Szkolenie MS Project - zarządzanie projektami - operacje podstawowe ( Szkolenie MS Project )

Opis szkolenia

Szkolenie Microsoft Project zarządzanie projektami przeznaczone jest dla osób, które zaczynają dopiero poznawać aplikację i zarządzać projektami za pomocą MS Project. W trakcie kursu Microsoft Project tworzone są harmonogramy, przydzielane zasoby, jak również rozwiązywane konflikty z tym związane.

Szkolenie MS Project kierowane jest do obecnych i przyszłych kierowników projektów, uczestników zespołów realizujących projekty, menadżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika Projektu.

Szkolenie MS Project jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia,
które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim pierwszym projektem. Kurs Microsoft Project prowadzone jest od podstaw
po zaawansowane techniki pracy.

Kurs MS Project operacje podstawowe | program szkolenia

 1. Wprowadzenie do MS Project
  – Definicja projektu
  – Kluczowe zasady tworzenia projektów
  – Model trójkąta
 2. Obsługa MS Project
  – Instalacja aplikacji
  – Charakterystyka MS Project
  – Pomoc
  – Zapisywanie, wyszukiwanie, otwieranie projektu
  – Podstawowe widoki
 3. Harmonogram projektu
  – Reguły tworzenia harmonogramów
  – Typy harmonogramów
  – Kalendarze projektowe
  – Wprowadzanie zadań do harmonogramu
  – Edycja zadań w harmonogramie
  – Czas trwania zadań
  – Czas ciągły zadań
  – Czas szacowany w zadaniach
  – Priorytet projektu i zadań
  – Współzależności pomiędzy zadaniami
  – Wyprzedzenie i zwłoka
  – Kamienie milowe
  – Wizualizacja zadań w różnych widokach
 4. Optymalizacja harmonogramu 
  – Ograniczenia w zadaniach
  – Termin ostateczny
  – Zadania krytyczne
  – Ścieżka krytyczna
  – Zapas czasu w projekcie
  – Skracanie ścieżki krytycznej
  – Dostosowanie widoków
 5. Zasoby w MS Project
  – Definicja zasobów
  – Koszty zmienne zasobów
  – Koszty jednorazowego wykonania
  – Tabele stawek
  – Dostępność zasobów
  – Praca – definicja
  – Stałe w równaniu pracy
  – Nakłady pracy
  – Alokacja zasobów
  – Przeciążenia zasobów
  – Bilansowanie zasobów
 6. Koszty w Microsoft Project
  – Koszty stałe
  – Kontrola kosztów
  – Koszty projektu, zadań, zasobów i pracy
 7. Realizacja projektu w MS Project
  – Metody realizacji projektu
  – Plan bazowy
  – Analiza stanu
  – Analiza odchyleń
  – Zmiany w projekcie
 8. Raporty 
  – Raporty w MS Project
  Tworzenie raportów użytkownika
 9. Wyszukiwanie danych
  – Sortowanie danych
  – Filtry
  – Grupowanie danych

Metodologia pracy podczas szkolenia MS Project

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

8-9 lipiec
7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik
30-31 październik
27-28 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Zarządzanie projektem
Excel podstawy
Leadership - liderowanie, przywództwo
Zarządzanie produkcją

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia MS Project napisz.