szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia, zarządzanie szkolenia, łódź szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursyszkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie bazy danych szkolenia, kursy, szkolenie Crystal Reports
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

Szkolenie Crystal Reports - podstawy raportowania

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie Crystal Reports - podstawy raportowania przeznaczone jest dla nowych użytkowników Crystal Reports. Szkolenie prowadzone jest od podstaw. Wskazane jest aby uczestnicy szkolenia posiadali elementarną wiedzę z zakresu baz danych. Kurs prowadzi ekspert z dziedziny przetwarzania danych i raportowania z wieloletnim doświadczeniem.
Na szkoleniu Crystal Reports podstawy raportowania dowiecie się Państwo jak podłączyć bazę danych do Crystal Reports, jak wyświetlać dane, jak formatować graficznie raport, jak przejrzyście prezentować dane. Jak grupować, filtrować, sortować, zliczać dane.

Program szkolenia Crystal Reports podstawy raportowania:

 1. Wprowadzenie do raportowania w Crystal Reports
  - Zastosowanie raportów,
  - Zapoznanie z interfejsem,
  - Omówienie pasków narzędziowych i okien aplikacji,
  - Otwieranie i zapisywanie raportów,
  - Eksport stworzonych raportów,
  - Wstęp do baz danych - podstawowe zagadnienia
  - Połączenia z bazą i innymi źródłami danych,
  - Łączenie źródeł danych.

 2. Tworzenie raportów
  - Tworzenie raportów z kreatora,
  - Standard - cross-tab - mail labels - OLAP,
  - Planowanie i tworzenie raportu - umieszczanie pól na raporcie,
  - Obsługa wielu formatów danych,
  - Tworzenie formuł - podstawy.

 3. Sekcje i grupowanie
  - Omówienie sekcji w raporcie,
  - Tworzenie grup,
  - Zaawansowane grupowanie,
  - Wykorzystanie grupowania do podsumowania sekcji
  - Zaawansowane formatowanie przy użyciu wielu sekcji,
  - Korzystanie z "Section Expert" przy pracy z sekcjami - formatowanie warunkowe.
 1. Sortowanie i filtrowanie
  - Metody sortowania,
  - Różne rodzaje filtrów,
  - Filtrowanie z parametrem.

 2. Praca z raportami przestawnymi - Cross-TAB
  - Opis zasady działania tabel przestawnych,
  - Tworzenie raportu przestawnego.

 3. Używanie funkcji sum bieżących
  - Tworzenie sumy bieżącej dla listy wartości,
  - Warunkowe sumy bieżące.

 4. Korzystanie z parametrów raportów
  - Używanie parametrów do wyboru danych,
  - Używanie pól z parametrem,
  - Używanie parametrów w formatowaniu warunkowym,
  - Sortowanie wg parametrów.

 5. Używanie pod raportów
  - Opis mechanizmu pod raportów,
  - Łączenie pod raportu z raportem głównym.

 6. Różne sposoby prezentacji danych
  - Drukowanie dokumentu,
  - Wykresy i ich typy


Metodologia pracy podczas szkolenia Crystal Reports podstawy raportowania:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin w 2 dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

2-3 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

7-8 styczeń
5-6 luty
4-5 marzec
6-7 kwiecień
6-7 maj
3-4 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1300 zl/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia Crystal Reports podstawy raportowania program szkolenia crystal reports podstawy raportowania

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte druk zgłoszenia na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


Szkolenie Crystal Reports - zaawansowane raportowanie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie Crystal Reports - zaawansowane raportowanie przeznaczone jest dla użytkowników Crystal Reports chcących pogłębić swoją wiedzę z tego tematu. Wskazane jest aby uczestnicy szkolenia posiadali elementarną wiedzę z zakresu baz danych i Crystal Reports lub są po szkoleniu podstawowym. Kurs prowadzi ekspert z dziedziny przetwarzania danych i raportowania z wieloletnim doświadczeniem.
Na szkoleniu Crystal Reports zaawansowane raportowanie dowiecie się Państwo jak stosować parametry jako dane wejściowe, tworzyć zaawansowane formuły, jak tworzyć szablony, jak optymalizować raporty, jak pracować z kostkami OLAP

Program szkolenia Crystal Reports zaawansowane raportowanie

 1. Tworzenie raportów parametrycznych
  - Definiowanie parametrów,
  - Kontrola poprawności podawanych wartości w parametrach,
  - Stosowanie parametrów dyskretnych i zakresowych,
  - Tworzenie raportów z wieloma parametrami wejściowymi,
  - Sortowanie i grupowanie przy użyciu parametrów,
  - Formatowanie warunkowe przy zastosowaniu parametrów.

 2. Tworzenie raportów podsumowujących dane pochodzące z kostek OLAP
  - Definiowanie źródła danych dla tabeli reprezentującej dane z kostki OLAP,
  - Tworzenie raportu bazującego na kostce OLAP,
  - Formatowanie tabeli z danymi z kostki OLAP.

 3. Definiowanie zaawansowanych formuł.
  - Używanie funkcji i operatorów,
  - Definiowanie struktur kontrolnych,
  - Stosowanie zmiennych,
  - Zakres widoczności zmiennych,
  - Praca z tablicami.

 4. Zaawansowane formatowanie sekcji
  - Stosowanie formuł do formatowanie sekcji,
  - Sokazywanie/ukrywanie sekcji w zależności od spełnienia określonych warunków.

 5. Zaawansowane możliwości grupowania danych
  - Stosowanie sum bieżących (Running Total Expert),
  - Zaawansowane opcje podsumowań.

 6. Definiowanie podraportu w raporcie głównym

 7. Tworzenie raportów z alertami
  - Definiowanie alertów,
  - Stosowanie alertów parametrycznych.

 8. Wykorzystanie języka SQL w raporcie
  - Stosowanie wyrażeń SQL,
  - Tworzenie kwerendy SQL dla raportu,
  - Podstawy składni języka SQL,
  - Edycja kwerendy SQL,
  - Tworzenie parametrów SQL dla raportu.

 9. Używanie szablonów raportów
  - Stosowanie wbudowanych szablonów raportów,
  - Tworzenie szablonu,
  - Usuwanie szablonu.


Metodologia pracy podczas szkolenia Crystal Reports zaawansowane raportowanie:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin w 2 dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

2-3 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

7-8 styczeń
5-6 luty
4-5 marzec
6-7 kwiecień
6-7 maj
3-4 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1800 zl/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia Crystal Reports - zaawnsowane raportowanie program szkolenia Crystal Reports zaawansowane arportowanie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte druk zgłoszenia na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left