych wywiadów kompetencyjnych oraz sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z różnymi typami kandydatów.

W drugiej części warsztatów uczestnicy ćwiczą nabyte umiejętności tworząc wywiady kompetencyjne oraz przeprowadzając próbki rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o stworzony przez siebie wywiad. Kursanci pracują nad następującymi zagadnieniami: tworzenie ustrukturyzowanych wywiadów opartych na kompetencjach, techniki pogłębiających wywiad kompetencyjny, prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej z kandydatami o różnych typach osobowości, najczęstsze błędy występujące na poziomie procesu rekrutacji
i oceny kandydatów.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia rozmowa rekrutacyjna / rozmowa kwalifikacyjna

 • Umiejętność tworzenia ustrukturyzowanych wywiadów opartych
  na kompetencjach
 • Znajomość technik pogłębiających wywiad kompetencyjny
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z kandydatami
  o różnych typach osobowości
 • Znajomość najczęstszych błędów występujących na poziomie procesu rekrutacji i oceny kandydatów

Szkolenie rozmowa rekrutacyjna / rozmowa kwalifikacyjna – program szkolenia

1. Proces rekrutacji i selekcji

 1. Określanie wymagań – opis stanowiska pracy, określenie profilu kompetencji (społecznych, osobistych, specjalistycznych/menedżerskich)
 2. Ustalenie warunków zatrudnienia – co oferujemy? – wynagrodzenie, rodzaj zatrudnienia, warunki pracy
 3. Metody pozyskiwania kandydatów (rekrutacja zewnętrzna, rekrutacja wewnętrzna, program „poleć znajomego”, ogłoszenia prasowe, internetowe, rekrutacja szeptana, agencje rekrutacyjne)
 4. Sposoby poznawania i selekcji kandydatów (na co zwrócić uwagę analizując CV, rozmowa rekrutacyjna, testy psychologiczne, ocena kandydatów, ocena zintegrowana, uzyskiwanie referencji)

2. Różnice indywidualne kandydatów

 1. Typy osobowości a rozmowa rekrutacyjna
 2. Motywacja do pracy
 3. Badanie powodów zmiany pracy

3. Współpraca z kierownikiem rekrutującym

 1. Zawodowy wywiad kompetencyjny – wsparcie przez dział HR
  w określeniu i ocenie specjalistycznych kompetencji zawodowych (formularz rekrutacyjny, formularz oceny)
 2. Określenie kompetencji społecznych, specjalistycznych, menedżerskich w oparciu o wymogi stanowiska pracy
 3. Porównywanie kandydatów i selekcja w oparciu o zawodowy wywiad kompetencyjny
 4. Szkolenie kierowników rekrutujących w zakresie prowadzenia rozmów rekrutacyjnych

4. Rozmowa rekrutacyjna

 1. Zalety i wady rozmów kwalifikacyjnych
 2. Przygotowanie do rozmowy (analiza CV, kryteria oceny, tworzenie wywiadu ustrukturyzowanego)
 3. Rozpoczęcie rozmowy (powitanie, wprowadzenie)
 4. Prowadzenie rozmowy (poznawanie kandydata – wywiad kompetencyjny, udzielanie informacji o firmie, odpowiadanie
  na pytania)
 5. Zakończenie (podsumowanie, informacja o kolejnych działaniach)

5. Tworzenie ustrukturyzowanego wywiadu kompetencyjnego

 1. Czym są kompetencje
 2. Klasyfikacja kompetencji
 3. Tworzenie profilu poszukiwanego kandydata
 4. Poznawanie kompetencji kandydata (technika pytań pogłębiających, technika skalowania, określanie zachowań)
 5. Ocena kompetencji (macierz oceny: rangowanie kompetencji
  i stopień spełnienia)

6. Ćwiczenia

 1. Budowanie ustrukturyzowanego wywiadu w oparciu o opis stanowiska pracy
 2. Ćwiczenie technik poznawania i oceny kompetencji kandydatów
 3. Scenka: prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w oparciu o wywiad kompetencyjny (trener w roli kandydatów)
 4. Przykładowa analiza wypowiedzi kandydatów w odniesieniu
  do badanych kompetencji

6. Sygnały ostrzegawcze dotyczące kandydata

7. Najczęstsze sytuacje utrudniające poznanie i ocenę kandydatów (błędy w procesie, błędy w ocenie, trudności
w komunikacji rekruter – kierownik rekrutujący)

8. Zakończenie procesu

 • Wybór kandydata (przygotowanie oferty pracy)
 • Feedback dla kandydatów

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia Rozmowa rekrutacyjna – rozmowa kwalifikacyjna

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

28-29 maj
27-28 czerwiec
25-26 lipiec
29-30 sierpień
26-27 wrzesień
24-25 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Feedback - informacja zwrotna
Zarządzanie pracownikami
Rozmowy okresowe
Leadership - liderowanie, przywództwo
Team Building

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Rozmowa rekrutacyjna napisz.