Zapraszamy na nowe szkolenie sztuka aktywnego słuchania – podstawy dobrej komunikacji

Szkolenie aktywne słuchanie jest kierowane do osób obsługujących klienta/ handlowców, którzy w codziennym pospiechu i rutynie wykonywanych obowiązków doświadczają trudności w komunikacji. Kurs aktywnego słuchania uczy konkretnych technik dotyczących aktywnego słuchania, sprzyjających postawie otwartej na Klienta i unikaniu nieporozumień. Szkolenie aktywne słuchanie dotyka takich obszarów słuchania jak: koncentracja uwagi
zadawanie pytań i parafrazowanie
cierpliwość
dawanie uwagi
komunikacja niewerbalna
bariery utrudniające aktywne słuchanie

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia sztuka aktywnego słuchania

Uczestnik szkolenia sztuka aktywnego słuchania:

  • wie jakie są cechy dobrego słuchacza
  • wie jaką postawę ciała przyjmować aby słuchać aktywnie
  • potrafi dostroić się do mówiącego
  • potrafi odzwierciedlać postawę mówiącego
  • umie stosować parafrazy
  • jest świadomy swoich przekonań związanych z komunikacją sprzyjających i utrudniających słuchanie
  • potrafi stosować odpowiednie do sytuacji pytania
  • jest świadom emocji własnych oraz emocji mówiącego mających znaczenie dla komunikacji