szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia, zarządzanie szkolenia, łódź szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie bazy danych szkolenia, kursy, szkolenie mySQL
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

Szkolenie SQL w bazie danych MySQL - operacje podstawowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie SQL w bazie danych MySQL - operacje podstawowe przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających swoją przygodę z bazami danych. Szkolenie prowadzone jest od podstaw. Wskazane jest aby uczestnicy szkolenia posiadali elementarną wiedzę z zakresu baz danych. Kurs prowadzi ekspert z dziedziny przetwarzania danych i raportowania z wieloletnim doświadczeniem.

Na szkoleniu SQL w bazie danych MySQL - operacje podstawowe dowiecie się Państwo jak wygląda składni języka SQL. Kurs SQL w bazie danych MySQL prowadzi od podstaw, przez wyszukiwanie, agregowanie, łączenie danych z wielu tabel, na tworzeniu raportów i analizie danych skończywszy. Szkolenie obejmuje także wstęp do projektowania baz danych.

Program szkolenia SQL w bazie danych MySQL:

 1. Relacyjne modele baz danych

 2. Operatory relacyjne

 3. Charakterystyka języka deklaratywnego SQL

 4. Składnia języka SQL

 5. Podział języka DQL, DML, DDL, DCL

 6. Język DQL (Data Query Language)
  - Zapytania SELECT,
  - Aliasy kolumn, tabel,
  - Obsługa daty (Typy DATE, funkcje wyświetlania, formatowania),
  - Funkcje grupowe,
  - Łączenie tabel wewnętrzne i zewnętrzne (klauzula JOIN),
  - Operator UNION,
  - Pod zapytania zagnieżdżone (w warunku WHERE, nazwie tabeli, nazwie kolumny),
  - Pod zapytania skorelowane.
 1. Język DML (Data Modification Language)
  - Wstawianie wierszy (klauzla INSERT),
  - Wstawianie wierszy poprzez zapytanie,
  - Zmiana zawartości wierszy (UPDATE),
  - Usuwanie wierszy (DELETE).

 2. Język DDL (Data Definition Language)
  - Tworzenie, zmiana własności, usuwanie tabel (CREATE,ALTER,DROP),
  - Tworzenie tabel poprzez zapytanie (CREATE TABLE .... AS SELECT...)

 3. Więzy integralności (CONSTRAINTS)
  - Opcje NULL i NOT NULL,
  - Klauzula CONSTRAINT,
  - Typ ENUM,
  - Typ SET,
  - Warunek PRIMARY KEY,
  - Warunek UNIQUE,
  - Warunek FOREIGN KEY,
  - Klauzula DEFAULT.

 4. Transakcje

 5. Polecenie COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT


Metodologia pracy podczas szkolenia SQL w bazie danych MySQL:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

9-10 październik
14-15 listopad
11-12 grudzień

13-14 styczeń
12-13 luty
11-12 marzec
14-15 kwiecień
13-14 maj
15-16 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1500 zł/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia SQL w bazie danych MySQL program szkolenia sql w bazie dancyh MySQL

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte druk zgłoszenia na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

Szkolenie MySQL. Baza danych mySQL - używanie i zarządzanie
- operacje podstawowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie MySQL - baza danych - używanie i zarządzanie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających swoją przygodę z bazami danych. Szkolenie prowadzone jest od podstaw. Kurs prowadzi ekspert z dziedziny przetwarzania danych i raportowania z wieloletnim doświadczeniem.

Na szkoleniu MySQL - baza danych -używanie i zarządzanie - operacje podstawowe dowiecie się Państwo jak wygląda licencjonowanie bazy MySQL, jak zainstalować bazę, jak wykonywać podstawowe operacje, oraz poznacie Państwo podstawowe narzędzia do zarządzania i programowania w bazie MySQL.


Program szkolenia MySQL używanie i zarządzanie bazą:

 1. Licencjonowanie bazy MySQL
  - Podwójne licencjonowanie MySQL (MySQL's dual license policies),
  - Licencja komercyjna (Commercial License),
  - Licencja Open Source (Open Source License).

 2. Instalacja bazy MySQL
  - Instalacja standardowa MySQL (pliki binarne),
  - Instalacja MySQL w systemie Windows albo w systemie Unix-Like (GNU/Linux, FreeBSD),
  - Strojenie serwera po instalacji, testowanie,
  - Upgrading MySQL.

 3. Łączenie się z serwerem

 4. Zadawanie zapytań
  - język DDL,
  - język DQL,
  - język DML.

 5. Tworzenie i korzystanie z baz danych
  - Tworzenie i wybór bazy danych,
  - Tworzenie tabel,
  - Tworzenie relacji
  - Importowanie danych do tabeli z różnych źródeł.
 1. Pozyskiwanie informacji o bazie danych i tabelach

 2. Używanie polecenia mysql w trybie wsadowym (Batch Mode)

 3. Omówienie programów narzędziowych
  - Sposoby wywołania programu,
  - Określanie opcji programu (linia poleceń, plik konfiguracyjny, zmienne środowiskowe),
  - Ustawianie zmiennych programu poprzez linię poleceń.

 4. Narzędzia GUI do zarządzania i programowania bazy danych
  - MySQL Administrator,
  - MySQL Query Browser,
  - Toad for MySQL.

Metodologia pracy podczas szkolenia MySQL - używanie i zarządzanie:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

9-10 październik
14-15 listopad
11-12 grudzień

13-14 styczeń
12-13 luty
11-12 marzec
14-15 kwiecień
13-14 maj
15-16 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1500 zł/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia MySQL używnie i zarządzanie baząprogram szkolenia MySQL używanie i zarządzanie bazą

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte druk zgłoszenia na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

Szkolenie MySQL - administracja bazą danych - operacje podstawowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia: Szkolenie MySQL - administracja bazą danych - szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających swoją przygodę z bazami danych. Szkolenie prowadzone jest od podstaw. Kurs prowadzi ekspert z dziedziny przetwarzania danych i raportowania z wieloletnim doświadczeniem.

Na szkoleniu MySQL - administracja bazą danych - szkolenie podstawowe dowiecie się Państwo jak wygląda proces administrowania bazą danych MySQL. Jak zainstalować bazę, jak wykonywać podstawowe operacje. Poznacie Państwo podstawowe narzędzia do zarządzania i administrowania bazą MySQL.

Program szkolenia MySQL administracja bazą danych:

 •  Pliki serwera MySQL oraz skrypty startowe
  - Dostępne skrypty i programy użytkowe,
  - Skrypt startowy mysqld_safe,
  - Skrypt startowy mysql.server,
  - Program do zarządzania wieloma serwerami na jednej maszynie mysqld_multi.

 • Konfiguracja serwera MySQL
  - Opcje polecenia mysqld,
  - Tryby SQL serwera (The Server SQL Mode),
  - Zmienne systemowe serwera (Server System Variables),
  - Systemowe zmienne dynamiczne serwera (Dynamic System Variables),
  - Określanie stanu serwera (Server Status Variables),
  - Zamykanie serwera (Shutdown Process).

 • Bezpieczeństwo serwera MySQL
  - Zabezpieczanie przed atakami,
  - Opcje programu mysql dotyczące bezpieczeństwa,
  - Bezpieczeństwo a komenda LOAD DATA LOCAL,

 • System uprawnień w MySQL
  - Jak działa system uprawnień,
  - Struktura systemu uprawnień w bazie MySQL,
  - Etapy łączenia się z serwerem MySQL,
  - Access Control, Stage 1: Connection Verification,
  - Access Control, Stage 2: Request Verification,
  - Najczęstsze przyczyny błędu dostępu (Access denied Errors ).

 • Zarządzanie kontami użytkowników
  - Użytkownicy i hasła,
  - Dodawanie nowego konta użytkownika,
  - Usuwanie konta użytkownika,
  - Limitowanie zasobów konta,
  - Zmiana hasła konta użytkownika.

 • Konserwowanie oraz naprawa bazy danych MySQL
  - Tworzenie kopii zapasowych,
  - Konserwacja i odzyskiwanie tabel (Maintenance and Crash Recovery),
  - Składnia wywołania programu myisamchk,
  - Opcja programu myisamchk (sprawdzanie spójności tabel, naprawa tabel, inne),
  - Optymalizacja tabel,
  - Pobieranie informacji o tabeli.

 • Ustawienia lokalne MySQL
  - Sortowanie a polskie znaki,
  - Wybór języka komunikatów,
  - Dodawanie nowego języka,
  - Najczęstsze problemy z poslkimi znakami.
  - Określanie strefy czasowej serwera.

 • Pliki dziennika serwera MySQL (MySQL Log Files)
  - Error Log,
  - General Query Log,
  - Update Log,
  - Binary Log,
  - Slow Query Log,
  - Utrzymywanie plików dziennika.

 • Uruchamianie wielu serwerów na jednym sprzęcie
  - Uruchamianie wielu serwerów w systemie Windows,
  - Uruchamianie wielu serwerów z wiersza poleceń,
  - Uruchamianie wielu serwerów jako usługi,
  - Uruchamianie wielu serwerów w systemie Unix-like,
  - Użytkowanie programów w środowisku wielo serwerowym.

 • MySQL Query Cache
  - Jak działa Query Cache,
  - Opcje Query Cache dla klauzuli SELECT,
  - Konfigurowanie Query Cache,
  - Sprawdzanie stanu Query Cache.


Metodologia pracy podczas szkolenia MySQL administracja bazą danych:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

9-10 październik
14-15 listopad
11-12 grudzień

13-14 styczeń
12-13 luty
11-12 marzec
14-15 kwiecień
13-14 maj
15-16 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1500 zł/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia mySQL administracja bazą danych program szkolenia MySQL administracja bazą danych

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte druk zgłoszenia na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left