szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia, zarządzanie szkolenia, łódź szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


project szkolenia, szkolenia project zarządzanie projektami szkolenia, szkolenia zarządzanie projektami


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie Office szkolenia, kursy, szkolenie MS Project
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie MS Project - zarządzanie projektami przeznaczone jest dla osób, które zaczynają dopiero poznawać aplikację. W trakcie szkolenia MS Project tworzone są harmonogramy, przydzielane zasoby, jak również rozwiązywane konflikty z tym związane.
Szkolenie kierowane jest do obecnych i przyszłych kierowników projektów, uczestników zespołów realizujących projekty, menadżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika Projektu.
Szkolenie to jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia, które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim pierwszym projektem. Szkolenie prowadzone jest od podstaw po zaawansowane techniki pracy w MS Project.

Program szkolenia MS Project operacje podstawowe

 1. Wprowadzenie 
  - Definicja projektu 
  - Kluczowe zasady tworzenia projektów 
  - Model trójkąta

 2. Obsługa 
  - Instalacja aplikacji
  - Charakterystyka MS Project 
  - Pomoc 
  - Zapisywanie, wyszukiwanie, otwieranie projektu 
  - Podstawowe widoki

 3. Harmonogram 
  - Reguły tworzenia harmonogramów 
  - Typy harmonogramów
  - Kalendarze projektowe 
  - Wprowadzanie zadań do harmonogramu
  - Edycja zadań w harmonogramie 
  - Czas trwania zadań
  - Czas ciągły zadań
  - Czas szacowany w zadaniach
  - Priorytet projektu i zadań 
  - Współzależności pomiędzy zadaniami 
  - Wyprzedzenie i zwłoka 
  - Kamienie milowe
  - Wizualizacja zadań w różnych widokach

 4. Optymalizacja harmonogramu
  - Ograniczenia w zadaniach
  - Termin ostateczny 
  - Zadania krytyczne 
  - Ścieżka krytyczna 
  - Zapas czasu w projekcie
  - Skracanie ścieżki krytycznej 
  - Dostosowanie widoków

 5. Zasoby 
  - Definicja zasobów 
  - Koszty zmienne zasobów
  - Koszty jednorazowego wykonania
  - Tabele stawek
  - Dostępność zasobów
  - Praca - definicja
  - Stałe w równaniu pracy
  - Nakłady pracy
  - Alokacja zasobów 
  - Przeciążenia zasobów
  - Bilansowanie zasobów

 6. Koszty 
  - Koszty stałe 
  - Kontrola kosztów
  - Koszty projektu, zadań, zasobów i pracy

 7. Realizacja projektu 
  - Metody realizacji projektu 
  - Plan bazowy 
  - Analiza stanu 
  - Analiza odchyleń
  - Zmiany w projekcie

 8. Raporty 
  - Raporty w MS Project
  - Tworzenie raportów użytkownika

 9. Wyszukiwanie danych
  - Sortowanie danych
  - Filtry
  - Grupowanie danych

Metodologia pracy podczas szkolenia MS Project

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

14-15 październik
18-19 listopad
16-17 grudzień

15-16 styczeń
17-18 luty
16-17 marzec
16-17 kwiecień
18-19 maj
17-18 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1300 zł/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia MS Project program szkolenia ms project

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte druk zgłoszenia na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left