Szkolenia

W KM Studio prowadzimy szkolenia w formule otwartej (przeznaczone dla pracowników firm i instytucji administracji publicznej, jak również dla osób prywatnych), a także szkolenia w formule zamkniętej (dla zorganizowanych grup pracowników od kilku do kilkudziesięciu osób).

Szkolenia otwarte

Wszystkie szkolenia otwarte organizujemy w siedzibie naszej firmy w Łodzi – ul. Piotrkowska 125 (III piętro, wejście z bramy). Najczęściej pracujemy w cyklach dwudniowych w godzinach: 9.15- 15.15 lub 9:15-16:15. W ciągu tych godzin pracy robimy zwykle dwie krótkie przerwy na kawę i słodki poczęstunek. Zawsze zbieramy od przyszłych Uczestników informacje na temat oczekiwań prosząc ich o wypełnienie przed zajęciami ankiety na temat potrzeb szkoleniowych.

Uczestnicy biorący udział w zajęciach otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, informacje zwrotne, wskazówki do dalszego rozwoju oraz, jeśli mają taką potrzebę, nagrania swoich filmów szkoleniowych. Każdy kto bierze udział w zajęciach, ma możliwość kontaktowania się drogą
e-mailową lub telefoniczną z trenerem. Jest to wliczone w cenę szkolenia.

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte prowadzimy tam, gdzie życzą sobie Klienci (w Polsce i za granicą), trwają one zwykle od czterech do kilkudziesięciu godzin,
w zależności od potrzeb. Pracujemy z naszymi standardowymi programami zajęć, ale często łączymy różne tematy ze sobą albo piszemy zupełnie nowe programy dostosowane do potrzeb organizacji zamawiającej.

Koszt kursu zamkniętego zależy od ustaleń z Zamawiającym i wynika z tego, ilu jest Uczestników, jak długo trwa kurs, czy odbywa się w siedzibie naszej firmy, czy gdzieś indziej. Zamawiając szkolenie zamknięte, Klient otrzymuje:

– zajęcia prowadzone metodą warsztatową,

– komplet materiałów dla każdego Uczestnika (w wersji wydrukowanej oraz na płytach CD),

– badanie potrzeb szkoleniowych (po pierwsze polega ono na rozmowie z osobą zamawiającą, po drugie do każdego Uczestnika jest wysyłana ankieta na temat oczekiwań), na podstawie którego pisany jest szczegółowy scenariusz zajęć,

– certyfikaty,

– raport poszkoleniowy (zawierający podsumowanie wyników badania ankietą ewaluacyjną oraz zapis przebiegu zajęć, wybór najważniejszych problemów, którymi zajmowała się grupa, opis aktywności i zaangażowania Uczestników oraz inne elementy, które są istotne dla Zamawiającego),

– informacje zwrotne o Uczestnikach – jeśli wcześniej zostanie ustalone w jakiej formie i osoby biorące udział w kursie zostaną o tym uprzedzone.

– wskazówki do dalszego rozwoju grupy lub poszczególnych osób.

Szkolenia indywidualne

Prowadzimy także szkolenia indywidualne (w formule dwóch dni, 12 godzin). Odbywają się one w naszej siedzibie. Uczestnik wybiera sobie jeden
lub kilka tematów, które chciałby poruszyć podczas zajęć. Po szkoleniu otrzymuje od nas komplet materiałów (wydrukowanych i na CD), nagrania video (jeśli ma taką potrzebę), certyfikat, informację zwrotną, wskazówki do dalszego rozwoju oraz możliwość kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną
z trenerem. Cena kursu indywidualnego jest ustalana indywidualnie. Pracujemy w godzinach 9.15-15.15, chyba, że ustalimy inaczej z Klientem.