Szkolenie zarządzanie emocjami w kontaktach międzyludzkich

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie emocjami skupia się na rozwijaniu inteligencji emocjonalnej jako kluczowego narzędzia w efektywnych interakcjach międzyludzkich. Uczestnicy będą pracować nad autodiagnozą swoich reakcji i odczuć w kontaktach z innymi ludźmi, takimi jak klienci, współpracownicy i bliscy. Poprzez analizę mechanizmów własnego zachowania i zrozumienie powstawania emocji, uczestnicy będą tworzyć plan rozwoju, wykorzystując swoje mocne strony i identyfikując obszary do poprawy.

Celem szkolenia zarządzanie emocjami jest zwiększenie świadomości uczuć własnych i innych, skuteczniejsze zarządzanie emocjami oraz rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej. Efekty osiągane przez uczestników to: większa świadomość uczuć własnych oraz uczuć innych ludzi, skuteczniejsze kierowanie własnymi emocjami, tak, by były one sprzymierzeńcem w codziennych działaniach, lepsza umiejętność słuchania innych ze zrozumieniem.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie emocjami

 • Zwiększona świadomość własnych i cudzych emocji
 • Skuteczniejsze kierowanie własnymi emocjami w codziennych sytuacjach
 • Poprawiona umiejętność empatycznego słuchania i zrozumienia innych
 • Lepsze zrozumienie mechanizmów własnego zachowania
 • Umiejętność udzielania i przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Rozpoznawanie i nazwanie emocji
 • Zwiększona świadomość związku między przekonaniami a emocjami

Szkolenie zarządzanie emocjami- program szkolenia

 1. Emocje: Definicja i Zrozumienie
 • Czym są emocje, dlaczego je odczuwamy i skąd się biorą?
 • Nazywanie własnych emocji oraz rozpoznawanie emocji u innych ludzi.
 • Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie w życiu codziennym.
 1. Świadomość Emocji i Ich Wykorzystanie
 • Ćwiczenia zwiększające świadomość własnych emocji, zwłaszcza w kontekście sytuacji zawodowych.
 • Różnica między rozumieniem własnych emocji a emocji innych osób.
 • Techniki radzenia sobie z silnymi emocjami oraz kontrola nad nimi.
 • Znaczenie pozytywnych i negatywnych emocji w relacjach z klientami i współpracownikami.
 1. Zarządzanie Stresem
 • Definicja stresu i jego mechanizmy.
 • Elementy, na które możemy mieć wpływ, a które są poza naszą kontrolą.
 • Techniki relaksacyjne i profilaktyka radzenia sobie ze stresem.
 • Praca z przekonaniami wywołującymi lęk i ich modyfikacja.
 1. Komunikacja a Inteligencja Emocjonalna
 • Słuchanie ze zrozumieniem i szacunkiem wobec innych osób.
 • Wyrażanie własnych opinii i potrzeb w sposób asertywny.
 • Skuteczna współpraca oparta na empatii.
 • Unikanie agresji i reagowanie asertywnie na agresywne zachowania.
 • Umiejętność udzielania i przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Wykorzystanie modelu von Thuna w komunikacji.

 

Szkolenie zarządzanie emocjami – Metody i techniki w nim wykorzystywane :

 • mini wykłady w Power Point
 • gry zespołowe i ćwiczenia w grupach
 • dyskusja na forum
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
 • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

5-6 czerwiec
3-4 lipiec
5-6 sierpień
4-5 wrzesień
2-3 październik
30-31 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Asertywność
Inteligencja emocjonalna
Sztuka dyskusji
Work Life Balance
Wartości i ich rola w życiu

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie emocjami napisz.