Zapraszamy na nowe szkolenie w KM Studio – Sztuka Perswazji – uzyskuj od ludzi to co chcesz, przez oddziaływanie na procesy bezwiedne

Szkolenie z perswazji opiera się na ćwiczeniu oddziaływania na procesy, które odbywają się poza uwagą drugiej osoby. Zasoby uwagi są niewielkie. Świadome przetwarzanie informacji jest znikome wobec ogromu procesów mających swój bieg w nieświadomości. To co dzieje się w uwadze jest najpierw przygotowane poza uwagą. Bieg zdarzeń przybiera formę wcześniej wyznaczoną poza świadomością. Koncentrujemy się na praktycznym ćwiczeniu elementów skutecznego zmieniania przekonań i wywierania wpływu.

Podczas szkolenia z perswazji odwołujemy się do najnowszych badań nad mózgiem. Uczestnik kursu perswazji nie tylko umie posłużyć się niezawodnymi sposobami perswazji ale i rozumie dlaczego są skuteczne. Dokonujemy opisu i analizy doświadczeń uczestników i wyprowadzamy z nich reguły efektywnego oddziaływania komunikacyjnego. Uczestnik szkolenia perswazja otrzymuje wyćwiczone, zrozumiane, niezawodne umiejętności do zastosowania w sytuacjach biznesowych i prywatnych. Warsztat zawiera też elementy manipulacji, które omawiamy w kontekście obrony przed nią.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia sztuka perswazji

 • Technologia tworzenia relacji
 • Uprawianie perswazji z dowolną osobą
 • Egzekwowanie umów
 • Budowanie pozytywnej emocjonalnej oceny
 • Właściwe posługiwanie się własnym ciałem
 • Właściwe posługiwanie się głosem
 • Rozumienie własnych reakcji emocjonalnej
 • Rozumienie reakcji emocjonalnej drugiej osoby
 • Przekonywanie bez używania argumentacji
 • Inspirowanie/ motywowanie innych do działania
 • Zadawanie skutecznych pytań
 • Rozumienie magicznej roli potrzeby bycia ważnym
 • Zaspokajanie potrzeby bycia ważnym
 • Uzyskiwanie tego co chcesz od innych ludzi
 • Wiedza na temat najczęstszych technik manipulacji oraz tego jak im nie ulegać