Trening interpersonalny i trening asertywności to nie tylko dwie różne formy pracy grupowej, ale także dwie różne filozofie rozwoju osobistego, które mogą znacznie zróżnicować doświadczenie uczestników.

Trening interpersonalny to głęboka eksploracja relacji międzyludzkich, gdzie uczestnicy mają okazję do doświadczania siebie w kontekście grupowym przez kilka dni. To nie tylko czas na lepsze zrozumienie własnych emocji i reakcji, ale także na obserwację, jak te emocje wpływają na relacje z innymi. Poprzez interakcje w grupie i wsparcie trenerów, uczestnicy uczą się trafnie nazywać i rozpoznawać emocje, potrzeby oraz zamiary, co prowadzi do lepszego zrozumienia siebie i innych. Dodatkowo, trening interpersonalny umożliwia otrzymanie rzetelnej informacji na temat tego, jak są postrzegani przez innych, co może być niezwykle wartościowe dla rozwoju osobistego.

Z kolei trening asertywności skupia się na wewnętrznej sile i wyrażaniu siebie w sposób stanowczy, ale nieagresywny. Jest to szczególnie ważne dla osób, które chcą bardziej świadomie stawiać granice i wyrażać swoje potrzeby w relacjach z innymi. Trening asertywności daje uczestnikom narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych bez wycofywania się oraz uczy, jak w łagodny, ale stanowczy sposób prezentować swoje zdanie. W ten sposób, uczestnicy nie tylko zyskują pewność siebie, ale także uczą się szanować siebie i innych w równym stopniu.

Mimo że oba treningi mają swoje unikalne cechy i cele, łączy je wspólna idea pracy nad lepszym zrozumieniem siebie i innych poprzez interakcje grupowe. Oferują one również wsparcie i narzędzia niezbędne do rozwoju osobistego i zawodowego.

Trening interpersonalny i trening asertywności – daty:

Treningi asertywności w Pracowni Psychologicznej KM Studio zaplanowane są na:

  • 21-23 czerwiec
  • 11-13 październik

Treningi interpersonalne w Pracowni Psychologicznej KM Studio zaplanowane są na:

  • 22-25 sierpień
  • 12-15 grudzień