szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
php szkolenia, szkolenia php
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie tworzenie stron www szkolenia, kursy, szkolenie PHP
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Program szkolenia:

Szkolenie PHP przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę na temat języka PHP w celu tworzenia dynamicznych i rozbudowanych stron internetowych. Wymagamy aby uczestnik szkolenia PHP, posiadał elementarną wiedzę na temat języka HTML i CSS. Na szkoleniu PHP dowiecie się Państwo, jak zainstalować serwer do obsługi PHP, poznacie Państwo składnie języka, najważniejsze funkcje i mechanizmy i jak budować systemy CMS wykorzystując PHP.

Program szkolenia PHP:

 1. Wprowadzenie do języka PHP
  - Instalacja serwera Apache i bazy danych MySql pod Windows
  - Umieszczanie skryptów na stronach www (wewnętrznie i zewnętrznie)
  - Podobieństwa do innych jeżyków programowania

  - Struktura dokumentu
  - Uruchamianie skryptów

 2. Podstawy składni: operacje na danych, podstawowe struktury i operatory
  - Praca ze zmiennymi
  - Typy zmiennych
  - Formularze i zmienne
  - Rzutowanie zmiennych
  - Przypisywanie na stałę typu (settype)
  - Stałe
  - Operacje na zmiennych i na stałych
  - Operatory
  - Operatory matematyczne
  - Operatory przypisania
  - Operatory porównania
  - Operator kontroli błędów
  - Operatory inkrementacji i dekrementacji
  - Operatory logiczne
  - Operator ciągu

 3. Instrukcje:
  - if, elseif, else,
  - pętla for
  - while
  - do...while
  - include, require, readfile

 4. Tablice
  - Sięganie do tablic
  - Tablice jedno i wielowymiarowe
  - Tablice asocjacyjne

 5. Formularze

 6. Podstawowe funkcje 
  - Funkcje dla ciągów znaków
  - Funkcje daty
  - Funkcje matematyczne
  - Kontrola błędów za pomocą funkcji PHP
  - Klasy i obiekty 
  - Zdarzenia i ich obsługa
  - Lista zdarzeń
  - Wyrażenia regularne
 1. Przenoszenie zmiennych w obrębie serwisu www
  - Metody POST i GET
  - Cookies
  - Przenoszenie w polach hidden za pomocą formularza
  - Przenoszenie zmiennych w adresie url
  - Wykorzystanie zmiennych sesyjnych
 1. Praca z bazami danych MySQL
  - MySQL- relacyjne bazy danych
  - PhpMyAdmin
  -Pobieranie danych z bazy za pomocą zapytań sql z wykorzystaniem zmiennych w zapytaniach
  - Dodawanie danych do bazy za pomocą formularzy
  - Edycja danych z bazy
  - Uaktualnianie danych
  - Tworzenie "CMS" - prostych systemów zarządzania treścią


Metodologia pracy podczas szkolenia PHP:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2 dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

30 wrzesień - 1 październik
4-5 listopad
2-3 grudzień

2-3 styczeń
4-5 luty
4-5 marzec
1-2 kwiecień
6-7 maj
3-4 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1500 zł / osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia PHP - program szkolenia php

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte - zgłoszenie na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left