Szkolenie Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie pracownikami opiera się na następującej definicji zarządzania: Jest to sztuka wykonywania pracy za pomocą innych osób, poprzez wpływanie na ich działania w aspekcie sensowności/celowości, czasu trwania i ilości przekształceń, za pomocą wprowadzania w życie cyklu zarządzania. To wszystko po to, by nadać czynnościom efektywnego (produktywnego) kształtu.

Szkolenie zarządzanie pracownikami składa się z następujących modułów, które stanowią jednocześnie kolejne kroki zarządzania pracownikami: cel, plan, przydzielanie zadań ( czyli skuteczna komunikacja), kontrola, wprowadzanie akcji korygujących. Uczestnicy ćwiczą motywowanie, precyzyjną komunikację, asertywne egzekwowanie umów oraz elementy wpływania na pracowników, aby ich praca była zgodna z założeniami.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie pracownikami

  • poznanie różnych stylów zarządzania i umiejętność dostosowania ich do własnego stylu pracy oraz stylu  pracy współpracowników
  • umiejętność budowania skutecznie działającego zespołu złożonego z wielu indywidualności
  • dostrzeganie umiejętności interpersonalnych u siebie i u swoich podwładnych
  • umiejętność rozróżniania roli pracowników i managerów w organizacji
  • poznanie cyklu zarządzania (cel, plan, delegowanie, kontrola, działania korygujące)
  • dostrzeganie ważnej roli komunikacji w zarządzaniu pracownikami
  • delegowanie zadań
  • egzekwowanie umów
  • skuteczna kontrola
  • motywowanie pracowników

Szkolenie zarządzanie pracownikami – program szkolenia

I. Cykl zarządzania
1. Rola managera w organizacji – po co organizacji manager
2. Rola porządku w organizacji jako głównego warunku sukcesu zespołu
3. Cykl zarządzania jako gwarant osiągania sukcesu w zarządzaniu
4. Cel, Plan, Delegowanie, Kontrola – niezbędne kroki w zarządzaniu

II. Określanie celu i planowanie w pracy managera i jego pracowników
1. Dobrze określony Cel jako najdoskonalszy motywator
2. Reguła SMART (ER) – określania celu
3. Rozkładanie celów głównych i długoterminowych na cele krótkoterminowe
4. Szacowanie i mierzenie pracy pracowników
5. Czas jako jeden z najważniejszych wskaźników efektywności pracowników
6. Planowanie pracy ( narzędzia, metody)

III. Delegowanie zadań pracownikom
1. Komunikacja ( mów do swoich pracowników i słuchaj swoich pracowników)
2. Wybierz asertywność zamiast agresji i uległości w zarządzaniu
3. Różne style delegowania pracy pracownikom w zależności od kompetencji i zaangażowania pracowników (model zarządzania sytuacyjnego Blancharda)
4. Rozpoznawanie różnych stylów komunikowania się przez pracowników
5. Budowanie relacji w zespole

IV. Motywowanie
1. Co jest motywatorem
2. Model Masłowa jako wskazówka w rozpoznawaniu potrzeb pracowników
3. Najważniejsze demotywatory w pracy
4. Po co pracownicy przychodzą do pracy

V. Kontrola
1. Kontrola nastawiona na cel
2. Rola feedbacku w procesie kontroli
3. Rola planowania w procesie kontroli
4. Analiza zasobów każdego uczestnika, które mogą być wykorzystane w pracy
5. Umiejętne wykrywanie przyczyn nie realizowania celów pracy
6. Analiza barier komunikacyjnych oraz innych czynników utrudniających efektywne zarządzanie

Metody i techniki pracy wykorzystywane podczas szkolenia zarządzanie pracownikami

– praca własna
– praca w parach, grupach
– analiza studiów przypadków
– filmy szkoleniowe
– odgrywanie ról i praca z kamerą
– mini wykład PowerPoint

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

NIE

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

14-15 Czerwiec
19-20 Lipiec
16-17 Sierpień
15-16 Wrzesień
18-19 Październik
17-18 Listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1450 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Rozmowy okresowe
Rozmowa rekrutacyjna
Leadership - liderowanie, przywództwo
Team Building
Coaching
Coaching w zarządzaniu
Asertywność
Praca w zespole

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie pracownikami napisz.