Kreatywne rozwiązywanie problemów - szkolenie kreatywności i kreatywnego myślenia

Opis szkolenia

Szkolenie kreatywność polega na ćwiczeniu kreatywnego myślenia w odniesieniu do konkretnych problemów pojawiających się w pracy
i nie tylko. Kluczowe pojęcia to: kreatywność, zadanie, problem. Pierwszy etap pracy to dostrzeżenie problemu, następny to jego zrozumienie, a później – szukanie możliwych rozwiązań i wdrażanie ich w życie. Szczególnie ważna jest tu nauka spoglądania na problem „na nowo”, tj. bez angażowania stereotypów i przekonań na temat możliwości jego rozwiązania. Umiejętności uzyskane przez uczestników to: dostrzeganie w sobie zdolności twórczego myślenia, szybsze kreowanie pomysłów i większa gotowość ich wdrażania, umiejętność generowania wyjątkowych, oryginalnych pomysłów
i rozwiązań (szczególnie potrzebna pracownikom reklamy, menedżerom, trenerom), umiejętność wykorzystania różnych technik twórczego myślenia w zależności od problemu i celu działania.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia kreatywność

 • dostrzeganie w sobie zdolności twórczego myślenia
 • umiejętność łączenia przyjemnego z pożytecznym, czyli kreowania pomysłów i ich wdrażanie
 • umiejętność generowania wyjątkowych, oryginalnych pomysłów
  i rozwiązań (szczególnie potrzebna pracownikom reklamy, menedżerom, trenerom)
 • umiejętność wykorzystania różnych technik twórczego myślenia
  w zależności od problemu

Szkolenie kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów – program szkolenia

Część I: Trening twórczości
1. Rozmowa na temat oczekiwań uczestników
2. Umiejętności interpersonalne w twórczości

 • Analiza informacji zwrotnych a twórczość
 • ćwiczenia z komunikowania innym swoich wizji i pomysłów

3. Jak ograniczyć sztywność i szablonowość a uruchomić fantazję
i wyobraźnię

4. Praca nad motywacją do twórczej pracy

5. Ocena własnych zdolności i umiejętności

6. Podwyższanie „twórczej samooceny”

7. Oryginalność, giętkość, płynność – jako aspekty twórczego działania

8. Ćwiczenie na „kojarzenie odległe”

9. Znaczenie relaksu w pracy twórczej

Część II: Twórcze rozwiązywanie konkretnych problemów uczestników

 • Określanie przestrzeni problemowej
 • Odkrywanie celów
 • Analiza SWOT
 • Problem centralny rozłożony na czynniki pierwsze
 • Dostarczanie informacji, uszczegóławianie faktów, re-definicje problemów
 • Generowanie pomysłów
 • Wybieranie rozwiązań
 • Ocena rozwiązań

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia kreatywności i kreatywnego myślenia

Ankieta: „Innowacyjność w organizacji”
Kwestionariusz: „Kreatywność w organizacji”
Kwestionariusz: „Jak nowatorski jest zespół”
Praca w parach
Praca w podgrupach
Praca indywidualna
Filmy szkoleniowe
Prezentacja PowerPoint

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

1-2 lipiec
31 lipiec-1 sierpień
2-3 wrzesień
28-29 październik
30-31 październik
25-26 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sztuka dyskusji
Podejmowanie decyzji
Praca w zespole
Asertywność
Wywieranie wpływu

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Kreatywność napisz.